Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Szeptyński, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Directions of extreme stiffness and strength in linear elastic anisotropic solidsKierunki ekstremalnej sztywności i wytrzymałości w anizotropowych ciałach liniowo sprężystych / Paweł SZEPTYŃSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2012 vol. 31 no. 3, s. 124–132. — Bibliogr. s. 132, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2012.31.3/mech.2012.31.3.124.pdf

 • słowa kluczowe: anizotropia, optymalizacja, inżynieria materiałowa, wytrzymałość, liniowa sprężystość, moduły sztywności, stałe sprężyste

  keywords: linear elasticity, optimization, anisotropy, stiffness moduli, strength, material design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2012.31.3.124

2
 • Extension of the Rychlewski limit state criterion accounting for the asymmetry of elastic range / P. SZEPTYŃSKI, J. Ostrowska-Maciejewska, R. B. PĘCHERSKI // W: 38\textsuperscript{th} SolMech 2012 : book of abstracts of the 38th Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27–31, 2012 / eds. Ryszard Pęcherski, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research (IPPT). — Warsaw : PAS. IPPT, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 106–107. — Bibliogr. s. 107. — R. B. Pęcherski – dodatkowa afiliacja: Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Limit condition for anisotropic materials with asymmetric elestic range / Janina Ostrowska-Maciejewska, Ryszard Bolesław PĘCHERSKI, Paweł SZEPTYŃSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2012 vol. 60 iss. 2, s. 125–138. — Bibliogr. s. 137–138. — Pierwsza afiliacja R. B. Pęcherskiego: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Matematyczne podstawy warunku granicznego dla materiałów anizotropowychMathematical foundations of limit criterion for anisotropic materials / Janina Ostrowska-Maciejewska, Ryszard B. PĘCHERSKI, Paweł SZEPTYŃSKI // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [1–2]. — R. B. Pęcherski, P. Szeptyński – pierwsza afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mathematical foundations of limit criterion for anisotropic materialsMatematyczne podstawy warunku granicznego dla materiałów anizotropowych / J. Ostrowska-Maciejewska, P. SZEPTYŃSKI, R. B. Pęcherski // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1223–1235. — Bibliogr. s. 1234–1235

 • keywords: anisotropy, plasticity, elasticity, strength differential effect, strength hypothesis, material effort, yield condition, plastic potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0155

6
 • Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystegoProposition of a new yield criterion for orthotropic metal sheets accounting for asymmetry of elastic range / Paweł SZEPTYŃSKI, Ryszard B. PĘCHERSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 4, s. 243–250. — Bibliogr. s. 249–250. — R. Pęcherski – dod. afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Some remarks on Burzyński's failure criterion for anisotropic materials / P. SZEPTYŃSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2011 vol. 59 no. 2, s. 119–136. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Yield criterion accounting for the influence of the third invariant of stress tensor deviator. Pt. 2, Analysis of convexity condition of the yield surface / P. SZEPTYŃSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2011 vol. 59 iss. 4, s. 283–297. — Bibliogr. s. 297

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Yield criterion accounting for the third invariant of stress tensor deviator. Pt. 1, Proposition of the yield criterion based on the concept of influence functions / M. Nowak, J. Ostrowska-Maciejewska, R. B. Pęcherski, P. SZEPTYŃSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2011 vol. 59 iss. 4, s. 273–281. — Bibliogr. s. 280–281. — Pierwsza afiliacja P. Szeptyńskiego: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: