Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Szaraniec, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9231-4976

ResearcherID: brak

Scopus: 8230255700

PBN: 901140

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 108, z ogólnej liczby 110 publikacji Autora


1
2
 • 1D polymer composition for medical application / Barbara SZARANIEC, Magdalena ZIĄBKA, Paulina BEDNARZ, Jan CHŁOPEK // Polish Journal of Applied Chemistry ; ISSN 0867-8928. — Tytuł poprz.: Chemia Stosowana. — 2009 vol. 53 no. 3, s. 253–258. — Bibliogr. s. 258. — VII international polymer seminar : Gliwice 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowejMicrostructural analysis of porosity-graded titanium sinters using microtomography / Krzysztof Pałka, Barbara SZARANIEC // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 112, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza XRD oraz DSC, TG/DTG wpływu organicznie modyfikowanego montmorylonitu na krystaliczność i stopień degradacji kompozytów PLA/oMMT w warunkach in vitroThe XRD and DSC, TG/DTG investigations of the influence of organically-modified montmorillonite on the degree of degradation and the crystallinity of the PLA/oMMT composites in vitro / RAPACZ-KMITA A., GAJEK M., LACH R., SZARANIEC B., DUDEK M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 93. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania właściwości tribologicznych resorbowalnych biomateriałów na bazie polilaktyduTribological properties of resorbable polylactide-based biomaterials / Wojciech Karalus, Barbara SZARANIEC, Karol GRYŃ, Jan CHŁOPEK, Jan R. Dąbrowski, Marek Jałbrzykowski, Ewa Szymaniuk // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2015 vol. 18 no. 132, s. 24–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: polilaktyd, hydroksyapatyt, trybologia, kompozyty degradowalne, włókna węglowe, fosforan trójwapnia

  keywords: tribology, tricalcium phosphate, polylactide, hydroxyapatite, carbon fibers, degradable composites

6
 • Badanie działania antybakteryjnego kompozytów na bazie poli(L-laktydu) przeznaczonych na biodegradowalne gwoździe śródszpikoweAntibacterial activity study of poly(L-lactide) composites for novel biodegradable intramedullary nails / Patrycja DOMALIK-PYZIK, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Magdalena Rzewuska, Barbara SZARANIEC, Jan CHŁOPEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2015 R. 18 nr 133, s. 7–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: polilaktyd, działanie antybakteryjne, biodegradowalne kompozyty, implanty dla ortopedii

  keywords: polylactide, biodegradable composites, antibacterial activity, orthopaedic implants

7
 • Bioactive silica enriched HAp coating on titanium with nanopatterned $TiO_{2}$ intermediate layer / Amanda Bartkowiak, Arkadiusz Zarzycki, Katarzyna Suchanek, Barbara SZARANIEC, Marta Marszałek // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2016 vol. 19 no. 138 spec. iss., s. 103. — Bibliogr. s. 103. — 25\textsuperscript{th} biomaterials in medicine and veterinary medicine : 13–16 October 2016 Rytro, Poland. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/138F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Biodegradable PLA composites with different modyfying phases for intramedullary nailing / Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK, Barbara SZARANIEC, Rafael Kucharski, Maciej Boguń // W: Biocompatibility of nanomaterials conference : Brighton, 18–21 November 2012. — [Brighton : s. n.], [2012]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Biological properties of resorbable mini-plates with calcium phosphates for maxillofacial surgery / Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Barbara SZARANIEC, Karol GRYŃ, Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Elżbieta MENASZEK // W: ESB 2013 [Dokument elektroniczny] : 25th European conference on Biomaterials : XXV symposium of the European Society for Biomaterials : from the design to the application of biomaterials : 8–12 September 2013, Madrid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Biological response to titanium-silver alloys produced by powder metallurgy / Barbara SZARANIEC, Elżbieta Menaszek, Tomasz Goryczka, Rafał Pokrowiecki, Tomasz Zaręba // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 352. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 352. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Biopolimery[Biopolymers] / Grażyna Adamus, Jolanta Batog, Marek Bryjak, Krzysztof Bujanowicz, Jan CHŁOPEK, Danuta Ciechańska, Joanna Foksowicz-Flaczyk, Janusz Kasperczyk, Bożena Kolarz, Marek Kowalczuk, Marek Kozłowski, Ryszard Kozłowski, Izabela Krucińska, Jadwiga LASKA, Sylwia Łagan, Stanisław Mazurkiewicz, Teresa Mikołajczyk, Antoni Niekraszewicz, Roman PAMPUCH, Stanisław Penczek, Ewa Piórkowska, Barbara SZARANIEC, Andrzej Trochimczuk, Judyta Walentowska, Dariusz Wawro // W: Foresight technologiczny materiałów polimerowych w Polsce : analiza stanu zagadnieniam : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krystyny Czaplickiej-Kolarz ; red. nacz. Ryszard Kozłowski ; kom. red. Jorge Barriga-Bedoya, Małgorzata Bojarska-Kraus, Irena Pniewska, Maria Władyka-Przybylak, Irena Wojciechowska, Jadwiga Laska. — Poznań : Instytut Włókien Naturalnych, 2008. — ISBN: 978-83-90973-98-2. — S. 109–132. — Bibliogr. s. 124–132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Bioresorbable multifunctional composite devices – practical aspects of miniplates for osteosynthesis / Karol GRYŃ, Barbara SZARANIEC, Maja Kuś, Kamil Dudziński, Jan CHŁOPEK // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 231. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 231. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Biowchłanialne płytki zespalające dla weterynariiBiodegradable fixation plates for veterinary medicine / Barbara SZARANIEC, Karol GRYŃ, Tomasz Szponder, Beata Żylińska // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2014 R. 17 nr 125, s. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: druty, polimery resorbowalne, polilaktyd, płytki zespalające, osteosynteza, włókna wzmacniające

  keywords: polylactide, wires, fixation plates, osteosynthesis, resorbable polymers, reinforcing fibres

14
15
 • Characterization of polylactide layer deposited on Ni-Ti shape memory alloy / Tomasz Goryczka, Barbara SZARANIEC // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2014 vol. 23 iss. 7 spec. iss., s. 2682–2686. — Bibliogr. s. 2686. — SMST 2013 : the international conference on Shape Memory and Superelastic Technologies, May 21–24, 2013, Prague, Czech Republic. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11665-014-1038-0.pdf

 • keywords: NiTi, shape memory alloy, polyactide, shape memory effect, superelasticity

16
 • Charakterystyka mechaniczna wielofunkcyjnej resorbowalnej płytki kompozytowej do zespoleń kostnychMechanical characterization of multifunctional resorbable composite plate for osteosynthesis / Karol GRYŃ, Barbara SZARANIEC, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Jan CHŁOPEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2015 R. 18 nr 133, s. 22–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, polilaktyd, parametry wytrzymałościowe, hydroksyapatyt, zespolenie kostne, płytka zespalająca, płytka kompozytowa, płytka wielofunkcyjna, polimer resorbowalny, fosforan wapnia, ostoesynteza

  keywords: tricalcium phosphate, polylactide, hydroxyapatite, durability, mechanical characterization, osteosynthesis, bone plate, composite plate, multifunctional plate, resorbable plate

17
 • Charakterystyka termicznych i mechanicznych właściwości nanokompozytów polimerowych z udziałem modyfikowanego bentonituCharacterization of thermal and mechanical properties of polymer/modified bentonite nanocomposites / Alicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Barbara SZARANIEC, Magdalena DUDEK, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Comparative analysis of the deformation characteristics of biodegradable polymers considered as a material for vascular stentsAnaliza porównawcza charakterystki odkształceniowych polimerów biodegradowalnych rozważanych jako materiał na stenty naczyniowe / Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Jan CHŁOPEK, Jarosław Filipiak, Barbara SZARANIEC // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2011 vol. 56 nr 3, s. 224–231. — Bibliogr. s. 224, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: stent bioresorbowalny, polimer biodegradowalny, kompozyty polimerowe

  keywords: biodegradable polymers, bioresorbable stent, polymer composite

19
20
 • Degradation of composites based on raw materials for orthopedic equipment : [abstract] / Barbara SZARANIEC, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Degradation of PLA/hemp and PLA/jute composities / Barbara SZARANIEC, Tomasz Goryczka // W: Modern polymeric materials for environmental applications including COST MP0701 Workshop 'Environmental impact of polymer nanocomposites – from preparation to recycling' : 4\textsuperscript{th} international seminar : Kraków, 1–3 Dec. 2010, Vol. 4 iss. 2 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Kraków : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, cop. 2010. — ISBN: 978-83-930641-1-3. — S. 215–224. — Bibliogr. s. 224, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Dodatki bioaktywne poprawiające właściwości kompozytów stosowanych na resorbowalne śruby interferencyjneComposites with bioactive additives for bioabsorbable interference screws / Agata Gruca, Barbara SZARANIEC, Jacek Lorkowski, Ireneusz Kotela // W: ITMED 2013 : 7\textsuperscript{th} International forum on Innovative Technologies for Medicine : Białystok, 5–7 December, 2013 : forum catalogue / ed. Mariusz Warszycki ; Innovative Eastern Poland Association. — [Poland] : Innovative Eastern Poland Association, [2013]. — S. 37. — B. Szaraniec – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: dodatki bioaktywne, polilaktyd, śruby interferencyjne

24
 • Durability of biodegradable internal fixation plates / Barbara SZARANIEC // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2013 vol. 730–732, s. 15–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.. — VI International Materials Symposium Materiais 2011 – XV Encontro da Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM) Universidade do Minho, April 18–20, 2011, Guimaräes, Portugal / eds.: A. M. Pinto, A. S. Pouzada. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.730-732.15

 • keywords: composites, TCP, biomaterials, polylactide, medical implants, in vitro tests, biodegradation

25
 • Durability of biodegradable PLA/TCP internal fixation plates / B. SZARANIEC, Jan CHŁOPEK // W: MATERIAIS 2011 : VI international materials symposium ; XV meeting of SPM – Sociedade Portuguesa de Materiais : Guimarães, Portugal, 18–20 April 2011 : book of abstracts / Escola de Engenharia da Universidade do Minho. — [Guimarães : EEUM], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 476

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych