Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Majewski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgzig


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Acoustic emission and temperature changes in hard coal during carbon dioxide sorption-desorption / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Włodzimierz MOŚCICKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Eurock'94 : rock mechanics in petroleum engineering : SPE/ISRM international conference : 29–31 August 1994, Delft, Netherlands : proceedings / comptes-rendus / sitzungsberichte : offprint. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1994. — ISBN10: 90-5410-502-X. — S. 645–651. — Bibliogr. s. 650–651, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Acoustic emission induced in rocks by various stimuli / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Theory and uses of acoustic emissions / ed. Justin K. Burnett. — [New York] : Nova Science Publishers, 2012. — (Materials Science and Technologies). — ISBN: 978-1-61209-960-6. — S. 1–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • AGH – uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych[University of Mining and Metallurgy as a friendly academy for deseable people] / Bronisław BARCHAŃSKI, Stanisław MAJEWSKI // W: Konferencja w ramach dni otwartych AGH, na temat: Bariery w kształceniu osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego w Polsce – doświadczenia i perspektywy poprawy sytuacji [Dokument elektroniczny] : zbiór referatów zgłoszonych i przesłanych przed konferencją : Kraków, 19–20 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, 2001. — S. 3–5. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Differential swelling of coal / Zofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // W: Twenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 1-890977-25-X. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Fuzyn w węglu brunatnym złóż: Mosty, Rzepin i TorzymFusain in the lignite deposits: Mosty, Rzepin and Torzym / Stanisław MAJEWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2002 t. 28 z. 4, s. 165–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, fuzyn, przerosty fuzynowe

  keywords: lignite, fusine, fusine girdle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Praktyczne znaczenie budowy petrograficznej węgla brunatnego ze złoża TorzymPractical significance of petrographic pattern of the lignite from Torzym deposit / Stanisław MAJEWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2002 t. 28 z. 4, s. 145–163. — Bibliogr. s. 161–162, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Proces fuzynizacji w węglu brunatnym złoża LegnicaProcess of fusinisation of brown coal from Legnica deposit / Stanisław MAJEWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 1999 t. 25 z. 2, s. 137–151. — Bibliogr. s. 150, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rozwój odkształceń węgla kamiennego w procesach sorpcyjno-desorpcyjnychDevelopment of strain of coal subjected to sorption-desorption processes / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 41–50. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96777-29821?filename=Development%20of%20strain%20of.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja CO2, odkształcenia próbek węgla towarzyszące procesom sorpcji, sorpcja CH4, desorpcja CO2, desorpcja CH4

  keywords: strains of coal during sorption/desorption procceses, sorption CO2, hard coal, sorption CH4, desorption CO2, desorption CH4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Volumetric strain induced in medium-rank coal by sorption of carbon dioxide, methane and their mixture / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: Carbon sequestration: methods, modeling and impacts / eds. Elke Hoch and Siegbert Grunwald. — New York : Nova Science Publishers, cop. 2010. — (Climate Change and its Causes, Effects and Prediction Series). — ISBN: 978-1-60741-498-8. — S. 83–98. — Bibliogr. s. 97–98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Własności fizyczne skał[Physical properties of the rocks] / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI // W: Poradnik geofizyka górniczego, T. 1 / kom. nauk. Bernard Drzęźla, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo – CPPGSMiE PAN, 1994. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej ; nr 1). — ISBN10: 83-86286-00-8. — S. 11–87. — Bibliogr. s. 82–87. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ sorpcji $CO_{2}$ na zmianę struktury węgla kamiennego w aspekcie badań sejsmoakustycznych i dylatometrycznychStructural rearrangement of hard coal induced by sorption of $CO_{2}$ from an aspect of acoustic emission and strain measurements / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 2, s. 159–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglaThe applicability of acoustic emission techniques to the study of coal-gas system for $CO_{2}$ sequestration in coals / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 419–436. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 434–436, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, naprężenia, emisja akustyczna, sekwestracja CO2 w pokładach węgla, sorpcja gazów, desorpcja gazów

  keywords: coal swelling, acoustic emission, sorption of gases, bituminous coal, CO2 sequestration in coal seans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglaApplicability of acoustic emission techniques to the study of coal-gas system for $CO_{2}$ sequestration in coals / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 7, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, naprężenia, emisja akustyczna, sekwestracja CO2 w pokładach węgla, sorpcja gazów, desorpcja gazów

  keywords: coal swelling, acoustic emission, sorption of gases, bituminous coal, CO2 sequestration in coal seans

  cyfrowy identyfikator dokumentu: