Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Gołda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]Accumulation of organic carbon in the soilless formations reclamed for forestry / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — 100 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0564). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91–96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-712-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czynniki decydujące o przydatności terenów pogórniczych do rekultywacji i zagospodarowania[Factors deciding for usefulness of areas of abandoned mines to reclamation and development] / Tadeusz GOŁDA // W: Górnictwo odkrywkowe – środowisko – rekultywacja ze szczególnym uwzględnieniem KWB „Bełchatów” : międzynarodowa konferencja naukowa : [8–9 czerwca 1999, Bełchatów], Cz. 1 = Tagebaugewinnung – Umwelt – Rekultivierung mit den speziellen Berücksichtigung KWB “Bełchatów” / red. nauk. W. Krzaklewski ; Katedra Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie [etc.]. — [Kraków : s. n.], [1999]. — Na okł. dod.: 50 lat studiów leśnych w Krakowie. — S. 85–93. — Bibliogr. s. 93, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geosozologiczne skutki likwidacji kopalń siarki w rejonie TarnobrzegaGeo-environmental effects of sulphur mines closure in Tarnobrzeg region / Tadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 1, s. 59–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geosozologiczne skutki likwidacji odkrywkowej kopalni siarki PiasecznoGeosozological impacts of closure the Piaseczno Sulphur Open-pit Mine / Tadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 203–209. — Bibliogr. s. 208–209, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Indicator of reclamation success based on the annual increase of total nitrogen content : [prezentacja slajdów] / Tadeusz GOŁDA, Wojciech NAWORYTA // W: Regeneration in regions affected by minings – ways to sustainable development [Dokument elektroniczny] : international conference : 17.–20. 4. 2007, Most, Czech Republic = Území ovlivněné těžbou uhlí – cesty k udržitelnému rozvoji / MUS Czech Coal Group [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ústí nad Labem : Ústecký kraj, Velká Hradební, 2007. — 1 dysk optyczny. — (The ReRegions Project Partners). — Opis wg CD-ROM-u. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Abstract W: Území ovlivněné tězbou uhlí – cesty k udrzitelnému rozvoji = Regeneration in regions affected by minings – ways to sustainable development : international conference : 17.–20. 4. 2007, Most, Czech Republic : sborník = collection of abstracts / MUS Czech Coal Group [etc.]. — Ústí nad Labem : Ústecký kraj, Velká Hradební, 2007 + CD-ROM. — (The ReRegions Project Partners). — Opis wg okł. — S. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Inicjalne procesy glebotwórcze zachodzące w szlamach poflotacyjnych w wyniku upraw rekultywacyjnych i wieloletniego użytkowania rolnegoInitial soil creating processes taking place in post-flotation slime in result of reclamation cultivation and long-term agriculture use / Tadeusz GOŁDA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 86, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; [nr] 164). — Bibliogr. s. 80–86, [1], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy OlkuszaLocal variability in the content of heavy metals in soils in the region of Olkusz / Maria TRAFAS, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 127–144, [2] k. tabl.. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Podstawowe różnice pomiędzy treścią istniejących dokumentacji glebowych a stanem faktycznymBasic differences between the content of the existing soil documentation and actual situation / Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 115–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-03/Geomatics_2007_3_09.pdf

 • słowa kluczowe: bonitacja gleby, mapy glebowe, budowa profilu

  keywords: soil valuation, soil map, soil profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Podstawowe uwarunkowania rekultywacji terenów pogórniczych Kopalni Siarki „Jeziórko”[Basic principles of “Jeziórko” Sulphur Mine's post-mining terrains' land reclamation] / Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2000 nr 1, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36. — Ochrona i rekultywacja gruntów : [materiały konferencji naukowo-technicznej] : Baranów Sandomierski 14–16 czerwca 2000. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, 2000. — tekst: http://www.archive.ecoeet.com/pdf/IE-1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problemy zagospodarowania obiektów infrastruktury przemysłowej i rekultywacji terenów likwidowanych kopalń węgla kamiennegoThe problems connected to utilization of mine infrastructure and reclamation of terrain after liquidation of hard coal mines / Tadeusz GOŁDA, Ryszard UBERMAN, Wiesław KOZIOŁ, Wojciech NAWORYTA // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Regulacja stosunków wodnych naruszonych działalnością wydobywczą w kopalni otworowej „Jeziórko” jako podstawowy problem rekultywacjiThe management of water balance disturbed by the exploitation activity in “Jeziórko” bore-hole mine as the basic problem of reclamation / Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 2, s. 287–297. — Bibliogr. s. 297, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: tereny pogórnicze, rekultywacja terenów pogórniczych, osiadanie powierzchni, zalewiska wodogruntowe, poeksploatacyjne osiadanie powierzchni, kopalnia otworowa Jeziórko

  keywords: surface subsidence, Jeziórko bore-hole mine, mining terrains, reclamation mining terrains, flooded areas, post-exploitation surface subsidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rekultywacja[Reclamation] / Tadeusz GOŁDA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 107, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1678). — Bibliogr. s. 107–[108]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The increase of organic carbon and total nitrogen accumulation under pine tree stands in the areas affected by the exploitation of sands after forest land reclamationPrzyrost węgla organicznego i azotu ogólnego zakumulowanego w drzewostanach sosnowych na terenach po eksploatacji piasków w ramach leśnej rekultywacji / Tadeusz GOŁDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 2, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.2/geom.2012.6.2.23.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, azot ogólny, węgiel całkowity

  keywords: reclamation, organic carbon, total nitrogen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The increase of total nitrogen content in soilless formations as a criterion of the efficiency of reclamation measures / T. GOŁDA // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 371–374. — Bibliogr. s. 374, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: organic matter, accumulation of total nitrogen, reclamation of mine soils

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Total nitrogen content as the abundance indicator for autogenous soils discussion articleZawartość azotu ogólnego jako wskaźnik zasobności gleb autogenicznych / Teresa ECKES, Tomasz GOŁDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 3, s. 47–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-03/Geomatics_2008_3_04.pdf

 • słowa kluczowe: zawartość azotu, zasobność gleb, bonitacja gleb

  keywords: nitrogen content, soil valuation, soil abundance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Uwarunkowania prac rekultywacyjnych w kopalni siarki „Jeziórko” w wyniku wywołanych przekształceń w środowisku glebowo-wodnym : próba syntetycznej ocenyLand reclamation in “Jeziórko” sulphur mine, conditioned by transformations in soil and aqueous environment : synthetic valuation / Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 29–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, kopalnia siarki

  keywords: land reclamation, recultivation, sulphur mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Weryfikacja zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich w korzeniach marchwi, a stopniem skażenia glebThe verification of the relationship between the content of heavy metals in carrot roots and the level of soil contamination / Teresa ECKES, Natalia FLORENCKA, Tadeusz GOŁDA, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Maria TRAFAS // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 101–126. — Bibliogr. s. 123–126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie szlamów poefloatacyjnych rudy siarkowej do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w górnictwie otworkowym siarkiThe use of sulphur ore post-flotation sludge in the reclamation of post-exploitation areas in borehole sulphur mining / Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2007 nr 19: Odpady i rekulktywacja środowiska, s. 79–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.archive.ecoeet.com/pdf/19/5.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych[Basis for classification of industrial soils in reclaimed areas] / Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Maria TRAFAS. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 104, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0325). — Bibliogr. s. 102–[105]. — ISBN: 978-83-7464-207-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zmiany gęstości właściwej szlamów poflotacyjnych pod wpływem zabiegów rekultywacyjnychChanges in real density of post-flotation sludges due to land reclamation treatments / Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zmiany granic konsystencji w szlamach poflotacyjnych pod wpływem zabiegów rekultywacyjnychChanges of the plasticity and upper plastic limits in the post-flotation sludges, as an effect of reclamation treatments / Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 67–75. — Bibliogr. s. 74–75, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zmiany zawartości siarki elementarnej i węglanów w odpadach poflotacyjnych zastosowanych do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kopalni siarki „Jeziórko”The changes of the content of elemental sulphur and carbonates in the flotation wastes used to reclamation of sulphur mine “Jeziórko” / Tadeusz GOŁDA, Piotr WOJTANOWICZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2009 z. 56, s. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zmiany zawartości siarki elementarnej i węglanów w odpadach poflotacyjnych zastosowanych do rekultywacji w Kopalni Siarki „Jeziórko”[Elemental sulphur and carbonates content changes in wastes post-flotation application in “Jeziórko” Sulphur Mine reclamation] / GOŁDA Tadeusz, WOJTANOWICZ Piotr // W: Postęp w inżynierii środowiska : V ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Polańczyk 25 IX–27 IX 2008 / Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska. — Rzeszów : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2008. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: