Wykaz publikacji wybranego autora

Lesław Stryczniewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507266106

PBN: 900986

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Aspekty akustyczne prowadzenia drogi ekspresowej w strefie śródmiejskiej miast na przykładzie północnej obwodnicy Warszawy[Acoustic aspects of building an express road in the city area on the example of the northern ring-road in Warsaw] / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 6 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9. — Transcomp – international conference : computer systems aided science, industry and transport [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Streszczenia referatów W: Computer systems aided science, industry and transport : TRANSCOMP 2009 : 13th international conference : Zakopane, 30.XI.–3.XII.2009, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engeenering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-857-8. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Ekologia akustyczna na obszarach leśnych[Acoustic ecology in forest areas] / Janusz PIECHOWICZ, Agnieszka OZGA, Dominik MLECZKO, Cezary KASPRZAK, Lesław STRYCZNIEWICZ. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 2015. — 101 s.. — (Monografie Katedry Mechaniki i Wibroakustyki). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61402-32-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Ekrany akustyczne – panaceum?[Acoustic beffles – panacea?] / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ, Dorota Szałyga-Osypanka // Drogi : lądowe, powietrzne, wodne ; ISSN 1899-0150. — 2008 [nr] 9, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Ekrany akustyczne w analizach zagrożeń akustycznych środowiska[Noise barriers in the analysis of acoustic environmental hazards] / Lesław STRYCZNIEWICZ // W: Ochrona środowiska przed hałasem : ekrany w ochronie akustycznej środowiska : I seminarium : Kraków, 7–8 października 2013 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Batko, Witold Cioch, Paweł Pawlik. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-24-4. — S. 109–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Hale przemysłowe, maszyny i urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne[Industrial halls, machines and apparatus] / Zbigniew Engel, Janusz PIECHOWICZ, Dariusz Pleban, Lesław STRYCZNIEWICZ. — Warszawa : CIOP-PIB, 2009. — 298 s.. — Bibliogr. s. 283–297. — ISBN: 978-83-7373-074-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Innovative solutions of reducing the noise generated by rail transport / Adamczyk Jan, UHL Tadeusz, STRYCZNIEWICZ Lesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 2, s. 376. — XVII International conference noise control 2016 : Gniew, Poland, May 22–25, 2016. — tekst: https://goo.gl/lVVe63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Metody inwersyjne w badaniu procesów wibroakustycznych[The inverse methods in vibroacoustic processes investigations] / Lesław STRYCZNIEWICZ ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2008. — 120 s.. — Bibliogr. s. 113–120. — ISBN: 978-83-7204-734-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Pomiary całodobowe hałasu drogowego[24 hours measurements of road traffic noise] / Lesław STRYCZNIEWICZ, Janusz PIECHOWICZ // W: Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Wisła 25.02–29.02.2008 / Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2008]. — S. 141–144. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Zastosowanie metody inwersji w badaniach parametrów akustycznych maszyn w warunkach przemysłowych[Using inverse method for estimating acoustic parameters of machines in real industrial conditions] / Zbigniew Engel, Janusz PIECHOWICZ, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: Diagnostyka maszyn : XXXV jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka 03.03.–08.03.2008 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s.c., 2008 + CD-ROM. — ISBN10: 83-86923-04-0. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 35–36. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–11]. — Bibliogr. s. [11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Zastosowanie metody inwersji w pomiarach parametrów akustycznych prasy mechanicznej[The inverse method application in acoustic measurements of the mechanical press] / Janusz PIECHOWICZ, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Wisła 25.02–29.02.2008 / Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2008]. — S. 211–214. — Bibliogr. s. 214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Zastosowanie metody największej wiarygodności i rozkładu gamma do identyfikacji źródeł dźwięku w zakładach przemysłowychApplication of highest likelihood method and gamma distribution to source identification in industrial plants / Lesław STRYCZNIEWICZ // W: OSA'08 [Dokument elektroniczny] : 55 Otwarte Seminarium z Akustyki = 55\textsuperscript{th} Open Seminar on Acoustics : 8–12 September 2008, Wrocław–Piechowice : materiały konferencyjne = conference proceedings / eds. Tadeusz Gudra, Przemysław Plaskota. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Polish Acoustical Society. Division, 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN10: 83-921663-0-2. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych