Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Szabat-Pręcikowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • 10 years in European Union – infrastructure development on the example on Krakow city / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // W: The 9\textsuperscript{th} Batthyány Summer School [Dokument elektroniczny] : global and local issues from the aspects of law, economy and other social sciences : 13–19 July, 2014, Györ, Hungary / Batthyány Lajos Szakkollégium. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hungary : Batthyány Lajos Szakkollégium], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://blszk.sze.hu/workshop [2014-09-17]. — Pełny tekst W: Global and local issues [Dokument elektroniczny] : from the aspects of law and economy : 9\textsuperscript{TH} Batthyány summer school : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Györ : Universitas-Györ Nonprofit Ltd., Széchenyi István University. Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences, cop. 2014. — e-ISBN 978-615-5298-46-2. — S. 261–273. — Tryb dostępu: {http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/kiadv%C3%A1nyok/tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet/ny%C3%A1ri%20egyetem%202014/Global%20and%20local%20Issues.pdf} [30-01-2015]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 272–273

 • keywords: Krakow in European Union, public infrastructure, infrastructure development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Administracyjna aktualizacja operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntówAdministrative update of soil classification / Piotr PARZYCH, Ernest Rymarczyk, Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2014 nr II/2, s. 533–544. — Bibliogr. s. 543, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustawodawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów

  keywords: legislation, soil classification, land administration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2014.2.2.039

3
 • Administracyjna aktualizacja operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntówAdministrative update of soil classification / Piotr PARZYCH, Ernest Rynmarczyk, Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 52–53. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustawodawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów

  keywords: legislation, soil classification, land administration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości rolnych powiatu jędrzejowskiegoAnalysis and characteristic of rural estates market of Jędrzejów administrative district / Aleksandra SZABAT, Ernest Rymarczyk // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 4, s. 35–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of expropriation procedures before and after political transformationAnaliza procedur wywłaszczenia nieruchomości przed i po transformacji ustrojowej / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA, Maciej Rutkowski // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 265–266. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 959–970. — Bibliogr. s. 968–969, Streszcz., Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dostępność danych infrastruktury informacji przestrzennej dla potrzeb sporządzania dokumentacji powypadkowej i kryminalistycznejAvailability of spatial information infrastructure data for the preparation of accident and forensic documentation / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA, Mirosław MARCINIAK // W: XIX. medzinárodné slovensko-pol'sko-české geodetické dni : Trenčianske Teplice, 16.–18.5.2013 : zborník anotácií / Slovenská spoločnost' geodetov a kartografov, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Český svaz geodetů a kartografů. — [Słowacja] : Slovenská spoločnost' gedetov a kartografov, 2013. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Europejskie zagadnienia prawno-ekonomiczne podczas 9th Batthyány Summer School[European legal and economic issues of 9th Batthyány Summer School] / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2014 R. 86 nr 10, s. 20–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ewidencja gruntów i budynków źródłem informacji w procesach gospodarowania nieruchomościamiGround and building cadastre as the source of information in real estates management processes / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA, Ernest Rymarczyk // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 1039–1046. — Bibliogr. s. 1046, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • General rules of property expropriation in Poland / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // W: PHD hallgatók VIII [Dokument elektroniczny] : nemzetközi konferenciája : Miskolc, Hungary, 6–10 August 2012 = 8th International conference of PHD students. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hungary] : International Visegrad Fund, [2012]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-963-661-994-7. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Section C: Economis)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geodezyjno-prawne aspekty prawa użytkowania wieczystego[Surveying and legal aspects of perpetual use] / Aleksandra SZABAT // W: XVII Międzynarodowe polsko-czesko-słowackie dni geodezji : Kraków 19–21.05.2011 : plan konferencji / Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Český svaz geodetů a kartografů, Slovenská spoločnost' geodetov a kartografov. — Warszawa : Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 2011. — ISBN: 978-83-61576-11-2. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lost profits as a failed referendum concerning the winter Olympic Games 2022 in Krakow / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // W: The 9\textsuperscript{th} Batthyány Summer School [Dokument elektroniczny] : global and local issues from the aspects of law, economy and other social sciences : 13–19 July, 2014, Györ, Hungary / Batthyány Lajos Szakkollégium. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hungary : Batthyány Lajos Szakkollégium], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://blszk.sze.hu/workshop [2014-09-17]

 • keywords: referendum in Krakow, lost profits, public infrastructure, Winter Olympic Games 2022

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Naukowa uczta w mieście białych nocy[Scientific feast in the city of white nights] / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2014 nr 77, s. 32–35. — Afiliacja: Katedra Geomatyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Poland and its place in Europe and European Union / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // W: The 9\textsuperscript{th} Batthyány Summer School [Dokument elektroniczny] : global and local issues from the aspects of law, economy and other social sciences : 13–19 July, 2014, Györ, Hungary / Batthyány Lajos Szakkollégium. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hungary : Batthyány Lajos Szakkollégium], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://blszk.sze.hu/workshop [2014-09-17]

 • keywords: Poland in Europe, Polish culture, Polish economy, tourism in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Polski sukces w Petersburgu[Polish success in Saint Petersburg] / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2014 R. 86 nr 8, s. 16–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problematyka dystrybucji danych infrastruktury informacji przestrzennejThe problematic issues of distribution of spatial information infrastructure data / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 565–572. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 572, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP), System Informacji Przestrzennej (SIP), dystrybucja danych, geoportal, prawa autorskie

  keywords: Geographic Information System (GIS), INSPIRE, data distribution, spatial web sites, Copyright Act.

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problematyka funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia organu ją prowadzącegoThe issue of the functioning land and buidings registration from the conducting perspective / Piotr PARZYCH, Ernest Rymarczyk, Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 85–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Problematyka przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościProblem of transformation perpetual use into ownership / Aleksandra SZABAT, Piotr PARZYCH, Janusz Dąbrowski // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 159–168. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Abstr. — ISBN 978-83-61564-56-0. — ISBN: 978-83-61564-56-0. — Aleksandra Szabat, Piotr Parzych – afiliacja: Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, J. Dąbrowski afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problematyka wspólnot gruntowych w aspekcie ewidencyjno-prawnymLand register and legal aspect of ground communities issues / Piotr PARZYCH, Ernest Rymarczyk, Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 62–63. — Tekst. pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, wspólnoty gruntowe, ustawodawstwo

  keywords: legislation, land and building register, land communities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Problematyka wspólnot gruntowych w aspekcie ewidencyjno-prawnymLand register and legal aspect of ground communities issues / Piotr PARZYCH, Ernest Rymarczyk, Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2013 nr 2/III, s. 35–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, wspólnoty gruntowe, ustawodawstwo

  keywords: legislation, land and building register, land communities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Problematyka wywłaszczeń pod inwestycje linioweThe issue of expropriation of linear investment projects / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 121–131. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Proces wywłaszczeń nieruchomości na przykładzie obwodnicy miasta HrubieszówReal estate expropriation on the example of bypass in Hrubieszów town / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 3, s. 96–107. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: Wywłaszczenia nieruchomości, obwodnica Hrubieszowa

  keywords: real estate expropriation, bypass next to Hrubieszów town

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prostranstvennye problemy vnov' sozdannyh hedvižimostej, raspoložennyh vdol' linejnyh investicij[Spatial issues of the newly created real estate along the line investments] / SZABAT-PRĘCIKOWSKA A. // W: Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ «Ural'skaâ gornaâ škola – regionam» [Dokument elektroniczny] : 8–9 aprelâ 2013 goda, Ekaterinburg : sbornik dokladov / Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, Federal'noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel'noe učreždenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ «Ural'skij gosudarstvennyj gornyj universitet». — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ekaterinburg : Izdatel'stvo Ural'skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta, 2013. — S. 558–559. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://science.ursmu.ru/upload/doc/2013/06/07/10_zemleustroystvo_kadastr_i_monitoring_zemel.pdf [2013-08-14]. — Bibliogr. s. 559

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Setting geographical space in order after ownership changes due to linear investments / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // W: XXI Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : Wrocław, maj 2013 : sesja doktorancka : streszczenia / ed. Sabina Źróbek ; Polish Real Estate Scientific Society. — Olsztyn : TNN, 2013. — S. 8

 • keywords: ownership changes, GIS tools, line investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tam po ulicach chodzą same niedźwiedzie : Jekaterynburg (Rosja) 8–9.04.2013[There on the streets walk bears only] / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 65, s. 35–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The problematic issues of distribution of spatial information infrastructure data / Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // W: VIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 8). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62218-84-4. — S. 99

 • keywords: Geographic Information System (GIS), INSPIRE, data distribution, spatial web sites, Copyright Act.

  cyfrowy identyfikator dokumentu: