Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Gorzelnik, dr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8695-9639 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57204641059

PBN: 602c93409543c7410626e034

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • A comparative analysis of air pollutant concentrations and inflow trajectories: a case study of selected cities in South-Eastern Poland / Robert OLENIACZ, Tomasz GORZELNIK, Adriana SZULECKA // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 79

 • keywords: air pollution, statistical analyses, backward trajectories, HYSPLIT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Air pollution caused by fires at waste storage sites: analysis of selected episodes in Poland / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Katarzyna GRZESIK, Zbigniew KOWALEWSKI, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: New insights into environmental and energy development [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} international conference on Sustainable energy and environmental development : 13–15 October 2021, Krakow, Poland : extended abstracts / ed. Krzysztof Sornek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute of Sustainable Energy, 2021. — e-ISBN: 978-83-66559-07-3. — S. 5–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutze.org/seed2021/download/publications/SEED2021_EBoA.pdf [2023-07-07]. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • keywords: air quality, waste fires, high concentration episodes, aerosol optical depth, forward trajectory modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza zróżnicowania stężeń pyłu zawieszonego $PM_{10}$ w świetle wyników pomiarów rozbudowanego systemu monitoringu jakości powietrza w KrakowieAn analysis of PM10 concentration variability in view of the measurement results derived from extended air quality monitoring system in Krakow / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ // W: Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kuropki, Kazimierza Gaja i Izabeli Sówki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7493-020-8. — S. 64–73. — Bibliogr. s. 72–73

 • słowa kluczowe: PM10, zmienność stężeń, analizy porównawcze, rozbudowa systemu monitoringu, monitoring jakości powietrza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Assessment of the variability of air pollutant concentrations at industrial, traffic and urban background stations in Krakow (Poland) using statistical methods / Robert OLENIACZ, Tomasz GORZELNIK // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2021 vol. 13 iss. 10 art. no. 5623, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-18. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5623/pdf

 • keywords: cluster analysis, statistical analysis, SO2, air pollution, PM10, NO2, concentration ratios, air quality monitoring, C6H6, different type of stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su13105623

9
 • Impact of urban, suburban and industrial background on air pollution levels of dust substances in north-eastern part of Krakow (Poland) / Robert OLENIACZ, Tomasz GORZELNIK, Marek BOGACKI // W: SEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-3-7. — S. 66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/materialykonferencyjne/2019/seed2019-book-of-abstracts.pdf [2019-11-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Ocena wpływu źródeł komunalno-bytowych, komunikacyjnych i przemysłowych na wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń na stacjach monitoringu jakości powietrza w Krakowie[An impact assessment of domestic, traffic and industrial pollution sources on the results of air pollutants concentrations measurements on air quality monitoring stations in Krakow] / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ // W: Perspektywy badań środowiska geograficznego : VII ogólnopolska konferencja naukowa młodych badaczy : Kraków, 19–21 października 2018 roku : książka abstraktów / red. Łukasz Fiedeń, Michał Wolszczak ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. — Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018. — S. 18. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Suitability analysis of new air quality monitoring stations in Krakow as related to assessment of spatial and temporal variability of PM10 concentrationsAnaliza przydatności nowych stacji monitoringu jakości powietrza w Krakowie w ocenie przestrzennego i czasowego zróżnicowania stężeń pyłu zawieszonego $PM_{10}$ / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 2, s. 31–45. — Bibliogr. s. 42–44, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.2/geom.2019.13.2.31.pdf

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, pył zawieszony, analizy statystyczne, optymalizacja sieci monitoringu

  keywords: air pollution, statistical analyses, suspensed particulate matter, monitoring network optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.2.31

14
 • Transboundary air pollution caused by waste fires in Poland / Robert OLENIACZ, Tomasz GORZELNIK, Katarzyna GRZESIK // W: XII\textsuperscript{th} international scientific conference Air protection in theory and practice : Zakopane, 18–21 October 2022 : book of extended abstracts / ed. by Marianna Czaplicka, [et al.] ; Institute of Environmental Engineering. Polish Academy of Sciences, Airclim-net. — Zabrze : Institute of Environmental Engineering. Polish Academy of Sciences, 2022. — ISBN: 978-83-60877-23-4. — S. 45–47. — Bibliogr. s. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16