Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwester Duszak, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kco, Katedra Ceramiki Ogólnej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Badania nad syntezą warstw tlenku ceru metodą MOCVDInvestigations on synthesis of cerium oxide layers by MOCVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA, Paweł ANDREASIK, Wiesław JUDA, Sylwester DUSZAK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Paweł Turski // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 5, s. 1107–1109. — Bibliogr. s. 1109, Streszcz., Abstr.. — „Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni” : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź – Spała, 3–6 października 2006 : III krajowa konferencja = III domestic conference / pod red. Zbigniewa Gawrońskiego ; Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o. — Protektorat konferencji J. M. Rektor PŁ Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ferrytyzacja $(Mg_{1-x}Zn_{x})(Mn_{2-y}Fe_{y})O_{4}$[Ferritisation of $(Mg_{1-x}Zn_{x})(Mn_{2-y}Fe_{y})O_{4})$] / I. Barański, J. LIS, S. DUSZAK, M. Bakalarska // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0860-3340 ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 322–329. — Bibliogr. s. 329, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identification of hydration products formed in the presence of chlorides / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta MĘDALA, Sylwester DUSZAK // W: Quality and reliability in building industry : III. international scientific conference : Levoča, 22–24.10.2003 : proceedings = Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : III. medzinárodná vedecká konferencia : zborník / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering, [etc.]. — Košice : TUK. Stavebná fakulta, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of limestone and fly ash additions to cement that caused expansion of heat-treated mortar due to DEF / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK // W: ICCC 2003 : 11\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21\textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1610–1615. — Bibliogr. s. 1615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Konduktometryczne badanie procesu hydratacji glinianów wapniowychProcess of calcium aluminates hydration studied by conductivity measurement / Sylwester DUSZAK // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Microstructure of HAC paste after fifteen years of immersion in strong chloride solution / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK, Francois Sorrentino // W: ICCC 2003 : 11\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21\textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1666–1675. — Bibliogr. s. 1675, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mikrostruktura zaczynu a korozja chlorkowa betonuMicrostructure of the paste and the process of chloride corrosion / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK // W: MATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 = MATBUD'2003 : the fourth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — ISBN10: 8372422613. — S. 268–280. — Bibliogr. s. 279–280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Odporność termiczna mikrosfer pozyskiwanych jako uboczny produkt spalania węgla kamiennegoThermal behaviour of the cenospheres from coal ash / Waldemar PICHÓR, Marek PETRI, Sylwester DUSZAK, Monika Pec // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 711–716. — Bibliogr. s. 716, Abstr.. — Abstrakt pt.: Odporność termiczna mikrosfer W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 142 [Autorzy: Waldemar Pichór, Marek Petri, Sylwester Duszak]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Synteza warstw $YBa_{2}Cu_{3}O_{7-x}$ metodą MOCVDSynthesis of $YBa_{2}Cu_{3}O_{7-x}$ layers by MOCVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA, Paweł ANDREASIK, Sylwester DUSZAK, Bogusław Rajchel // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 777–785. — Bibliogr. s. 784–785. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 54 [Aut.: Andrzej Kwatera, Agata Sawka, Paweł Andreasik]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Synthesis and characterization of carbonated apatite ceramics / A. ŚLÓSARCZYK, Z. PASZKIEWICZ, S. DUSZAK // W: 8th World Biomaterials Congress [Dokument elektroniczny] : 28 May – 1 June 2008, Amsterdam, The Netherlands : abtracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : Marathon International, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Szybkowiążąca masa do torkretowania o właściwościach żaro- i kwasoodpornychTemperature and acid resistant quick setting mass to gunite walls / Jacek Włodarczyk, Sylwester DUSZAK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 1127–1131. — Bibliogr. s. 1131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Szybkowiążąca masa do torkretowania o właściwościach żaro- i kwasoodpornychTemperature and acid resistant quick setting mass to gunite walls / Jacek Włodarczyk, Sylwester DUSZAK // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ dodatku gipsu i chlorku wapniowego na hydratację cementu glinowego[Influence of gypsum and calcium chlorides addition on calcium aluminate cement hydration] / Sylwester DUSZAK // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 438–443. — Bibliogr. s. 443, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ tlenków akcesorycznych na strukturę i właściwości dwuglinianu wapniowegoInfluence of foreign oxides on structure and properties of calcium dialuminate / Sylwester DUSZAK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 675–680. — Bibliogr. s. 680, Abstr.. — Abstrakt także W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: