Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Timler, mgr inż.

asystent

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7801559647
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
2
 • Detection of dryband arcing processes on ADSS cable coating / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // IEEE Transactions on Power Delivery ; ISSN 0885-8977. — 2008 vol. 23 no. 1, s. 302–310. — Bibliogr. s. 309, Abstr.

 • keywords: transmission lines, partial discharges, dryband arcing detection, erosion processes, fiber-optic cable

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/TPWRD.2007.905545

3
 • Detection of erosion processes of ADSS cable coating in high voltage overhead lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER, Romuald WŁODEK // W: EE'2005 [Dokument elektroniczny] : ELEKTROENERGETIKA 2005 : zbornik z III. medzinarodného vedeckého sympózia : 21.–23. september 2005, Stará Lesná = EE'2005 : proceedings of the III\textsuperscript{rd} international scientific symposium : September 21–23, 2005 / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky = Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electric Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovak Republic : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 80-8073-305-8. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Komputerowa analiza pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznychComputer analysis of 50 Hz electric field near overhead transmission lines / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2006 z. temat. nr 8, s. 170–174. — Bibliogr. s. 174. — APE'06 – Południe : operatorstwo w energetyce po 2006 roku – klucz do decentralizacji technicznego zarządzania sieciowymi systemami energetycznymi : [Wisła, 1–2 czerwca 2006] : II konferencja / oprac. red. Tomasz E. Kołakowski, Iwona Gajdowa ; [Politechnika Śląska [etc.]]. — Katowice : Oficyna Wydawnicza Energia COSiW SEP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modelowanie pola elektrycznego i magnetycznego w warunkach prac pod napięciemThe modeling of electric and magnetic fields in live line working / Barbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2006 R. 4 nr 1, s. 79–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.. — IW 2006 : Inżynieria Wysokich napięć : VIII ogólnopolskie sympozjum : 8–10 maja 2006, Poznań – Będlewo / Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych ZWNiME, Instytut Elektroenergetyki IE. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Narażenia eksploatacyjne kabli światłowodowych ADSS w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięciaThe exploitation exposure of ADSS cables in overhead HV transmission lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 86–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The modelling of electric field distribution in OHTL with ADSS cable / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // W: EE'2005 [Dokument elektroniczny] : ELEKTROENERGETIKA 2005 : zbornik z III. medzinarodného vedeckého sympózia : 21.–23. september 2005, Stará Lesná = EE'2005 : proceedings of the III\textsuperscript{rd} international scientific symposium : September 21–23, 2005 / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky = Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electric Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovak Republic : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 80-8073-305-8. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: