Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Stark, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk humanistycznych / filozofia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / filozofia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3403-321X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901258

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Adam Zamojski : New Age: Philosophy, Religion and ParascienceNew Age: Filozofia, religia i paranauka : Kraków : Nomos, 2002 / Katarzyna STARK // Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191. — 2008 vol. 4, s. 102–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • August Cieszkowski – Mikołaj Bierdiajew : wizje Królestwa Bożego[August Cieszkowski – Nicolai Berdyaev : two visions of the Kingdom of God] / Katarzyna STARK // W: Filozofia w Polsce : estetyka / [red. merytoryczna Wit Jaworski]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 1999. — (Biblioteka Końca Wieku) ; (Prace Zakładu Filozofii Instytutu Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 2). — ISBN10: 83-85827-45-5. — S. 53–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bogoczłowiecza antropologia Mikołaja Bierdiajewa wobec Nietzscheańskiego ateizmu[Nikolai Berdyaev's anthropology of Godmanhood facing Nietzschean atheism] / Katarzyna STARK // W: Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2012. — ISBN: 978-83-62196-60-9. — S. 137–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bohater czy Bóg-człowiek? : w kręgu antropologii filozoficznej Thomasa Carlyle'a i Mikołaja Bierdiajewa[The hero or the God-man? : on Thomas Carlyle's and Nicolai Berdyaev's philosophical anthropologies] / Anna MAŁECKA, Katarzyna STARK // W: Religia a współczesne stosunki międzynarodowe / pod red. Bogusławy Bednarczyk, Zbigniewa Paska, Piotra Stawińskiego. — Kraków : [s. n.], 2010. — S. 285–300

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bóg i człowiek w filozofii Augusta CieszkowskiegoGod and man in August {\it Count} Cieszkowski's philosophy / Katarzyna STARK // W: Filozofia polska w kontekście światowym = The contribution of Polish philosophy to Western culture / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — (Prace Zakładu Filozofii INS AGH ; t. 3) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas ; t. 3). — ISBN10: 83-7629-024-3. — S. 107–123. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bronisława Ferdynanda Trentowskiego filozofia BogaBronisław Ferdynand Trentowski's philosophy of God / Katarzyna STARK // W: Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku = The concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN10: 83-88527-62-2. — S. 181–200. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dialog międzyreligijny[Interreligion dialogue] / Katarzyna STARK // W: Humanistyka wobec wyzwań wielokulturowości i cywilizacji ryzyka / red. nauk. Miła Kwapiszewska-Antas. — Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2010. — ISBN: 978-83-928938-0-6. — S. 218–230. — Bibliogr. s. 229–230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Duchowość w ujęciu Henryka SkolimowskiegoHenryk Skolimowski's concept of spirituality / Katarzyna STARK // W: Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych = Man in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 12) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-365-8. — S. 103–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki Bronisława Ferdynanda Trentowskiego[The philosophical foundations of Bronisław Ferdynand Trentowski's pedagogy] / Katarzyna STARK // W: Edukacja dla człowieka – wychowaniem dla uniwersalizmu / pod red. nauk. Józefa Kwapiszewskiego. — Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2004. — ISBN10: 8392027000. — S. 104–114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Filozofowie współcześni : leksykon[Contemporary philosophers : lexicon] / pod red. Jana Szmyda ; aut.: Włodzimierz Augustynek [et al.], Ignacy FIUT, [et al.], Katarzyna STARK, [et al.], Maciej ULIŃSKI, [et al.]. — Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta ; Wydawnictwo Krakowskie, 2003. — 548 s.. — Bibliogr. przy biogramach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Historia w ujęciu Mikołaja Bierdiajewa[History in Nicolai Berdyaev's Philosophy] / Katarzyna STARK // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2014 vip. 19, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Historical peregrinations of Nikolai Berdyaev / Katarzyna STARK, Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2015 vip. 22, s. 46–50. — Bibliogr. s. 50

 • keywords: philosophy of history, religious philosophy, Russian philosophy, Berdyaev

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Idea ubóstwa w duchowości prawosławia[The idea of poverty in the orthodox spirituality] / Katarzyna STARK // W: Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120). — ISBN10: 8389388227. — S. 33–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Jerzego Nowosielskiego teologia zwierzątJerzy Nowosielski's the theology of animals / Katarzyna STARK // W: Człowiek w komunikacji i kulturze / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — S. 103–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.

 • słowa kluczowe: teologia zwierząt, gnoza, manicheizm, ,,bracia mniejsi'', cierpienie, ahinsa, apokatastaza

  keywords: theology of animals, Gnosis, Manicheism, brothers minor, suffering, ahinsa, apocatastasis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Kulturowe życie idei apokatastazy[The cultural life of the notion of apocatastasis] / Katarzyna STARK // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 173–191. — Bibliogr. s. 190–191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mikołaj Bierdiajew: dusza rosyjska wobec kultury chrześcijańskiego ZachoduNikolai Berdyaev: a Russian soul and the culture of Christian West / Katarzyna STARK // W: Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi / pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-32-5. — S. 57–68. — Bibliogr. s. 67

 • słowa kluczowe: Bierdiajew, dusza rosyjska, bogoczłowieczeństwo, wschodnie chrześcijaństwo

  keywords: Berdyaev, Russian soul, God-manhood, Eastern Christianity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mikołaj Bierdiajew wobec tradycji chrześcijańskiego Wschodu i ZachoduNicolai Berdyaev's views on christian tradition in the East and the West / Katarzyna STARK // W: Filozofia współczesna a tradycja = Contemporary philosophy and tradition / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 4) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-21-5. — S. 103–116. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mikołaja Bierdiajewa rozważania o pracy[Nicolai Berdyaev's concept of work] / Katarzyna STARK // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 73–82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • New Age a wychowanie[New Age and education] / Katarzyna STARK // W: Filozofia wobec problemów współczesnego świata / red. nauk.: Stefan Konstańczak, Miła Kwapiszewska-Antas. — Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2007. — S. 139–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • New Age – religia czy filozofia?[New Age – religion or philosophy?] / Katarzyna STARK // W: Filozofia wobec problemów globalizacji / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech ; Akademia Pomorska w Słupsku. — Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2008. — Na s. red. podano nr 615. — ISBN: 978-83-7467-093-7. — S. 43-58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Niewiedza upadku czyli Kierkegaardowskie rozumienie grzechuThe ignored fall: Kierkegaard's concept of sin / Katarzyna STARK // W: Środowiskowe i społeczne problemy filozofii = The environmental and social problems of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 5) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-33-9. — S. 83–94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Osoba w ujęciu personalizmu agatycznego Józefa Tischnera a problem komunikowania sięThe idea of person in Józef Tischner's agathological personalism and the problem of communication / Katarzyna STARK // W: Medialne i społeczne aspekty filozofii = Medial and social aspects of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 7) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-89388-99-5. — S. 59–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Podstawy wychowania w świetle filozofii personalistycznej Józefa Tischnera[Foundations of education in the view of Józef Tischner's personalist philosophy] / Katarzyna STARK // W: Filozofia wychowania a wizje świata / red.: Marek Fota, Stefan Konstańczak, Ryszard Sitek ; Akademia Pomorska w Słupsku. — Słupsk : Wydawnictwo Naukowe AP, 2007. — S. 105–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: