Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Wójcik, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3124-3067 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57212253649

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
2
 • A novel double-sampled square-wave voltammetric technique combined with quadruple-disk metallic-glassy carbon electronic tongue for isotonic beverages profiling / Szymon WÓJCIK, Valentin Mirceski, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // Electroanalysis [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1521-4109. — 2023 vol. 35 no. 7 art. no. e202300040, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-09. — tekst: https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/elan.202300040

 • keywords: clustering validity indices, double-sampled differential square-wave voltammetry, isotonic beverages profiling, quadruple-disk electrodes, square-wave voltammetry, unsupervised chemometric models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.202300040

3
4
 • Carbon paste electrodes with various binders and glassy carbon electrode in DPV europium determination / Szymon WÓJCIK, Jan WYRWA, Małgorzata DZIUBANIUK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface engineering & 4\textsuperscript{th} international workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : from 02.06.2019 to 08.06.2019, Koszalin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : Koszalin University of Technology], [2019]. — Ekran [32]. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/abstracts.html [2019-09-12]

 • keywords: glassy carbon electrode, differential pulse voltammetry, carbon paste electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Deep learning assisted distinguishing of honey seasonal changes using quadruple voltammetric electrodes / Szymon WÓJCIK, Filip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2022 vol. 241 art. no. 123213, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-06

 • keywords: principal component analysis, differential pulse voltammetry, multi-metallic quadruple disk electrodes, electronic tongue, honey profiling, deep convolutional neural networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.talanta.2022.123213

8
 • Deep learning for voltammetry / Szymon WÓJCIK, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: IMYAC [Dokument elektroniczny] : 1st International Meeting for Young Analytical Chemists : 27-28th September 2021 : book of abstracts / eds. Radosław Porada, Katarzyna Jedlińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2021. — e-ISBN: 978-83-65955-53-1. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/imyac/files/IMYAC_Book_of_abstract.pdf [2021-10-01]. — Bibliogr. s. 46

 • keywords: electrochemistry, chemometrics, deep learning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Deep learning in interpretation of voltammetric data : [abstract] / Szymon WÓJCIK, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: DPV, PLS, DNN, q-DIrE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Elektroda kompozytowa do zastosowania w czujniku elektrochemicznym oraz sposób wytwarzania elektrody kompozytowej do zastosowania w czujniku elektrochemicznym[Composite electrode for use in an electrochemical sensor and method of producing a composite electrode for use in an electrochemical sensor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAKUBOWSKA Małgorzata, WYRWA Jan, DZIUBANIUK Małgorzata, WÓJCIK Szymon. — Int.Cl.: C25B 11/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 431054 A1 ; Opubl. 2021-03-08. — Zgłosz. nr P.431054 z dn. 2019-09-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 5, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL431054A1.pdf

 • słowa kluczowe: elektroanaliza, woltamperometria, chemia analityczna, węglowe elektrody pastowe, kompozytowa elektroda pracująca, faza izolująca, piceina

  keywords: voltammetry, carbon paste electrodes, analytical chemistry, electroanalysis, composite working electrode, insulating phase, picein

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Elektroda kompozytowa do zastosowania w czujniku elektrochemicznym oraz sposób wytwarzania elektrody kompozytowej do zastosowania w czujniku elektrochemicznym[Composite electrode for use in an electrochemical sensor and method of producing a composite electrode for use in an electrochemical sensor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Małgorzata JAKUBOWSKA, Jan WYRWA, Małgorzata DZIUBANIUK, Szymon WÓJCIK. — Int.Cl.: C25B 11/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 239298 B1 ; Udziel. 2021-08-24 ; Opubl. 2021-11-22. — Zgłosz. nr P.431054 z dn. 2019-09-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL239298B1.pdf

 • słowa kluczowe: elektroanaliza, woltamperometria, chemia analityczna, węglowe elektrody pastowe, kompozytowa elektroda pracująca, faza izolująca, piceina

  keywords: voltammetry, carbon paste electrodes, analytical chemistry, electroanalysis, composite working electrode, insulating phase, picein

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Głębokie sieci neuronowe w separacji nakładających się składowych sygnałów woltamperometrycznych[Deep neural networks for separation of overlapping voltammetric signals] / Filip CIEPIELA, Szymon WÓJCIK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: PoKoChA 2022 [Dokument elektroniczny] : XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej : \emph{quo vadis} nauka, \emph{quo vadis} analityka? : Łódź 19-23 czerwca 2022 : [książka abstraktów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego ; Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej], [2022]. — S. 320. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pokocha.p.lodz.pl/pliki/Ksiazka_abstraktow_PoKoChA_2022.pdf [2022-06-23]. — Bibliogr. s. 320

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Grafitowa elektroda pastowa modyfikowana nanocząsteczkami tlenku itru i jej użycie w analizie woltamperometrycznejThe graphite paste electrode modified with yttrium oxide nanoparticles and its use in voltammetric analysis / Katarzyna Gadowska, Szymon WÓJCIK, Jan WYRWA // Analit [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2018 nr 6, s. 29–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/4_Gadowska_Katarzyna_Analit_6.pdf

 • słowa kluczowe: grafitowa elektroda pastowa, kwas syryngowy, anetol, woltamprometria stripingowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Monitorowanie procesu dojrzewania młodego wina z wykorzystaniem profili woltamperometrycznych[Monitoring spontaneous maturation process of young wine by application of the voltammetric profiles] / Łukasz GÓRSKI, Szymon WÓJCIK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-14]. — Bibliogr. s. 69. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • New strategy of food samples classification / Szymon WÓJCIK, JAKUBOWSKA Małgorzata // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 347

 • keywords: DPV, wine profiling, Ir ring electrode, ATLD trilinear decomposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowe sensory woltamperometryczne i strategie uczenia maszynowego oraz głębokiego uczenia maszynowego do profilowania lokalnych produktów spożywczych[New voltammetric sensors combined with machine learning and deep learning strategies for profiling local food products] / Szymon WÓJCIK, Filip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: PoKoChA 2022 [Dokument elektroniczny] : XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej : \emph{quo vadis} nauka, \emph{quo vadis} analityka? : Łódź 19-23 czerwca 2022 : [książka abstraktów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego ; Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej], [2022]. — S. 305. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pokocha.p.lodz.pl/pliki/Ksiazka_abstraktow_PoKoChA_2022.pdf [2022-07-11]. — Bibliogr. s. 305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
 • Profilowanie win na podstawie składowej faradajowskiej sygnału woltamperometrycznego : [streszczenie][Profiling of wines based on the Faradaic component of the voltammetric signal : abstract] / Szymon WÓJCIK, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: VII konferencja Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : 6–8 marca 2019, Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], [2019]. — 1 dysk Flash. — S. [64]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [64]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Quadruple disk metallic electrodes for voltammetric profiling of local food : [abstract] / Szymon WÓJCIK, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: PCA, honey, disk metallic electrodes, fruit juices, natural wine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25