Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Mrowec, prof. dr hab. inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7007070525

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 91, z ogólnej liczby 91 publikacji Autora


1
 • A para equilibrium model for selective oxidation; the role of the interface barriers and internal oxidation / M. DANIELEWSKI, Z. GRZESIK, P. MANIKOWSKI, S. MROWEC, B. WIERZBA // W: 220\textsuperscript{th} ECS Meeting & Electrochemical Energy Summit [Dokument elektroniczny] : Boston, Massachusetts, October 9–14, 2011 : meeting abstracts / The Electrochemical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New Jersey, USA : ECS, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — (Meeting Abstracts ; ISSN 2152-8365). — S. [1] Abstract 1782. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania typu zdefektowania dominującego w disiarczku niklu ${NiS_{2}}$On the predominant disorder in the crystalline lattice of ${NiS_{2}}$ / Zbigniew GRZESIK, Stanisław MROWEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 564–566. — Bibliogr. s. 566. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jastrząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
 • Corrosion of valve steels in combustion gases of biofuels under thermal shock conditions / Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz, Krzysztof Adamaszek, Stanisław MROWEC // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Corrosion of valve steels in combustion gases of biofuels under thermal shock conditions / Z. GRZESIK, Z. Jurasz, K. Adamaszek, S. MROWEC // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Corrosion of valve steels in combustion gases of diesel engines under thermal shock conditions / Z. GRZESIK, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. MROWEC // W: DIMAT 2011 : 8th international conference on Diffusion in Materials : Dijon (France) / 3–8 July 2011 : conference program, book of abstracts. — [France : s. n.], [2011]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Defect structure and its mobility in pure and chromium doped cobaltous oxide / Stanisław MROWEC, Zbigniew GRZESIK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry ; ISSN 0239-7285. — 2003 vol. 51 no. 1, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56–57, Summ.

 • keywords: defects, diffusion, oxidation kinetics, doping effect, oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Defect structure and transport properties of nonstoichiometric niobium sulphide / Z. GRZESIK, S. MROWEC // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2006 vol. 25 no. 4, s. 209–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2011-05-06

 • keywords: point defects, thermogravimetric analysis, bulk diffusion, niobium sulphide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/HTMP.2006.25.4.209

13
14
15
 • Dissociative mechanism of scales growth on metals and alloys / S. MROWEC // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2005 vol. 24 no. 6, s. 375–394. — Bibliogr. s. 393–394, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2011-05-06

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/HTMP.2005.24.6.375

16
 • Doping effect in nickel oxide / Z. Jurasz, K. Adamaszek, R. Janik, Z. GRZESIK, S. MROWEC // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2009 vols. 289–292, s. 775–782. — Bibliogr. s. 782, Abstr.. — Diffusion in materials

 • keywords: oxidation, thermogravimetry, doping effect, nickel oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Formation of extremely protective diffusion-barrier scales on novel Al-refractory metal alloys during high temperature sulfidation / Hiroki Habazaki, Kozuhiko Hon-yashiki, Koji Hashimoto, Stanisław MROWEC // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2000 vol. 72, s. 17–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr.. — Diffusion and Reactions : proceedings of the 2nd International Conference : Zakopane, Poland, September 14–18, 1999

 • keywords: sputter deposition, Al-refractory metal alloys, sulfidation, refractory metal sulfide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.72.17

18
 • High temperature corrosion of metallic materials in composed oxidizing environments / Z. GRZESIK, S. MROWEC // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2012 vol. 31 iss. 4–5, s. 539–551. — Bibliogr. s. 549–551, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/htmp-2012-0091

19
20
21
 • High temperature corrosion of valve steels utilized in diesel engines under thermal shock conditions / Z. GRZESIK, E. LEYKO, Z. Jurasz, K. Adamaszek, S. MROWEC // W: Corrosion and material protection [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international conference : Prague, Czech Republic 19–22 April 2010 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Praha : SVÚOM, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: EFC Event no. 322. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN: 978-80-903933-6-3. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Interpretation of SIMS-spectra in studying oxidation mechanism by tracer method / A. GIL, J. Jedliński, G. Borchardt, S. MROWEC // W: V Polish-German seminar : Academy of Mining and Metallurgy, Technische Universität Clausthal, Bergakademie Freiberg : 17–18 September 1992, Zakopane / Academy of Mining and Metallurgy. Faculty of Materials Science and Ceramics Krakow, Ceramic Science Commission of Polish Academy of Science. Krakow Division, Polish Ceramic Society. — [Kraków : Academy of Mining and Metallurgy], [1992]. — S. 30 SV-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kinetic methods for studying the transport properties of transition metal oxides and sulphides / S. MROWEC // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2005 vols. 237–240 Pt. 1, s. 303–316. — Bibliogr. s. 316, Abstr.. — DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 18–23, 2004 / eds. M. Danielewski [et al.]. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjmp01ef.wbg2.bg.agh.edu.pl/DDF.237-240.303.pdf

 • keywords: diffusion, re-equilibration kinetics, Rosenburg's method, MnS, metal evaporation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/DDF.237-240.303

24
25
 • Kinetics and thermodynamics of point defects in non-stoichiometric metal oxides and sulphides : microthermogravimetric study / Z. GRZESIK, S. MROWEC // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2007 vol. 90 no. 1, s. 269–282. — Bibliogr. s. 281–282. — tekst: https://goo.gl/Re0yEM

 • keywords: diffusion, metal evaporation, reequilibration, two-stage kinetic method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-006-7723-y