Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Szydło, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900993
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Analiza wytrzymałościowa generatora dla tłumika magnetoreologicznego w samozasilającym się układzie redukcji drgańStructural analysis of a generator supplying a linear magnetorheological damper in a self-powered vibration reduction system / Krzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MR[Structural analysis of integrated system of electromagnetic generator and linear MR damper] / Krzysztof MICHALCZYK, Zbigniew SZYDŁO, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 105. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MRStrength analysis of an integrated electromagnetic generator MR linear damper system / Krzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Marcin WĘGRZYNOWSKI // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 193–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania szczelności obrotowych uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną pracujących w wodzie[Tightness research of rotating ferrofluid seals working in water environment] / Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH, Zbigniew SZYDŁO // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2014 nr 2, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badanie zmian lepkości cieczy ferromagnetycznych poddanych działaniu stałego pola magnetycznegoInvestigation of changes of ferromagnetic fluids viscosity activated by steady magnetic fields / Józef SALWIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Wojciech HORAK, Marcin SZCZĘCH // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 2, s. 143–155. — Bibliogr. s. 154, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Experiments on magnetic fluid seals operating in water condition / Zbigniew SZYDŁO, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH // W: Solving friction and wear problems : 17\textsuperscript{th} international colloquium Tribology : 19–21 January 2010 : book of synopses 2010 / ed. Wilfried J. Bartz. — [Ostfildern : Technische Akademie Esslingen], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 3-924813-80-9. — S. 93. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Fotometryczne urządzenie do pomiaru średnic cząsteczek aerozolu[Photometric apparatus for measuring diameters of aerosol particles] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jakub Skoupy, Zbigniew SZYDŁO, Edward WOJNAR, Bolesław ZACHARA. — Int.Cl.: G01N 15/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207557 B1 ; Udziel. 2010-08-04 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.369278 z dn. 2004-07-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207557B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Głowica pomiarowa do badania parametrów uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną[Measuring head for the evaluation of seals with ferromagnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew SZYDŁO, Włodzimierz OCHOŃSKI, Bolesław ZACHARA. — Int.Cl.: G01M 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207555 B1 ; Udziel. 2010-07-14 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.377598 z dn. 2005-10-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207555B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • High speed magnetic fluid seal operating in water environment / Zbigniew SZYDŁO // W: Solving friction and wear problems : 17\textsuperscript{th} international colloquium Tribology : 19–21 January 2010 : book of synopses 2010 / ed. Wilfried J. Bartz. — [Ostfildern : Technische Akademie Esslingen], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 3-924813-80-9. — S. 94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Investigation of dynamic magnetic fluid seal wear process in utility water environment / Zbigniew SZYDŁO, Marcin SZCZĘCH // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2012 vol. 490 Spec. topic volume on Fundamentals of machine design / ed. Waldemar Karaszewski, s. 143–155. — Bibliogr. s. 155, Abstr.. — ISBN: 978-3-03785-226-2. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.490.143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Investigation on the possibility of sealing liquids by magnetic fluids / Zbigniew SZYDŁO // W: Intertribo 2009 : tribologické problémy v exponovaných trecích sústavách : jubilejné X. medzinárodné sympózium : 21.–23. október, 2009 : Vysoké Tatry – Stará Lesná : zborník = Intertribo 2009 : tribological problems in exposed friction systems : jubilee X\textsuperscript{th} international symposium : proceedings / Slovenská spoločnost' pre tribológiu a tribotechniku v spolupráci s Medzinárodným tribologickým výborom, Londýn, Anglicko. — [Ostrava : KONGRES management s. r. o.], 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-89275-19-9. — S. 83–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Magnetoreologiczny tłumik drgań skrętnych zintegrowany z elektromagnetycznym przetwornikiem ruchu obrotowego[Magneto-torsional vibration damper integrated with an electromagnetic transducer of the rotational motion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SAPIŃSKI Bogdan, SZYDŁO Zbigniew. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 403371 A1 ; Opubl. 2014-10-13. — Zgłosz. nr P.403371 z dn. 2013-03-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 21, s. 29-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL403371A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Magnetoreologiczny tłumik drgań skrętnych zintegrowany z elektromagnetycznym przetwornikiem ruchu obrotowego[Magneto-torsional vibration damper integrated with an electromagnetic transducer of the rotational motion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225634 B1 ; Udziel. 2016-10-19 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.403371 z dn. 2013-03-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225634B1.pdf

 • słowa kluczowe: obrotowy tłumik magnetoreologiczny, przetwornik magnetyczny, drgania skrętne

  keywords: rotary magnetorheological damper, magnetic transducer, torsional vibration

15
 • Magnetorheological valve with improved operation properties – design issuesZawór MR o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych – rozważania projektowe / Paweł MARTYNOWICZ, Zbigniew SZYDŁO // W: SAUAV : 4\textsuperscript{th} International conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle : Suchedniów, 5–7 May 2010 : proceedings / eds. Zbigniew Koruba [et al.]. — [Kielce : University of Technology], [2010]. — ISBN: 978-83-88592-70-6. — S. 67. — Bibliogr. s. 67. — Pełny tekst W: 4th international conference on SAUAV 2010 [Dokument elektroniczny] : Suchedniów, 5–7 May 2010 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Z. Koruba [et al.]. — [Kielce : University of Technology, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 464–472. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 471, Streszcz., Abstr. — Pełny tekst w j. pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Niekonwencjonalne zastosowania uszczelnień typu "O" : [abstrakt][Nonconventional applications of O-ring seals] / SALWIŃSKI Józef, SZYDŁO Zbigniew, KOWALIK Gabriel // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 84. — ISBN: 978-83-65235-12. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : streszczenia referatów : Zakopane, 22-26 września 2015

 • słowa kluczowe: uszczelnienie, o-ring, wysokie ciśnienie

17
 • Prototype constructions of magnetorheological dampers with energy harvesting capabilityPrototypowe konstrukcje tłumików magnetoreologicznych z odzyskiem energii / Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 13. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 2-M, s. 45–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: przetwornik elektromechaniczny, tłumik MR, układ kondycjonująco-przetwarzający odzyskiwanie energii

  keywords: energy harvesting, damper, electromechanical transducer, signal conditioning and processing system

18
 • Special application magnetorheological valve design study / Paweł MARTYNOWICZ, Zbigniew SZYDŁO // W: Scientific aspects of unmanned mobile vehicle / ed. Zbigniew Koruba ; Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Section of Kielce. — Kielce : Kielce University of Technology, 2010. — ISBN: 978-83-932107-0-1. — S. 539–556. — Bibliogr. s. 555–556, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Sposób i stanowisko do modelowego badania sprężystych właściwości słupowych konstrukcji wsporczych, zwłaszcza masztu turbiny wiatrowej[Method and test-stand for the model testing of elastic properties of the column supporting structures, of a wind turbine mast] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MARTYNOWICZ Paweł, SZYDŁO Zbigniew. — Int.Cl.: G01M 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411226 A1 ; Opubl. 2016-08-16. — Zgłosz. nr P.411226 z dn. 2015-02-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 17, s. 37-38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411226A1.pdf

 • słowa kluczowe: stanowisko laboratoryjne, turbina wiatrowa, dynamika konstrukcji nośnych, drgania wymuszone, sterowany tłumik drgań, absorber energii drgań

  keywords: wind turbine, laboratory test stand, supporting structures dynamics, forced vibration, controlled vibbration damper, vibration energy absorber

20
 • Sposób i stanowisko do modelowego badania sprężystych właściwości słupowej konstrukcji wsporczej, zwłaszcza masztu turbiny wiatrowej[Method and test-stand for the model testing of elastic properties of the column supporting structures, of a wind turbine mast] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Paweł MARTYNOWICZ, Zbigniew SZYDŁO. — Int.Cl.: G01M 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227628 B1 ; Udziel. 2017-07-04 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.411226 z dn. 2015-02-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227628B1.pdf

 • słowa kluczowe: stanowisko laboratoryjne, turbina wiatrowa, dynamika konstrukcji nośnych, drgania wymuszone, sterowany tłumik drgań, absorber energii drgań

  keywords: wind turbine, laboratory test stand, supporting structures dynamics, forced vibration, controlled vibbration damper, vibration energy absorber

21
 • Stanowisko badawcze i badania uszczelnień z cieczą magnetyczną w środowisku wody użytkowejThe test stand and experiments on magnetic fluid seals in utility water environment / Zbigniew SZYDŁO // W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : międzynarodowa XII konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2010 = Seals and sealing technology of machines and devices : XIIth international scientific-technical conference / pod red. Marka Gawlińskiego ; SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, cop. 2010. — ISBN: 978-83-87982-53-9. — S. 112–120. — Bibliogr. s. 119–120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Sterowany zawór, dławiący przepływ cieczy magnetoreologicznej, dwustronnego działania[Controlled valve, two–way activated, throttling flow of magnetorheological fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYDŁO Zbigniew, KOWAL Janusz, MARTYNOWICZ Paweł, SAPIŃSKI Bogdan. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391289 A1 ; Opubl. 2011-12-05. — Zgłosz. nr P.391289 z dn. 2010-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 25, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391289A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Sterowany zawór dławiący przepływ cieczy magnetoreologicznej, dwustronnego działania[Control valve, throttling the flow of magnetorheological fluid, two–sided] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew SZYDŁO, Janusz KOWAL, Paweł MARTYNOWICZ, Bogdan SAPIŃSKI. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 213046 B1 ; Udziel. 2012-07-16 ; Opubl. 2013-01-31. — Zgłosz. nr P.391289 z dn. 2010-05-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL213046B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Szczelność obrotowych uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną pracujących w wodzieTightness of rotating ferrofluid seals working in water environment / Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH, Zbigniew SZYDŁO // W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, Kudowa-Zdrój, 22–24 maja 2013 = Seals and sealing technology of machines and devices : XIIIth international scientific-technical conference / ed. Marek Gawliński ; SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, cop. 2013. — Błędnie podano nr ISBN: 078-83-87982-82-9. — ISBN: 978-83-87982-82-9. — S. 219–225. — Bibliogr. s. 225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25