Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Paulina Szalińska van Overdijk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5483-193X orcid iD

ResearcherID: J-5033-2018

Scopus: 6507163785

PBN: 5e70939a878c28a0473ad892

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
2
 • A review of heavy metals contamination within the Laurentian Great Lakes / Ewa SZALIŃSKA // W: Contaminants of the Great Lakes / eds. Jill Crossman, Chris Weisener. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (The Handbook of Environmental Chemistry ; ISSN 1867-979X ; vol. 101). — ISBN: 978-3-030-57873-2 ; e-ISBN: 978-3-030-57874-9. — S. 85–105. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-22

  orcid iD
 • keywords: monitoring, cycling, sources, spatial-temporal changes, contamination level

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/698_2020_490

3
4
5
 • Chromium bioavailability in aquatic systems impacted by tannery wastewaters. Pt. 2, New insights from laboratory and in situ testing with \emph {Chironomus riparius} Meigen (Diptera, Chironomidae) / B. J. D. Ferrari, D. A. L. Vignati, J.-L. Roulier, M. Coquery, E. SZALIŃSKA, A. BOBROWSKI, A. Czaplicka, J. Dominik // Science of the Total Environment ; ISSN 0048-9697. — 2019 vol. 653, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-24

  orcid iD
 • keywords: bioaccumulation, suspended matter, chironomids, body residue

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.scitotenv.2018.10.258

6
7
8
 • Contaminant transport from soil to sediments though suspended matter in the catchment of a drinking water reservoir (Southern Poland) / Ewa SZALIŃSKA, Gabriela Zemełka // W: Sediments on the move : 10th international SedNet conference : 14–17 June 2017, Genoa, Italy : abstracts of oral and poster presentations. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Delimitation of nutrient vulnerable zones - a comprehensive method to manage a persistent problem of agriculture / Paulina Orlińska-Woźniak, Paweł Wilk, Ewa SZALIŃSKA // Agricultural Systems ; ISSN 0308-521X. — 2020 vol. 183 art. no. 102858, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-22

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.agsy.2020.102858

10
 • Distribution of contaminant binding particles in a drinking water reservoir / E. SZALIŃSKA, M. Szlapa, P. S. Hachaj, P. Orlińska-Woźniak, E. Jakusik, P. Wilk // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference : 20–22 October, 2021, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ, monìtoring : IV mìžnarodna naukovo-tehnìčna konferencìâ : 20–22 žovtnâ 2021 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic National University, 2021. — S. 194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://zwus.pol.lublin.pl/proceedings2021.pdf [2021-11-09]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Do land use changes balance out sediment yields under climate change predictions on the sub-basin scale? : the Carpathian basin as an example / Paulina Orlińska-Woźniak, Ewa SZALIŃSKA, Paweł Wilk // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2020 vol. 12 iss. 5 art. no. 1499, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/5/1499/pdf

  orcid iD
 • keywords: climate change, macromodel DNS/SWAT, land use changes, sediment yield, sub-basins

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w12051499

12
 • Heavy metal contamination of sediments from recreational reservoirs of urban areas and its environmental risk assessmentMetale ciężkie w osadach dennych zbiorników rekreacyjnych na terenach zurbanizowanych i ocena ryzyka środowiskowego / Gabriela Zemełka, Ewa SZALIŃSKA // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2017 vol. 20 iss. 1, s. 131–145. — Bibliogr. s. 143–145, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Kraków, metale ciężkie, zbiorniki rekreacyjne, miejskie zlewnie

  keywords: heavy metals, recreational reservoirs, Cracow area, urban catchment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/ios.2017.1.10

13
 • Impact of climate changes on sediment delivery and deposition in a dammed reservoir / Ewa SZALIŃSKA, Monika Szlapa, Paweł S. Hachaj, Paulina Orlińska-Woźniak, Paweł Wilk // W: 12th international SedNet conference 2021 [Dokument elektroniczny] : sediment challenges and opportunities due to climate change and sustainable development : 28 June–2 July 2021. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Utrecht : SedNet], [2021]. — Slajdy 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://sednet.org/wp-content/uploads/2021/07/CC-8.2.-E.-Szalinska.pdf [2021-11-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Impact of land use on heavy metal contamination in the Dobczyce Reservoir area (south Poland) / G. Zemełka, M. Kryłów, E. SZALIŃSKA // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 86–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Impact of the retention reservoir on groundwater - on the example of the newly built Świnna Poręba Reservoir / K. d'OBYRN, E. SZALIŃSKA // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Błąd w nazwisku autora - w publikacji K. d'Obryn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Impact of wastewater management on metal pollution of bottom sediments in the Świnna Poręba Reservoir catchment / E. SZALIŃSKA, K. d'OBYRN // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Błąd w nazwisku autora: w publikacji K. d'Obryn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Makromodel DNS/SWAT jako narzędzie do zarządzania i przewidywania prognozowanych zmian w zlewni – na przykładzie Raby[Makromodel DNS/SWAT as a tool of management and change prediction in a catchment – the Raba River example] / Paweł Wilk, Paulina Orlińska-Woźniak, Ewa SZALIŃSKA // W: Niezawodność, bezpieczeństwo 2019 [Dokument elektroniczny] : zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska : IV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : II international conference on science and technology, Kraków, 17–18 czerwca 2019 r. = Application of reliability and safety in environmental engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2019]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Narzędzia do oceny ilości i jakości rumowiska unoszonego w kontekście zmian klimatuTools for evaluation of the quantity and quality of the floating river load in the context of climate change / Ewa SZALIŃSKA, Paweł Wilk, Adam Grabarczyk // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2018 nr 4, s. 101–106. — Bibliogr. s. 105–106

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nitrate vulnerable zones revision in Poland-assessment of environmental impact and land use conflicts / Ewa SZALIŃSKA, Paulina Orlińska-Woźniak, Paweł Wilk // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2018 vol. 10 iss. 9 art. no. 3297, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-14. — tekst: https://www-1mdpi-1com-12vzsevcx01ba.wbg2.bg.agh.edu.pl/2071-1050/10/9/3297/pdf

  orcid iD
 • keywords: agriculture, nitrogen, Nitrate Vulnerable Zones, macromodel DNS/SWAT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su10093297

21
 • Ocena przestrzenno-czasowych zmian ilości rumowiska w górnym odcinku Raby za pomocą makromodelu DNS/SWAT[Evaluation of spatio-temporal changes of suspended sediments in the Upper Raba River with use of the DNS/SWAT macromodel] / Ewa SZALIŃSKA, Paulina Orlińska-Woźniak, Paweł Wilk // W: Niezawodność, bezpieczeństwo 2019 [Dokument elektroniczny] : zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska : IV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : II international conference on science and technology, Kraków, 17–18 czerwca 2019 r. = Application of reliability and safety in environmental engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2019]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena toksyczności gruntów skażonych pestycydami z wykorzystaniem biotestów[Assessment of pesticide contaminated soil toxicity with use of biotests] / Tomasz Baczyński, Anna Małachowska-Jutsz, Ewa SZALIŃSKA van OVERDIJK // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 23. — Bibliogr. s. 23. — Toż. na dysku flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Sediment quantity management in Polish catchment-river-sea systems – should we care? / Ewa SZALIŃSKA, Paweł Wilk // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2018 no. 3(66), s. 25–37. — Bibliogr. s. 35–37, Abstr.. — tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/Ei%C5%9A66/02-szalinska.pdf

  orcid iD
 • keywords: management, sediment, catchment, quantity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: