Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Bartłomiej Szmuc, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4922-5369 orcid iD

ResearcherID: J-3955-2014

Scopus: 6602953396

PBN: 5e70922c878c28a047391201

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • 55 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica[55 years of Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics of AGH University of Science and Technology] / Tomasz SZMUC // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 nr 3, s. 2–3. — Na okł. dod.: AGH 55 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • Algebraiczno-grafowe metody reprezentacji wiedzy dla analizy i weryfikacji atrybutowych systemów tablicowychAlgebraic-graphical methods of knowledge representation for analysis and verification of attributive tabular systems / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 535–543. — Bibliogr. s. 543, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza i projektowanie oprogramowania systemów czasu rzeczywistegoAnalysis and design of software for real-time systems / Tomasz SZMUC // W: Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszenia / red. Jan Werewka, Tomasz Szmuc ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — ISBN10: 8386856335. — S. 32–87. — Bibliogr. s. 85–87, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszeniaAnalysis and design of real-time computer systems with different distribution grade / red. Jan WEREWKA, Tomasz SZMUC ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — 560 s. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-86856-33-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza, klasyfikacja i ocena wybranych problemów i rozwiązań reprezentacji i weryfikacji danych i wiedzy[Analysis, classification and evaluation of selected problems and solutions for knowledge representation and verification] / Antoni LIGĘZA, Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza mechanizmów języka UML 2.0 do modelowania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego[Analysis of UML 2.0 properties for a modeling of real time software] / Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Współczesne problemy systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red.: Andrzeja Kwietnia i Piotra Gaja. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — ISBN10: 8320430232. — S. 45–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis, verification and design of tabular systems : logical, algebraic and graphical methodsAnaliza, weryfikacja i projektowanie systemów tablicowych : metody logiczne, algenraiczne i graficzne / Antoni LIGĘZA, Grzegorz J. NALEPA, Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Piotr SZWED, Igor WOJNICKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 345–354. — Bibliogr. s. 353–354, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of RTCP-nets for design and analysis of embedded systems / M. SZPYRKA, T. SZMUC // W: MIXDES 2005 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 12\textsuperscript{th} international conference : Kraków, Poland 22–25 June 2004, Vol. 1 of 2 / ed. Andrzej Napieralski. — [Łodź : Technical University. Department of Microelectronics and Computer Science], 2005. — S. 565–570. — Bibliogr. s. 570, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Badanie (weryfikacja) własności baz wiedzy z wykorzystaniem kolorowanych sieci Petriego[Knowledge base analysis (verification) with use of coloured Petri nets] / Marcin SZPYRKA, Antoni LIGĘZA, Tomasz SZMUC // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — ISBN10: 83-7085-476-1. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • CEE-SET 2009 : preprint of the proceedings of the 4th IFIP TC2 Central and East European conference on Software Engineering Techniques : Kraków, Poland, October 12–14, 2009 / eds. Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Jaroslav Zendulka. — [Kraków : AGH], [2009]. — 297, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Charakterystyka systemu RTLinux względem wybranych systemów operacyjnych czasu rzeczywistegoProfile of RTLinux system over existing real-time operating systems / Tomasz SZMUC, Piotr Matyasik, Rafał Mrówka // W: Systemy czasu rzeczywistego : VII konferencja : Kraków, 25–28 września 2000 : materiały konferencyjne / red. Tomasz Szmuc i Radosław Klimek ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Kraków : KA AGH, 2000. — ISBN10: 83-914257-0-3. — S. 283–295. — Bibliogr. s. 295, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Consistency preserving development of embedded systems using AADL / Tomasz SZMUC, Wojciech SZMUC // W: MIXDES 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 27\textsuperscript{th} international conference Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 25–27, 2020 / ed. by Andrzej Napieralski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Lodz University of Technology, cop. 2020. — Dod. e-ISBN: 978-83-63578-18-3 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-7281-9781-4. — e-ISBN: 978-83-63578-17-6. — S. 245–248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mixdes.org/downloads/MIXDES2020.pdf [2020-08-27]. — Bibliogr. s. 248, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-04. — Toż po adresem {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047s4002e.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==9155806}

  orcid iD
 • keywords: embedded systems, temporal logic verification, translation into CPN, AADL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Decision tables in Petri net models / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // W: Rough sets and intelligent systems paradigms : international conference, RSEISP 2007 : Warsaw, Poland, June 28–30, 2007 : proceedings / eds. Marzena Kryszkiewicz [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 4585). — ISBN: 978-3-540-73450-5 ; e-ISBN: 978-3-540-73451-2. — S. 648–657. — Bibliogr. s. 657, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Design and verification of rule-based systems for Alvis models / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // W: Rough sets and intelligent systems – Profesor Zdzisław Pawlak in memoriam, Vol. 2 / eds. Andrzej Skowron, Zbigniew Suraj. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. — (Intelligent Systems Reference Library ; ISSN 1868-4394 ; vol. 43). — ISBN: 978-3-642-30340-1 ; e-ISBN: 978-3-642-30341-8. — S. 539–558. — Bibliogr. s. 558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Formal methods - support or scientific decoration in software development / Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA // W: MIXDES 2015 : mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22\textsuperscript{nd} international conference / ed. Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63578-06-0. — S. 19. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 24–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

 • keywords: temporal logic, Petri nets, embedded systems, software development, process algebra, Alvis language

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2015.7208473

24
25
 • General information about the KIC innoenergy Co-Location Center / Rafał MRÓWKA, Tomasz SZMUC // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 9–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: