Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Mularz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych w detekcji anomalii termicznych towarzyszących wysadom solnym[Analysis of airborne and satellite imagery for thermal anomalies detection connected with salt domes] / Stanisław MULARZ // W: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-71-5. — S. 37–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacjeMethodical aspects of remote sensing data integration based on IHS method and its modifications / Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 317–332. — Bibliogr. s. 330–332, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_25.pdf

 • słowa kluczowe: integracja danych teledetekcyjnych, obrazy satelitarne, wzmacnianie przestrzenne, metody IHS, Landsat ETM+, IRS IC

  keywords: image enhancement, satellite image, image merging, IHS methods, Landsat ETM+, IRS IC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne[Thermographic examination and surface spectrometric measurements] / Stanisław MULARZ, Alina WRÓBEL // W: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-71-5. — S. 49–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnychInvestigation of temperature distribution on a terrain surface using thermovision imaging / Stanisław MULARZ, Alina WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B, s. 441–450. — Bibliogr. s. 449–450, Streszcz., Summ.. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój

 • słowa kluczowe: termowizja, temperatura radiacyjna, temperatura gruntu, termogrametria

  keywords: thermovision, radiation temperature, ground temperature, thermogrammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka wybranych modeli erozyjnych[Description of selected soil erosion models] / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ // W: Modelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego [Dokument elektroniczny] / pod red. Wojciecha Drzewieckiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0574). — ISBN: 978-83-7464-659-8. — S. 58–77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 73–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cyfrowa fotogrametria i teledetekcja w PolsceDigital photogrammetry and remote sensing in Poland / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Stanisław MULARZ, Krystian PYKA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 1999 [nr] 1, s. 11–36. — Bibliogr. s. 25–35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Generowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GISGenerating slope and aspect maps using different GIS packages / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 101–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy SandomierzaEngineering-geological reasons for ground deformations and building damages within the old town of Sandomierz / Stanisław MULARZ, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 t. 47 nr 12, s. 1117–1124. — Bibliogr. s. 1124, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Integration of multitemporal ERS.2 SAR and LANDSAT TM data for soil moisture assessment / Beata HEJMANOWSKA, Stanisław MULARZ // W: ISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : GITC, 2000. — (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750 ; vol. 33). — S. 511–518. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 518, Abstr.

 • keywords: image processing, remote sensing, integration, soil moisture, radar image sequence, ERS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Interpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach lotniczych i satelitarnychInterpretation of main landscape elements on aerial and satellite photographs / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 105 z. 4. Architektura ; ISSN 1897-6271. — 2008 z. 1–A: Walory krajobrazowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, s. 101–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Komisja VII – przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI. Kongresie MTFIT w PekinieTechnical Commission VII – review of the research papers presented at the 21st ISPRS Congress in Beijing / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Beata HEJMANOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 433–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Merging LANDSAT TM images and airborne photographs for monitoring of open-cast mine area / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI // W: ISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : GITC, 2000. — (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750 ; vol. 33). — S. 920–927. — Bibliogr. s. 926–927, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Modelowanie erozji wodnej gleb z wykorzystaniem GISModelling of rainfall soil erosion using GIS / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 169–186. — Bibliogr. s. 183–186, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości wykorzystania danych cyfrowych w ochronie przyrody[Capabilities of using digital data for the nature preservation] / Stanisław MULARZ, Tomasz Zdybicki // W: Krajobrazy Ziemi Świeckiej : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Pająkowskiego. — Świecie : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2001. — ISBN10: 8390957922. — S. 191–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowaniaAssessment of water soil erosion menace over the Dobczyce Reservoir area based on results of numerical modelling / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 215–216. — Bibliogr. s. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowaniaRisk assessment for soil water erosion within the Dobczyce Reservoir area based on numerical modelling results / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 535–548. — Bibliogr. s. 545–547, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Pozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji[Data acquisition for GIS systems applying photogrammetric and remote sensing methods] / Stanisław MULARZ, Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — ISBN10: 83-86053-98-4. — S. 283–291

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Próba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektrometrycznymi na przykładzie Zbiornika DobczyckiegoAssessment of integration of hyperspectral satellite image with non-imaging field spectrometer measurements – Dobczycki Reservoir example / Beata HEJMANOWSKA, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Stanisław MULARZ, Bogdan Zagajewski, Jacek Sanecki // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 207–216. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Próba kalibracji modelu RUSLE/SDR dla oceny ładunku zawiesiny wprowadzanego do Zbiornika Dobczyckiego ze zlewni bezpośredniejCalibration of RUSLE/SDR model for estimation of suspended matter load supplied to the Dobczyce Reservoir from its immediate catchment / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Stanisław Twardy, Marek Kopacz // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 83–98. — Bibliogr. s. 95–97, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/miedzyzdroje/AFKIT_vol18a_Drzewiecki.pdf

 • słowa kluczowe: GIS, RUSLE, erozja wodna gleb, SDR, jakość wód powierzchniowych, modelowanie przestrzenne

  keywords: water quality, GIS, RUSLE, soil erosion, SDR, spatial modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów-Łękawica : praca zbiorowa[A study of geothermics anomaly in the Carpathian overthrust zone in Tarnów-Łękawica region] / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Autorzy: Antoni Barbacki, [et al.], Stanisław MULARZ, [et al.], Krystian PYKA ; w przygotowaniu publikacji uczestniczyli: Janusz ANTONIUK, [et al.], Wojciech DRZEWIECKI, [et al.], Włodzimierz J. MOŚCICKI, Tomasz PIROWSKI, Alina WRÓBEL. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — 165, [1] s.. — Bibliogr. s. 162–[166]. — ISBN: 978-83-60195-45-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Simulation of water soil erosion effects on sediment delivery to Dobczyce Reservoir / W. DRZEWIECKI, S. MULARZ // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2008 vol. 37 Pt. B8 Commission 8, s. 787–793. — Bibliogr. s. 792–793, Abstr.. — XXI ISPRS Congress : 3–11 July 2008, Beijing, China / eds. Chen Jun, Jiang Jie, Ammatzia Peled ; International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: