Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Tęcza, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900691

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Badanie mikrostruktury staliwa $Cr-Ni-Nb$ z mikrododatkami przeznaczonego na rury dla instalacji petrochemicznych[Microstructural investigations of $Cr-Ni-Nb$ cast steel with microelements used as tubes for petrochemical installations] / Renata ZAPAŁA, Jan GŁOWNIA, Wiktoria RATUSZEK, Grzegorz TĘCZA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 431–436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Changes in impact strength and abrasive wear resistance of cast high manganese steel due to the formation of primary titanium carbides / G. TĘCZA, R. ZAPAŁA // W: KiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne = ”Solidification and crystallization of metals 2017” : 58\textsuperscript{th} international scientific conference ; 25\textsuperscript{th} international defence industry exhibition MSPO 2017 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: microstructure, abrasion, microhardness, primary carbides, impact strength, cast high-manganese steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka połączeń spawanych w modyfikowanym staliwie $Cr-Ni-Nb$ odlewanym odśrodkowoCharacteristics of joints welded in centrifugally cast inoculated $Cr-Ni-Nb$ steel / Grzegorz TĘCZA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 t. 57 nr 6, s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka stali na odlewy[Characterization of steel for castings] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Paulina MALATYŃSKA, Ireneusz Telejko, Maciej Brzeziński. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 233, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1718). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka wytrzymałościowa i strukturalna staliwa $Cr25-Ni32-Nb$ modyfikowanego $Ti, Zr$, i $Ce$, odlewanego metodą odśrodkową[Yield strenght and structural characterization of $Cr25-Ni32-Nb$ steel modified by $Ti, Zr, Ce$ and cast by centrifugal method] / Grzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA, Grzegorz BOCZKAL, Renata ZAPAŁA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 329–334. — Bibliogr. s. 334, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Effect of inoculation on high temperature plastic properties of the centrifugally cast $Cr-Ni-Nb$ steel / G. TĘCZA, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 4, s. 209–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/Helebl

 • keywords: centrifugal casting, columnar and equiaxial structure, austenitic Cr-Ni-Nb cast steel, high-temperature mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Inoculation-induced change in carbides content in the columnar and equiaxed structure of centrifugally cast tubes from ${32Ni-25Cr-Nb}$ steelZmiany ilości węglików w strukturze kolumnowej i równoosiowej rur odlewanych odśrodkowo ze staliwa ${32Ni-25Cr-Nb}$ wywołane jego modyfikacją / Grzegorz TĘCZA, Sebastian SOBULA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 2, s. 179–184. — Bibliogr. s. 183–184. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-02/metalur07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kształtowanie plastyczności i wytrzymałości w maksymalnej temperaturze pracy staliwa Cr-Ni-Nb odlewanego odśrodkowo przez modyfikację składu chemicznegoForming of ductility and strength – at a maximum operating temperature – of centrifugally cast Cr-Ni-Nb steel – by the modification of its chemical composition / Grzegorz TĘCZA, Renata ZAPAŁA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 59 nr 3, s. 120–124. — Bibliogr. s. 124. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microstructure of cast high-manganese steel containing titanium / G. TĘCZA, A. GARBACZ-KLEMPKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 4, s. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • keywords: microstructure, microhardness, primary carbides, innovative foundry technologies and materials, cast high-manganese steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modyfikacja staliwa niskostopowego $Cr-Mn-Si-Ni-Mo$ borem, tytanem i MZR[Grain refinement of low alloy $Cr-Mn-Si-Ni-Mo$ cast steel, with boron, titanium and rare elements additions] / Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Oswald Krasa, Wojciech Wajda // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: modyfikacja staliwa, staliwo niskostopowe, właściwości mechaniczne staliwa, obróbka cieplna staliwa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modyfikacja staliwa niskostopowego Cr-Mn-Si-Ni-Mo borem, tytanem i MZRGrain refinement of low alloy Cr-Mn-Si-Ni-Mo cast steel with boron, titanium and rare elements additions / S. SOBULA, G. TĘCZA, O. Krasa, W. Wajda // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modyfikacja staliwa, staliwo niskostopowe, właściwości mechaniczne staliwa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odporność na zużycie staliwa niskostopowego z zawartością austenitu szczątkowego[Influence of retained austenite on wear resistance of low allyed steel] / Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 163–168. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Resistance to abrasive wear and volume fraction of carbides in cast high-manganese austenitic steel with composite structure / G. TĘCZA, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 iss. 4, s. 129–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • keywords: microstructure, cast high-manganese steel, vanadium carbides, resistance to abrasive wear, solution treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stabilizacja mikrostruktury staliwa Hadfielda w podwyższonej temperaturze w obecności chromuStabilisation of the Hadfield cast steel microstructure at increased temperatures in the presence of chromium / Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 59 nr 3, s. 132–137. — Bibliogr. s. 137. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Staliwo chromowo-niklowe o podwyższonej odporności na ścieranie[Chromium-nickel cast steel increased abrasion resistance] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TĘCZA Grzegorz. — Int.Cl.: C22C 38/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415314 A1 ; Opubl. 2017-06-19. — Zgłosz. nr P.415314 z dn. 2015-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 13, s. 40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415314A1.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, ścieranie, staliwo chromowo-niklowe, węgliki pierwotne TiC

  keywords: microstructure, abrasion, microhardness, chromium-nickel cast steel, primary carbides TiC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Staliwo chromowo-niklowe o podwyższonej odporności na ścieranie[Chromium-nickel cast steel with increased abrasion resistance] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TĘCZA Grzegorz. — Int.Cl.: C22C 38/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417810 A1 ; Opubl. 2018-01-03. — Zgłosz. nr P.417810 z dn. 2016-07-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 1, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417810A1.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, ścieranie, węgliki pierwotne, staliwo chromowo-niklowe

  keywords: microstructure, abrasion, microhardness, primary carbides, cast chromium-nickel steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Staliwo wysokomanganowe odporne na ścieranie[High-manganese cast steel resistant to abrasion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TĘCZA Grzegorz. — Int.Cl.: C22C 38/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407278 A1 ; Opubl. 2015-08-31. — Zgłosz. nr P.407278 z dn. 2014-02-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 18, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407278A1.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, odporność na zużycie, węgliki pierwotne, struktura kompozytu, staliwo wysokomanganowe

  keywords: microstructure, microhardness, primary carbides, cast high-manganese steel, composit structure, resistance to abrasive wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Staliwo wysokomanganowe odporne na ścieranie[High-manganese cast steel resistant to abrasion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Grzegorz TĘCZA. — Int.Cl.: C22C 38/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225743 B1 ; Udziel. 2016-12-07 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.407278 z dn. 2014-02-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225743B1.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, odporność na zużycie, węgliki pierwotne, struktura kompozytu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Staliwo wysokomanganowe o podwyższonej odporności na ścieranie[High-manganese cast steel with increased abrasion resistance] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TĘCZA Grzegorz. — Int.Cl.: C22C 38/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417811 A1 ; Opubl. 2018-01-03. — Zgłosz. nr P.417811 z dn. 2016-07-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 1, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417811A1.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, ścieranie, węgliki pierwotne, staliwo wysokomanganowe

  keywords: microstructure, abrasion, microhardness, primary carbides, cast high-manganese steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The role of Ti, Zr and Ce in shaping of the $Cr-Ni-Nb$ cast steel resistance to carburising / G. TĘCZA, R. ZAPAŁA, M. KAWALEC // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 3, s. 144–148. — Bibliogr. s. 148, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/DmvicS

 • keywords: microstructures, microadditives, Cr-Ni austenitic cast steels, carburization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Tools cast from the steel of composite structureOdlewane narzędzia ze staliwa o strukturze kompozytu / J. GŁOWNIA, G. TĘCZA, M. Asłanowicz, A. Ościłowski // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 803–808. — Bbiliogr. s. 808

 • keywords: cast tools, composite structure, abrasion resistance, primary carbides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0075

24
 • Właściwości mechaniczne i struktura rur odlewanych odśrodkowo ze staliwa ${32Ni-25Cr-Nb}$ po modyfikacji ceremMechanical properties and structure of tubes centrifugally from ${25Cr-32Ni-Nb}$ steel aftrer inoculation with cerium / Grzegorz TĘCZA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 1, s. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Właściwości staliwa L20HGSNM modyfikowanego borem i tytanemProperties of L20HGSNM cast steel modified by boron and titanium / Sebastian SOBULA, Bartosz Dąbal, Grzegorz TĘCZA, Wojciech Wajda // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2012 t. 62 nr 3–4, s. 136–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: