Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Stark, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901258

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Adam Zamojski : New Age: Philosophy, Religion and ParascienceNew Age: Filozofia, religia i paranauka : Kraków : Nomos, 2002 / Katarzyna STARK // Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191. — 2008 vol. 4, s. 102–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bogoczłowiecza antropologia Mikołaja Bierdiajewa wobec Nietzscheańskiego ateizmu[Nikolai Berdyaev's anthropology of Godmanhood facing Nietzschean atheism] / Katarzyna STARK // W: Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2012. — ISBN: 978-83-62196-60-9. — S. 137–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bohater czy Bóg-człowiek? : w kręgu antropologii filozoficznej Thomasa Carlyle'a i Mikołaja Bierdiajewa[The hero or the God-man? : on Thomas Carlyle's and Nicolai Berdyaev's philosophical anthropologies] / Anna MAŁECKA, Katarzyna STARK // W: Religia a współczesne stosunki międzynarodowe / pod red. Bogusławy Bednarczyk, Zbigniewa Paska, Piotra Stawińskiego. — Kraków : [s. n.], 2010. — S. 285–300

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dialog międzyreligijny[Interreligion dialogue] / Katarzyna STARK // W: Humanistyka wobec wyzwań wielokulturowości i cywilizacji ryzyka / red. nauk. Miła Kwapiszewska-Antas. — Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2010. — ISBN: 978-83-928938-0-6. — S. 218–230. — Bibliogr. s. 229–230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Duchowość w ujęciu Henryka SkolimowskiegoHenryk Skolimowski's concept of spirituality / Katarzyna STARK // W: Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych = Man in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 12) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-365-8. — S. 103–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Historia w ujęciu Mikołaja Bierdiajewa[History in Nicolai Berdyaev's Philosophy] / Katarzyna STARK // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2014 vip. 19, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Historical peregrinations of Nikolai Berdyaev / Katarzyna STARK, Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2015 vip. 22, s. 46–50. — Bibliogr. s. 50

 • keywords: philosophy of history, religious philosophy, Russian philosophy, Berdyaev

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Jerzego Nowosielskiego teologia zwierzątJerzy Nowosielski's the theology of animals / Katarzyna STARK // W: Człowiek w komunikacji i kulturze / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — S. 103–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.

 • słowa kluczowe: teologia zwierząt, gnoza, manicheizm, ,,bracia mniejsi'', cierpienie, ahinsa, apokatastaza

  keywords: theology of animals, Gnosis, Manicheism, brothers minor, suffering, ahinsa, apocatastasis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Kulturowe życie idei apokatastazy[The cultural life of the notion of apocatastasis] / Katarzyna STARK // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 173–191. — Bibliogr. s. 190–191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mikołaja Bierdiajewa rozważania o pracy[Nicolai Berdyaev's concept of work] / Katarzyna STARK // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 73–82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • New Age a wychowanie[New Age and education] / Katarzyna STARK // W: Filozofia wobec problemów współczesnego świata / red. nauk.: Stefan Konstańczak, Miła Kwapiszewska-Antas. — Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2007. — S. 139–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • New Age – religia czy filozofia?[New Age – religion or philosophy?] / Katarzyna STARK // W: Filozofia wobec problemów globalizacji / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech ; Akademia Pomorska w Słupsku. — Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2008. — Na s. red. podano nr 615. — ISBN: 978-83-7467-093-7. — S. 43-58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podstawy wychowania w świetle filozofii personalistycznej Józefa Tischnera[Foundations of education in the view of Józef Tischner's personalist philosophy] / Katarzyna STARK // W: Filozofia wychowania a wizje świata / red.: Marek Fota, Stefan Konstańczak, Ryszard Sitek ; Akademia Pomorska w Słupsku. — Słupsk : Wydawnictwo Naukowe AP, 2007. — S. 105–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Prawda w dialogu międzyreligijnymThe truth in inter-religion dialogue / Katarzyna STARK // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 47–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prawosławie w ujęciu Jerzego NowosielskiegoJerzy Nowosielski's interpretation of the orthodox thought / Katarzyna STARK // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 13–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rosyjscy starcy[Russian whitebeards] / Katarzyna STARK // W: Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0213). — S. 43–57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • \emph{Sacrum} i emocje w malarstwie Jerzego Nowosielskiego\emph {The sacred} and emotions in Jerzy Nowosielski's painting / Katarzyna STARK // W: Emocjonalne aspekty kultury / pod red. Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-929-2. — S. 123–134. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • \emph{Sacrum} w malarstwie ikonicznym Jerzego Nowosielskiego\emph{The Sacred} in Jerzy Nowosielski's iconic painting / Katarzyna STARK // W: Między \emph{sacrum} a \emph{profanum} : rozważania i dylematy / pod red. Grażyny Różańskiej. — Kraków : Dante ; Grażyna Różańska, [2017]. — ISBN: 978-83-89500-47-2. — S. 359–371. — Bibliogr. w formie przypisów, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • {\em Theosis} and life in Nicolai Berdyaev's philosophy / Katarzyna STARK // W: Phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. Pt. 2, Logos and life / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2011. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 110). — Publikacja zawiera materiały z: 60th International Congress at the University of Bergen : logos and life : phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. — ISBN: 978-94-007-1690-2. — S. 631–644. — Bibliogr. s. 643–644, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The forces of darkness and the forces of godness: Jerzy Nowosielski's concept / Katarzyna STARK // W: Phenomenology of space and time : the forces of the cosmos and the ontopoietic genesis of life: book one / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Cham ; [etc.] : Springer, cop. 2014. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 116). — Materiały z 62nd International Congress of the World-Phenomenology-Institute on Forces of the Cosmos and the Ontopoietic Genesis of Life, Paris, France, August 8–10, 2012. — ISBN: 978-3-319-02014-3 ; e-ISBN: 978-3-319-02015-0. — S. 79–90. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-02015-0_8

22
 • The idea of God-Man in Nicolas Berdyaev's existentialism / Katarzyna STARK // W: Phenomenology and existentialism in the twentieth century. Book 1, New waves of philosophical inspirations / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht ; Heidelberg ; [et al.] : Springer, cop. 2009. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 103). — ISBN: 978-90-481-2724-5. — S. 217–229. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: