Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Tatarata, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Analiza związku sejsmicznego obrazu złoża z wielkością nasycenia gazem[The analysis of relationship between seismic image of reservoir and degree of saturation] / K. PIETSCH, A. TATARATA, M. KOBYLARSKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 90

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źdródłem informacji o stopniu nasycenia skał zbiornikowych gazem? – studium modeloweCan seismic wave attenuation be a source of information about gas saturation degree of reservoir layers? – a modeling case study / Kaja PIETSCH, Anna Nawieśniak, Marcin KOBYLARSKI, Artur TATARATA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2008 t. 56 nr 7, s. 545–551. — Bibliogr. s. 551, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Porównanie wybranych atrybutów AVO w poszukiwaniach węglowodorów na przykładzie złoża Łukowa – miocen zapadliska przedkarpackiegoComparison of chosen AVO attributes in terms of hydrocarbon prospecting – Łukowa reservoir, Miocene, the Carpathian Foredeep / Artur TATARATA, Kaja PIETSCH // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Wykorzystanie atrybutów bazujących na danych sejsmicznych przed składaniem do oceny stopnia nasycenia gazem warstw złożowych, NE część zapadliska przedkarpackiegoApplication of pre-stack seismic attributes to assessment of gas saturation degree, NE part of the Carpathian Foredeep / Kaja PIETSCH, Artur TATARATA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 301–320. — Bibliogr. s. 319, Abstr.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_08.pdf

  • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, złoża gazu, sejsmiczne wskaźniki węglowodorowości, modelowania sejsmiczne, atrybutory: AVO Product, Fluid Factor, lambdarho i murho, impedancja elastyczna

    keywords: Carpathian Foredeep, seismic modelling, gas reservoir, direct hydrocarbon indicators, AVO Product, Fluid Factor, lambdarho i murho, elastic impedance