Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Karwan, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • A new $Cu-Fe$ alloy with high iron content / Tadeusz J. KARWAN, Janusz Król, Stanisław Księżarek // Erzmetall (Clausthal-Zellerfeld) ; ISSN 0044-2658. — 2003 vol. 56 no. 11, s. 651–657. — Bibliogr. s. 657

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza warunków koagulacji i redukcji miedzi z żużli w badaniach pilotażowych w skali półprzemysłowej[Analysis of copper coagulation and reduction phenomena from slag at a semi-industrial scale in pilot studies] / A.\.W. Bydałek, W. Wołczyński, P. MIGAS, przy współpr.: J. KARWAN-BACZEWSKA, T. KARWAN, P. Schlafka, K. Najman, K. Jasińska, M. Rogóż // W: Analiza zjawisk koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi drogą do nowej technologii / [red.] Adam W. Bydałek, Waldemar Wołczyński, Ewa Popiłka. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. — ISBN: 978-83-7842-390-4. — S. 67–89. — Bibliogr. dla całej książki s. 145–150. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chęciński sposób otrzymywania ołowiu : próba rekonstrukcji[Lead production formula developed of Chęciny : reconstruction trial] / Tadeusz KARWAN, Ireneusz SULIGA // Kielecka Teka Skansenowska / Muzeum Wsi Kieleckiej. — 2002 t. 2, s. 165–176, fot. kolor.. — Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Description of slags from the processes on non-ferrous metals metallurgy / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Tadeusz KARWAN // W: Proceedings of the sixth international conference on Molten slags, fluxes and salts [Dokument elektroniczny] : Stockholm, Sweden–Helsinki, Finland : 12–17 June, 2000 / ed. S. Seetharaman, Du Sichen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sweden : Division of Metallurgy, KTH, 2000. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 91-7170-606-2. — S. 1–16. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efekty badań odmiedziowania żużla z procesu zawiesinowegoResults of tests with decopperisation of slag from flash process / Adam Gierek, Tadeusz KARWAN, Joanna Rojek, Joanna Bzymek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 12, s. 670–674. — Bibliogr. s. 674

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efektywność odmiedziowania żużla z produkcji miedzi blister w piecu zawiesinowymEfficiency of copper separation from slag obtained during blister copper production in a flash furnace / Tadeusz KARWAN, Adam Gierek, Joanna Bzymek, Joanna Rojek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 4, s. 178–180. — Bibliogr. s. 180

 • słowa kluczowe: żużel, miedź blister, piec zawiesinowy, odmiedziowanie, efektywność odmiedziowania

  keywords: slag, flash furnace, copper separation, efficiency of copper separation, blister copper

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elektrorafinacja miedzi[Electrorefining of copper] / Andrzej Rapacz, Tadeusz KARWAN, Piotr Romanowicz, Zbigniew Skrzek, Leszek Olewiński, Krzysztof Urbanowicz, Stanisław Nosal // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 747–778. — Bibliogr. [dla całej części 6] s. 834–838

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • From metallurgical research on the desilverization of lead with the cupellation method[Z metalurgicznych badań odsrebrzania ołowiu metodą kupelacji] / Tadeusz KARWAN, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: The Łaszczyńskis : the mining traditions of Miedzianka / eds. Andrzej Rembalski, Ireneusz Suliga. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — ISBN: 978-83-65508-46-1. — S. 149–170. — Bibliogr. s. 168–170. — Toż w jęz. polskim: Z metalurgicznych badań odsrebrzania ołowiu metodą kupelacji / Tadeusz Karwan, Aldona Garbacz-Klempka. W: Tradycje górnicze Miedzianki : Łaszczyńscy / pod red. Andrzeja Rembalskiego, Ireneusza Suligi. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — S. 149–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kazimierz Bielenin : twórca polskiej archeometalurgii : monografia[Kazimierz Bielenin : Polish creator of archeometallurgy : monograph] / pod red. Mirosława KARBOWNICZKA ; aut.: Mirosław KARBOWNICZEK, Szymon Orzechowski, Jacek Górski, Ireneusz SULIGA, Tadeusz KARWAN, Paweł Madera, Dorota Słowińska, Andrzej Rembalski, Grzegorz Gill, Małgorzata Wawer. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 172 s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0552). — Bibliogr. s. 171–172. — ISBN: 978-83-7464-695-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • New archaeological and archaeometallurgical research of the early medieval lead and silver smelting sites in the border areas of upper Silesia and Małopolska / Mirosław KARBOWNICZEK, Tadeusz KARWAN, Dariusz Rozmus, Ireneusz SULIGA // W: Argenti fodina MMXVII : ARGENTI FODINA 2017 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti Fodina 2017 : 6.–8. septembra 2017, Banská Štiavnica / [eds.]  Jozef Labuda, Daniel Harvan ; Slovenské banské múzeum. — Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2018 + CD-ROM. — ISBN: 978-80-85579-55-0. — S. 61–75. — Bibliogr. s. 74–75, Res.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena poziomu technicznego hutnictwa w dobrach Małachowskich[Assessment of the metallurgy technical level in the estate of Malachowski] / Ireneusz SULIGA, Mirosław KARBOWNICZEK, Tadeusz KARWAN // W: Rola rodu Małachowskich w dziejach Ziemi Koneckiej : 24 październik 2014 Końskie / pod red. Wojciecha Paska ; Muzeum Regionalne PTTK Końskie. — Końskie : Muzeum Regionalne PTTK w Końskich, 2015. — ISBN: 978-83-61852-22-3. — S. 28–47. — Bibliogr. s. 47. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Od topni Kazimierza Wielkiego do huty miedzi Jana Turzo : metalurgia miedzi od początku XVI wiekuFrom the melting shops of Casimir the Great to the copper smelter of Jan Turzo : copper metallurgy till the beginng of the 16\textsuperscript{th} century / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Tadeusz KARWAN, Stanisław RZADKOSZ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 1, s. 22–29. — Bibliogr. s. 28–29

 • słowa kluczowe: miedź, srebro, ołów, archeometalurgia, metalurgia miedzi, żużle miedzi

  keywords: copper, silver, lead, archaeometallurgy, copper metallurgy, copper slags

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ołów niskoaktywny jako osłona detektorów we współczesnej fizyceThe low-active lead as the shield for detectors in contemporary physics / Marcin Wójcik, Andrzej Bednarek, Jan Ciosek, Lesław Okoń, Tadeusz KARWAN // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 8–9, s. 397–402. — Bibliogr. s. 402, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Pb-nośne pyły : badania i technologiczne zagospodarowanie[Pb-carrying dusts : investigation and technological management] / A. Bednarek, L. Szkutnik, T. KARWAN, M. Wójcik // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 53–54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rozważania nad przygotowaniem kadr i edukacją odbiorców oferty ekspozycyjnej z zakresu dziedzictwa kultury technicznejSome considerations on the preparation of the personnel and education of recipients exhibition offer for the heritage of technical culture / Ireneusz SULIGA, Tadeusz KARWAN // W: Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej, Anny Rogackiej-Łukasik, Dariusza Rozmusa. — Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2018. — ISBN: 978-83-66165-05-2. — S. 107–128. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: historia techniki, ochrona dziedzictwa techniki, kadra muzealna, odbiorcy oferty muzealnej, archiwalia z historii techniki

  keywords: history of technology, protection of technical heritage, museum staff, recipients of the museum offer, archives from the history of technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Struktura żużli z procesu zawiesinowegoStructure of slags from fluidized-bed process / Tadeusz KARWAN, Jerzy NOWAKOWSKI, Zbigniew Gostyński, Roman Konefał // W: Metalurgia metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków 17–19.11.2014 : streszczenia referatów = Metallurgy of non-ferrous metals : international conference : abstracts. — [Gliwice : s. n.], [2014]. — S. 32. — Pełny tekst na dysku Flash. — S. [1-11]. — Wymagania systemowe: Word. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: struktura, żużle, proces zawiesinowy

  keywords: flash smelter, slags structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Studies on removal of lead and iron from $Cu-Fe-Pb$ alloys through gravitational segregationBadania nad eliminacją ołowiu i żelaza ze stopu $Cu-Fe-Pb$ poprzez segregację grawitacyjną / Tadeusz KARWAN, Jan Botor, Józef Czernecki, Bogusław Onderka, Jan Wypartowicz, Andrzej Zajączkowski // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 65–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz.. — B. Onderka, J. Wypartowicz - afiliacja: Instytut Metalurgii i Inżynierii Metali, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Traditions and the present in the production of zinc in the Polish lands / Tadeusz KARWAN, Mirosław KARBOWNICZEK, Ireneusz SULIGA // W: The Łaszczyńskis : the mining traditions of Miedzianka / eds. Andrzej Rembalski, Ireneusz Suliga. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — ISBN: 978-83-65508-46-1. — S. 131–148. — Bibliogr. s. 148. — Toż w jęz. polskim: Tradycje i współczesność wytwarzania cynku na ziemiach polskich / Tadeusz Karwan, Mirosław Karbowniczek, Ireneusz Suliga. W: Tradycje górnicze Miedzianki : Łaszczyńscy / pod red. Andrzeja Rembalskiego, Ireneusza Suligi. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — S. 131–148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Tradycje i współczesność wytwarzania cynku na ziemiach polskich[Traditions and the present in the production of zinc in the Polish lands] / Tadeusz KARWAN, Mirosław KARBOWNICZEK, Ireneusz SULIGA // W: Tradycje górnicze Miedzianki : Łaszczyńscy / pod red. Andrzeja Rembalskiego, Ireneusza Suligi. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — ISBN: 978-83-65508-45-4. — S. 131–148. — Bibliogr. s. 148. — Toż w jęz. ang.: Traditions and the present in the production of zinc in the Polish lands / Tadeusz Karwan, Mirosław Karbowniczek, Ireneusz Suliga. W: The Łaszczyńskis : the mining traditions of Miedzianka / eds. Andrzej Rembalski, Ireneusz Suliga. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — S. 131–148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wczesnośredniowieczna technologia strącania ołowiu żelazem na stanowiskach w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu i Sosnowcu-Zagórzu : badania materiałoznawcze[Early medieval technology of precipitation lead with iron in Dąbrowa Górnicza-Łosień and Sosnowiec-Zagórze archaeological sites : metallurgical examinations] / Ireneusz SULIGA, Tadeusz KARWAN, Mirosław KARBOWNICZEK, Dariusz Rozmus // W: Argenti fossores et alii : znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego Średnioiwiecza (X–XII wiek): praca zbiorowa / pod red. Piotra Boronia. — Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2013. — S. 151–174. — Ireneusz Suliga, Tadeusz Karwan, Mirosław Karbowniczek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Z metalurgicznych badań odsrebrzania ołowiu metodą kupelacji[From metallurgical research on desilverization of lead with the cupellation method] / Tadeusz KARWAN, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: Tradycje górnicze Miedzianki : Łaszczyńscy / pod red. Andrzeja Rembalskiego, Ireneusza Suligi. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — ISBN: 978-83-65508-45-4. — S. 149–170. — Bibliogr. s. 168–170. — Toż w jęz. ang.: From metallurgical research on the desilverization of lead with the cupellation method / Tadeusz Karwan, Aldona Garbacz-Klempka. W: The Łaszczyńskis : the mining traditions of Miedzianka / eds. Andrzej Rembalski, Ireneusz Suliga. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — S. 149–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Znaczenie wynalazku Stanisława Łaszczyńskiego dla rozwoju metalurgii miedzi i cynku[The significance of Stanisław Laszczynski's invention for the development of copper and zinc metallurgy] / Tadeusz KARWAN // W: Historyczne dziedzictwo świętokrzyskiego hutnictwa miedzi i ołowiu / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Wsi Kieleckiej. — Kielce : IKONA, 2017. — Publikacja zawiera prace prezentowane na sesji naukowej w dniu 16.09.2017 w parku Etnograficznym w Tokarni. — ISBN: 978-83-65461-36-0. — S. 10–20. — Bibliogr. s. 20. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: