Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Szopa, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3927339

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Beam condition assessment on the basis of MDLAC criterion : [abstract] / IWANIEC Marek, SZOPA Krystian // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2012 vol. 37 no. 1, s. 125. — 40th Winter School on Vibroacoustical hazards suppressions : Szczyrk, Poland, February 27 – March 2, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Data integrity in power line communication: LabView implementation of NH polynomial (PH) / GOŁAŚ A., IWANIEC M., SZOPA K. // W: Modern achievements of science and education : monograph = Sovremennye dostiženiâ v nauke i obrazovanii / eds. Bogoroš A. T., [et al.]. — Hmel'nickij : HNU, 2011. — ISBN: 978-966-330-126-6. — S. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Detekcja uszkodzeń w konstrukcjach wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych, na podstawie częstotliwości drgań własnych[Damage detection in overhead power lines supporting structures based on natural frequencies] / Krystian SZOPA // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, T. 2 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-24-1. — S. 121–130. — Bibliogr. s. 129–130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Identyfikacja modelu konstrukcji wsporczej linii napowietrznej z zastosowaniem techniki planowania eksperymentu[Model identification of supporting structure of overhead power line by design of experiment technique] / Krystian SZOPA // W: 57. Sympozjon Modelowanie w mechanice : [24–28 lutego 2018 r.], Ustroń : program, zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2018. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Identyfikacja uszkodzeń wielokrotnych konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem modeli zredukowanych[Multiple damage identification of mechanical constructions using reduced models] / Krystian SZOPA // W: 57. Sympozjon Modelowanie w mechanice : [24–28 lutego 2018 r.], Ustroń : program, zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2018. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Low frequency identification of critical states of transmission tower structures / Krystian SZOPA, Marek IWANIEC, Andrzej GOŁAŚ // W: 11th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Rytro, Poland, May 26–29, 2013 : proceedings / ed. Janusz Kowal ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH, 2013. — ISBN10: 83-89772-75-2. — S. 56–57. — Bibliogr. s. 57

 • keywords: space frames, natural frequency, database, numerical analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Low frequency identification of critical states of transmission tower structuresIdentyfikacja stanów krytycznych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych / Krystian SZOPA, Marek IWANIEC, Andrzej GOŁAŚ // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2013 vol. 32 no. 3, s. 102–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2013.32.3/mech.2013.32.3.102.pdf

 • słowa kluczowe: baza danych, analiza numeryczna, detekcja uszkodzeń, ramy przestrzenne, częstotliwości drgań własnych

  keywords: space frames, natural frequency, database, numerical analysis, damage detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2013.32.3.102

9
10
11
 • Model reduction methods in damage identification of mechanical structures based on dynamic properties / Krystian SZOPA // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena stanu technicznego belki na podstawie kryterium MDLAC[Beam condition assessment on the basis of MDLAC criterion] / Marek IWANIEC, Krystian SZOPA // W: Materiały XL Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Szczyrk, 27.02.–2.03.2012 / red. Roman Bukowski ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne – Oddział Górnośląski, [2012]. — ISBN: 978-83-931744-2-3. — S. 93–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji słupa elektroenergetycznego na podstawie wielkości kinematycznychAssessment of the overhead transmission line support technical state on the basis of displacement time histories measured in the construction characteristic points / Marek IWANIEC, Łukasz LECH, Krystian SZOPA // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 1, Systemy elektroenergetyczne: eksploatacja, stabilność, niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. 1, Electric power systems: operations, stability, reliability, failures, restitution, modeling, simulation / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 265–271. — Bibliogr. s. 270–271

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych[The condition assessment of overhead power lines supporting structures] / Krystian SZOPA // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach inżynieryjnych, 3 edycja – Łódź 24.11.2012, Wrocław 25.11.2012 i 2.12.2012 r.. Cz. 7, Nauki inżynieryjne, T. 5 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-21-0. — S. 120–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza modalna, analiza numeryczna, konstrukcje wsporcze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Securing the measurement data in environmental monitoring systems / GOŁAŚ Andrzej, CZAJKA Ireneusz, SZOPA Krystian // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 3, s. 462. — OSA'2010 : 57th Open Seminar on Acoustics : Gliwice, Poland, November 20–24, 2010 : abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Smart identification system of weather impacts on overhead power lines / Wojciech CIESIELKA, Krystian SZOPA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 16. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The analysis of load of overhead power line due to weather condition and design of smart system of its recognition / Wojciech CIESIELKA, Krystian SZOPA, Andrzej GOŁAŚ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 27–36. — Bibliogr. s. 35–36, Abstr.

 • keywords: neural networks, power lines, wind load, ice load, recognition smart system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The analysis of load of overhead power line due to weather condition and design of smart system of its recognition / Wojciech CIESIELKA, Krystian SZOPA, Andrzej GOŁAŚ // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 12. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zabezpieczanie danych pomiarowych w systemach monitoringu środowiska[Securing the measurement data in environmental monitoring systems] / Andrzej GOŁAŚ, Ireneusz CZAJKA, Krystian SZOPA // W: OSA'10 : 57. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice, 20–24.09.2010 : materiały konferencyjne. — Gliwice : Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2010 + CD. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-931744-0-9. — S. 65–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: