Wykaz publikacji wybranego autora

Emilia Stańkowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Dezynfekant idealny? : czyli o dwutlenku chloru w dezynfekcji wody[Ideal disinfectant? : about chlorine dioxide in the water disinfection] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // Kierunek Spożywczy ; ISSN 2451-1811. — 2016 nr 3, s. 28–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of chlorine dioxide on drinking water microbial stability / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 92–95. — Bibliogr. s. 95, Abstr.

 • keywords: disinfection, microbial stability, chlorine dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of chlorine dioxide on drinking water microbial stability / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 29. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Prace porządkowe a czystość mikrobiologiczna powierzchni płaskich wokół niecki basenowejCleaning routines and microbiological purity of flat surfaces around swimming pool / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 nr 10, s. 412–415. — Bibliogr. s. 412–415, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: czystość mikrobiologiczna, basen, zanieczyszczenia mikrobiologiczne

  keywords: microbial purity, swimming pools, bacterial contamination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.10.7

5
 • Środki czystości stosowane na pływalniach jako potencjalne źródło zanieczyszczenia wody basenowej związkami fosforu[Pool cleaning detergents as a potential source of the phosphate contamination in the swimming pool] / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Puzzel 2017 : VI wrocławska konferencja studentów nauk technicznych i ścisłych : Wrocław 1–2 kwietnia 2017. — [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], [2017]. — S. 10. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Środki czystości stosowane na pływalniach jako potencjalne źródło zanieczyszczenia wody basenowej związkami fosforu[Pool cleaning detergents as a potential source of the phosphate contamination in the swimming pool] / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Puzzel 2017 [Dokument elektroniczny] : postępy nauk technicznych i ścisłych : praca zbiorowa / pod red. Oskara Uchańskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oskar Uchański, cop. 2017. — e-ISBN: 978-83-937278-4-1. — S. 110–115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/9SELP3 [2017-09-12]. — Bibliogr. s. 114–115. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ dzbanków filtracyjnych na poprawę jakości wody do spożycia[The impact of the water filter pitchers to improve the quality of drinking water] / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ dzbanków filtracyjnych na poprawę jakości wody do spożyciaThe impact of the water filter pitchers to improve the quality of drinking water / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Technologia żywienia człowieka – wybrane zagadnienia [Dokument elektroniczny] / red. Edyta Bajek, Jakub Pizoń. — Wersja do windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-80-6. — S. 122–131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/D68319FC-F3E1-9F4A-D826-71D5CCCD751C [2017-09-16]. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ środków czystości stosowanych na pływalniach na powstawanie chloramin w wodzie basenowejThe influence of pool detergents on the formation of chloramines in swimming pool water / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Mateusz SAWCZAK // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-946-9. — S. 123–131. — Bibliogr. s. 130–131, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: woda basenowa, produkty uboczne dezynfekcji wody, chloraminy, środki czystości, chemia basenowa

  keywords: disinfection by-products, chloramines, cleaning detergents, pool chemistry, swimming pool waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ środków czystości stosowanych na pływalniach na powstawanie chloromin w wodzie basenowej[The influence of pool detergents on the formation of chloramines in swimming pool water] / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Mateusz SAWCZAK // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-955-1. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ zastosowania dwutlenku chloru na powstawanie chloranów i chlorynów w wodzie basenowej[Influent chlorine dioxide on the formation of chlorates and chlorites in pool water] / Dominika Gajewska, Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Poszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — e-ISBN: 978-83-63216-09-2. — S. 220–229. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencjenaukowe.com.pl/monografia/TOM_5_II_3_Gajewska_Stankowska_Wlodyk-Bergier.pdf [2017-09-25]. — Bibliogr. s. 227–229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ zastosowania niskociśnieniowej i średniociśnieniowej lampy UV na powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowejThe influence of using low- and medium- pressure UV lamp on the formation of disinfection by-products in swimming pool water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // W: Instalacje basenowe : praca zbiorowa / pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. — Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2017. — ISBN: 978-83-934758-9-6. — ISSN 2080-1580. — S. 219–232. — Bibliogr. s. 230–232, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: