Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Skrzypek, mgr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in tool steels of a different chromium contentKinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach narzędziowych o zróżnicowanej zawartości chromu / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Teresa SKRZYPEK, Adam KOKOSZA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 247–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kinetyka przemian fazowych nowych tworzyw na walce do walcowania na gorącoThe kinetics of the phase transformations of the rolls materials / Jerzy PACYNA, Teresa SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Mechanika ; ISSN 0239-4979. — 2000 [z.] 72, s. 335–340. — Bibliogr. s. 339, Streszcz., Summ.. — Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kinetyka przemian fazowych przy nagrzewaniu ze stanu zahartowanego nowej stali stopowej o dużej zawartości węglaThe kinetics of phase transformation during continuous heating from quenched state of new high-carbon alloy steel / Jerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Teresa SKRZYPEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 2, s. 46–49. — Bibliogr. s. 49

 • słowa kluczowe: odpuszczanie, stal, wykres CTPc°, austenit szczątkowy, węglik g

  keywords: retained austenite, tempering, CHT diagram, steel, g carbide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kinetyka przemian fazowych w stalach typu TRIPThe kinetics of the phase transformations of the TRIP steels / Jerzy PACYNA, Teresa SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Mechanika ; ISSN 0239-4979. — 2000 [z.] 72, s. 355–361. — Bibliogr. s. 360–361, Streszcz., Summ.. — Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu nowej podeutektoidalnej stali stopowejThe kinetics of phase transformation of undercooled austenite a new special hypoeutektoid steel / J. PACYNA, T. SKRZYPEK, R. DZIURKA // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 28–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Osiągnięcia w zakresie kucia matrycowego wyprasek z kompozytów na osnowie stopu aluminium $Al-Cu-Si$ z udziałem fazy ciekłej oraz spiekanych stali niskostopowychResults of closed-die forging of composites based on $Al-Cu-Si$ alloy with liquid phase and sintered low alloy steel participation / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI, Teresa SKRZYPEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 163–170. — Bibliogr. s. 169-170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Przemiany fazowe przechłodzonego austenitu nowych tworzyw bainitycznych na krzyżownice kolejowePhase transformations of under-cooled austenite of new bainitic materials for scissors crossovers / J. PACYNA, T. SKRZYPEK // W: Współpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. = Spolupráce / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3–4], Streszcz.. — Na CD-ROM-ie także wersja anglojęzyczna publikacji. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Struktura i własności stali typu TRIPThe microstructure and properties of the TRIP steels / Jerzy PACYNA, Adam KOKOSZA, Teresa SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Mechanika ; ISSN 0239-4979. — 2000 [z.] 72, s. 347–354. — Bibliogr. s. 353, Streszcz., Summ.. — Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku : konferencja / kom. nauk. Jan Adamczyk [et al.]. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The effect of vanadium on the kinetics of phase transformations of undercooled austenite in the steels of low content of other elements / Jerzy PACYNA, Robert DĄBROWSKI, Teresa SKRZYPEK // Advances in Materials Science / Gdańskie Towarzystwo Naukowe ; ISSN 1730-2439. — 2001 vol. 1 no. 1, s. 74–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The kinetic of phase transformation during continuous heating from quenched state of new high-carbon alloy steel / J. PACYNA, P. BAŁA, T. SKRZYPEK // W: AMME'2005 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 13th international scientific conference : Gliwice–Wisła, Poland, May 16–19, 2005 / ed. Leszek A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences – Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — ISBN10: 8389728117. — S. 509–512. — Bibliogr. s. 512, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The kinetic of phase transformation during continuous heating from quenched state of new high-carbon alloy steel / PACYNA J., BAŁA P., SKRZYPEK T. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 118. — Pełny tekst W: COMMENT [Dokument elektroniczny] : worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : 8\textsuperscript{th} international conference on Advances in Materials and Processing Technologies AMPT'2005 ; 13\textsuperscript{th} international scientific conference on Achievements of Mechanical and Materials Engineering AMME'2005 ; 7\textsuperscript{th} international conference on Computer Integrated Manufacturing – Intelligent Manufacturing Systems CIM'2005 ; 10\textsuperscript{th} jubilee countrywide conference on Contemporary Achievements in Materials Science CAMS'2005 ; international scientific conference on Environmental Friendly Technologies ENT'2005 ; 46\textsuperscript{th} international scientific conference on Foundry – Solidification and Crystallisation of Metals FOUND'2005 ; 3\textsuperscript{rd} scientific conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering MMME'2005 : 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2005, Gliwice–Wisła, Poland : proceedings : short papers. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ed. L. A. Dobrzański ; Politechnika Śląska, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 509–512. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 512, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Własności szyn typu UIC60 obrobionych cieplnie wykonanych w Hucie Katowice w świetle stawianych im wymagań[The properties of the UIC60 toughened rails made in Huta Katowice S.A. in light of desired characteristics] / Jerzy PACYNA, Jerzy KRAWIARZ, Teresa SKRZYPEK, Adam KOKOSZA, Jacek Bartyzel, Stanisława Liszka, Andrzej Miernik // W: „Szyny kolejowe” : XIX konferencja naukowo-techniczna Huty Katowice S.A. : Rogoźnik listopad 1999 / Huta Katowice S. A. ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej. — [Polska : s. n.], 1999. — S. 95–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: