Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Chrobak, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506601622

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy uzyskanych za pomocą wyrównania ścisłego sieci kątowo-liniowej oraz transformacji na obszarze m. KrakowaThe analysis of coordinates of the points of the horizontal network class III obtained by using the method of rigorous adjustment of the net of angles and lines and the method of transformation on the territory of the city of Krakow / Tadeusz CHROBAK, Piotr BANASIK // W: Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów – Polańczyk – Solina, 27–29 września 2007 : materiały konferencyjne / Katedra Geodezji im. Kaspra Weigla Politechniki Rzeszowskiej, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Oddział Rzeszów. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-460-9. — S. 151–160. — Bibliogr. s. 159, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Automatyzacja procesu generalizacji kartograficznej i jej wyników prezentowanych na mapieThe automation of cartographic generalization and it's map results methods / Tadeusz CHROBAK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 125–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/tnN6x5

 • słowa kluczowe: baza danych, geoinformacja, generalizacja kartograficzna

  keywords: database, geoinformation, generalization cartography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych [Dokument elektroniczny][Multiresolution spatial database (MRDB) – notes on automatic contents generalization] / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA, Stanisław SZOMBARA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 178 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0534). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 164–173. — ISBN: 978-83-7464-672-7. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Budowa struktury bazy danych przestrzennych dla liniowych obiektów sieciowych, których kształt podlega uogólnieniuThe structure of 3-dimensional data base for linear network structures whose shape is generalised / Tadeusz CHROBAK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 35–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: liniowe obiekty sieciowe

  keywords: linear network structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cyfrowa generalizacja kartograficzna warstw budynków w tworzeniu danych topograficznej bazy danychDigital cartographic generalization of buldings layer in creating data of the topographical database / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 59–69. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Generalizacja sieci drógGeneralization of the road – network / Tadeusz CHROBAK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 25–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • GIS – a supporting tool in management and development of big agglomerations on the basis of the city of Cracow / Tadeusz CHROBAK // W: 10\textsuperscript{th} EC-GI&GIS Workshop : ESDI: state of the art : Warsaw, Poland 23–25 June 2004 : abstracts / Institute for Environment and Sustainability [et al.]. — [Poland. : s. n.], [2004]. — S. 181–182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komputerowa redakcja kartograficzna wspomagana automatyczną generalizacjąComputer cartographic editing supported by automatic generalization / Tadeusz CHROBAK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2005 [nr] 7, s. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowyA concept of system architecture for generalization of spatial objects on the example of buildings / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 7, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Małopolski System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające zarządzanie przestrzenią : na przykładzie miasta KrakowaMałopolski System of Spatial Information – a tool which supports space management : presentation on the basis of Cracow city / Tadeusz CHROBAK // Człowiek i Środowisko ; ISSN 0137-3617. — 2004 t. 28 nr 1–2, s. 55–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej[The elements of digital generalization cartographic] / Tadeusz CHROBAK, Stefan F. Keller, Krystian KOZIOŁ, Marta SZOSTAK, Maria ŻUKOWSKA ; pod red. Tadeusza CHROBAKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 178, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0235). — Bibliogr. s. 172–[179]. — ISBN: 978-83-7464-094-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Przydatność osnowy kartograficznej i metody obiektywnego upraszczania obiektów do aktualizacji danych w BDTThe usefulness cartography warp and objective method of simplifying objects to update data in the BDT / Tadeusz CHROBAK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 1/1, s. 81–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • System do weryfikacji rozpoznawalności linii rysunku o szerokości - s na mapie cyfrowej[System for verification of the recognizability of the line of the picture for widths - sec. on the digital map] / T. CHROBAK // W: Streszczenia na Seminarium naukowe nt „Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów danych topograficznych” [Dokument elektroniczny] : 10 kwietnia 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [6–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/krakow_seminarium_streszczenia.pdf [2013-09-20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Testing broken lines – transformed with use of objective global algorithm – as simplified geometric dataBadanie krzywych łamanych – przekształcanych obiektywnym algorytmem globalnym – jako danych geometrycznych upraszczanych / Tadeusz CHROBAK // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 2004 vol. 53 no. 2, s. 131–135. — Bibliogr. s. 134–135, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kartografia

  keywords: map generalization, line simplification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The cultural heritage as an element of geospaceDziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni / Tadeusz CHROBAK, Jerzy Gaździcki // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 7–18, [2]. — Tekst pol.-ang.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]. — tekst: https://goo.gl/gM9hgu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The map and geoinformaticsMapa a geoinformatyka / Tadeusz CHROBAK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2012 [nr] 11, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The role of least image dimensions in generalized of object in spatial databasesRola minimalnych wymiarów rysunku w generalizacji obiektów georeferencyjnych baz danych przestrzennych / Tadeusz CHROBAK // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2010 vol. 59 no. 2, s. 99–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Wielorozdzielcze/wieloreprezentacyjne bazy danych w kartografiiMultiresolution/multirepresentation databases in cartography / Tadeusz CHROBAK // W: Bazy danych w kartografii : główne problemy współczesnej kartografii 2009 = Databases in cartography : main problems of contemporary cartography 2009 / pod red. Wiesławy Żyszkowskiej i Waldemara Spallka. — Wrocław : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-928193-5-6. — S. 7–19. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: