Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Gołda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900559

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]Accumulation of organic carbon in the soilless formations reclamed for forestry / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — 100 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0564). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91–96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-712-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geosozologiczne skutki likwidacji kopalń siarki w rejonie TarnobrzegaGeo-environmental effects of sulphur mines closure in Tarnobrzeg region / Tadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 1, s. 59–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geosozologiczne skutki likwidacji odkrywkowej kopalni siarki PiasecznoGeosozological impacts of closure the Piaseczno Sulphur Open-pit Mine / Tadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 203–209. — Bibliogr. s. 208–209, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Indicator of reclamation success based on the annual increase of total nitrogen content : [prezentacja slajdów] / Tadeusz GOŁDA, Wojciech NAWORYTA // W: Regeneration in regions affected by minings – ways to sustainable development [Dokument elektroniczny] : international conference : 17.–20. 4. 2007, Most, Czech Republic = Území ovlivněné těžbou uhlí – cesty k udržitelnému rozvoji / MUS Czech Coal Group [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ústí nad Labem : Ústecký kraj, Velká Hradební, 2007. — 1 dysk optyczny. — (The ReRegions Project Partners). — Opis wg CD-ROM-u. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Abstract W: Území ovlivněné tězbou uhlí – cesty k udrzitelnému rozvoji = Regeneration in regions affected by minings – ways to sustainable development : international conference : 17.–20. 4. 2007, Most, Czech Republic : sborník = collection of abstracts / MUS Czech Coal Group [etc.]. — Ústí nad Labem : Ústecký kraj, Velká Hradební, 2007 + CD-ROM. — (The ReRegions Project Partners). — Opis wg okł. — S. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Inicjalne procesy glebotwórcze zachodzące w szlamach poflotacyjnych w wyniku upraw rekultywacyjnych i wieloletniego użytkowania rolnegoInitial soil creating processes taking place in post-flotation slime in result of reclamation cultivation and long-term agriculture use / Tadeusz GOŁDA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 86, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; [nr] 164). — Bibliogr. s. 80–86, [1], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy OlkuszaLocal variability in the content of heavy metals in soils in the region of Olkusz / Maria TRAFAS, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 127–144, [2] k. tabl.. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Podstawowe różnice pomiędzy treścią istniejących dokumentacji glebowych a stanem faktycznymBasic differences between the content of the existing soil documentation and actual situation / Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 115–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/yHS5x7

 • słowa kluczowe: bonitacja gleby, mapy glebowe, budowa profilu

  keywords: soil valuation, soil map, soil profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Racjonalna gospodarka wodna na terenach pogórniczych Tarnobrzeskiego Zagłębia SiarkowegoEffective water management in the post mining areas of the Tarnobrzeg Native Sulphur District / Tadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 2, s. 27–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rekultywacja[Reclamation] / Tadeusz GOŁDA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 107, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1678). — Bibliogr. s. 107–[108]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The increase of organic carbon and total nitrogen accumulation under pine tree stands in the areas affected by the exploitation of sands after forest land reclamationPrzyrost węgla organicznego i azotu ogólnego zakumulowanego w drzewostanach sosnowych na terenach po eksploatacji piasków w ramach leśnej rekultywacji / Tadeusz GOŁDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 2, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.2/geom.2012.6.2.23.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, azot ogólny, węgiel całkowity

  keywords: reclamation, organic carbon, total nitrogen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The increase of total nitrogen content in soilless formations as a criterion of the efficiency of reclamation measures / T. GOŁDA // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 371–374. — Bibliogr. s. 374, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: organic matter, accumulation of total nitrogen, reclamation of mine soils

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Uwarunkowania prac rekultywacyjnych w kopalni siarki „Jeziórko” w wyniku wywołanych przekształceń w środowisku glebowo-wodnym : próba syntetycznej ocenyLand reclamation in “Jeziórko” sulphur mine, conditioned by transformations in soil and aqueous environment : synthetic valuation / Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 29–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, kopalnia siarki

  keywords: land reclamation, recultivation, sulphur mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie szlamów poefloatacyjnych rudy siarkowej do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w górnictwie otworkowym siarkiThe use of sulphur ore post-flotation sludge in the reclamation of post-exploitation areas in borehole sulphur mining / Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2007 nr 19: Odpady i rekulktywacja środowiska, s. 79–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych[Basis for classification of industrial soils in reclaimed areas] / Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Maria TRAFAS. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 104, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0325). — Bibliogr. s. 102–[105]. — ISBN: 978-83-7464-207-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zmiany zawartości siarki elementarnej i węglanów w odpadach poflotacyjnych zastosowanych do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kopalni siarki „Jeziórko”The changes of the content of elemental sulphur and carbonates in the flotation wastes used to reclamation of sulphur mine “Jeziórko” / Tadeusz GOŁDA, Piotr WOJTANOWICZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2009 z. 56, s. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zmiany zawartości siarki elementarnej i węglanów w odpadach poflotacyjnych zastosowanych do rekultywacji w Kopalni Siarki „Jeziórko”[Elemental sulphur and carbonates content changes in wastes post-flotation application in “Jeziórko” Sulphur Mine reclamation] / GOŁDA Tadeusz, WOJTANOWICZ Piotr // W: Postęp w inżynierii środowiska : V ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Polańczyk 25 IX–27 IX 2008 / Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska. — Rzeszów : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2008. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: