Wykaz publikacji wybranego autora

Wanda Takuska-Mróz, dr inż.

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Absolwent krakowskich wyższych uczelni na rynku pracy. Atuty i ograniczeniaGraduates of Krakow higher education institutions on the labor market, advantages and limitations / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Wartości i postawy młodzieży polskiej, T. 2 / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. — ISBN: 978-83-7525-246-0. — S. 115–127. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dylematy kształcenia absolwentów wyższych uczelni w dobie cywilizacji sieciowejDilemmas of educating the university graduates in the Web civilisation era / Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 405–411. — Bibliogr. s. 410–411

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Etyczny aspekt roli społeczno-zawodowej współczesnego pracownika a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwaEthical aspect of modern employee's role versus corporate social responsibility / Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / red. nauk. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 5). — S. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Etyczny wymiar roli społeczno-zawodowej absolwenta wyższej uczelni w warunkach społeczeństwa informacyjnegoEthical dimension of the social and professional role of university graduate in the information society / Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 527–535. — Bibliogr. s. 535

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • \emph {Homo comunicans} w warunkach nowoczesnego biznesu[\emph {Homo comunicans} in the conditions of modern business] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7688-034-1. — S. 307–316

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Humanistyczne aspekty roli społeczno-zawodowej pracownika w społeczeństwie informacyjnym[Humanistic aspects of social and occupational role of employee in the information society] / Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 201–210. — Bibliogr. 209–210

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Klient sklepu internetowego jako przykład nowego konsumenta w społeczeństwie informacyjnymCustomer of an online shop is an example of new customer in the information society / Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 308–312. — Bibliogr. s. 312, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Konsumpcja wyrzeczeń – problem bezrobocia w społeczeństwie ponowoczesnym[Consumption of renouncement – the problem of unemployment in postmodern society] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda M. TAKUSKA-MRÓZ // W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-029-7. — S. 411–421. — Bibliogr. s. 420–421

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Od pracownika taylorowskiego do pracownika mobilnego – refleksje nad rolą zawodową w społeczeństwie wiedzyFrom the taylor worker to the mobile worker – reflection on the professional role in the knowledge society / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-505-8. — S. 105–123. — Bibliogr. s. 121–123, Summ.

 • keywords: taylor worker, mobile worker, professional role , knowledge society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Od programów humanizacji pracy w socjalistycznym przedsiębiorstwie do e-humanizacji[From the programmes of work humanisation in the socialist enterprise to e-humanisation] / Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 519–528. — Bibliogr. s. 527–528

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy etyki biznesu[Problems of business ethics] / Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 319–342. — Bibliogr. s. 341–342. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przywództwo w nowoczesnej organizacji a rola społeczno-zawodowa – wzajemne związki[The leadership in the modern organization and social and occupational role – mutual relations] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1 / pod red. Grzegorza Brydy i Wojciecha Pawnika. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — Dod. ISBN 978-83-901500-2-4. — ISBN: 978-83-60490-83-9. — S. 101–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: