Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Kisiel, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Badania połączeń śrubowych w warunkach obciążeń programowanych[Bolted joints testing in programmed cyclic loading conditions] / Stanisław KISIEL, Zdzisław BRONIEC, Rafał DUDEK // W: TEMAG 2003 : Trwałość Elementów i węzłów konstrukcyjnych Maszyn Górniczych : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Gliwice–Ustroń, 22–24 października 2003 / oprac. red. publik. Jacek Spałek, Krzysztof Filipowicz ; Instytut Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej ; Katowicki Holding Węglowy S. A. — [Gliwice : Instytut Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej], [2003]. — ISBN10: 8391726525. — S. 65–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Identyfikacja naprężeń w tulei połączenia wciskowego w badaniach eksperymentalnychIdentification of stresses in the sleeve of interference joint in experiment / Stanisław KISIEL, Zdzisław BRONIEC // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 271. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2001 z. 69, s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.. — XX [Dwudziesty] Sympozjon PKM : Podstawy Konstrukcji Maszyn : Polanica-Zdrój 24–28. 09. 2001 / red. Tadeusz Łagoda, Ewald Macha ; Politechnika Opolska. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Opolu. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metodyka badań nośności połączeń wciskowych w warunkach obciążeń eksploatacyjnychInvestigation procedure of interference fits capacity under operational load condition / Stanisław KISIEL, Zdzisław BRONIEC // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2005 vol. 40 z. 2, s. 113–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metodyka likwidacji koparek wielkogabarytowych technikami wybuchowymiThe methodology of liquidation of the large-size excavators using blasting techniques / Stanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł KRZYWORĄCZKA // W: Trhacia technika 2003 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 22. – 23. 05. 2003 = Blasting techniques 2003 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce SSTVP. — [Slovakia : s. n.], [2003]. — S. 72–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metodyka projektowania złożonego układu mechanicznego – projekt wstępny, projekt technicznyDesign process of a complex technological object – primary design, technological design / Stanisław KISIEL // W: XIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 1 = XIX Symposium on Fundamentals of Machine Design / oprac. red. Julian Jakubowski ; Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, 1999. — S. 487–490. — Bibliogr. s. 490, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modelowanie niezawodności połączeń śrubowychModelling of reliability of the thread connection / Stanisław KISIEL, Zdzisław BRONIEC // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2001 vol. 36 z. 1, s. 75–85. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Problemy tarcia w połączeniu wciskowym w warunkach obciążeń eksploatacyjnychFriction problems in interference joints in the condition of operational loadings / Stanisław KISIEL, Zdzisław BRONIEC // Zeszyty Naukowe / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ; ISSN 1644-0285 ; nr 5. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0867-3128. Konferencje. — 2003 z. 8, s. 287–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Summ.. — XXI Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Ustroń 2003. T. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problemy tarcia w połączeniu wciskowym w warunkach obciążeń eksploatacyjnychFriction problems in interference joints in the condition of operational loadings / Stanisław KISIEL, Zdzisław BRONIEC // W: XXI Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] 2003 [Dokument elektroniczny] : Ustroń–Zawodzie, 22–26.09.2003 : referaty / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bielsko-Biała : ATH], 2003. — 1 dysk optyczny. — Ekran [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. ekran [5–6], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Vliânie vibracii na statičeskoe trenieThe effect of vibration of static friction / Z. BRONIEC, S. KISIEL // Trenie i Iznos = Friction and Wear ; ISSN 0202-4977. — 2001 t. 22 no. 3, s. 278–281. — Bibliogr. s. 281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ błędów montażu na nośność połączeń śrubowychInfluence of assembly errors on load capacity of the screw joints / Stanisław KISIEL, Rafał DUDEK // W: XXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 2, Połaczenia ; Napędy ; Przekładnie zębate, cięgnowe, sprzęgła / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — Do T. 1 dołączony CD-ROM z zawartością treściową T. 1–4. — S. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ dokładności oszacowania strefy odkształceń elementów zaciskanych złącza śrubowego na nośność połączenia ciernegoEffect of estimation accuracy of theaded joints elements deformation area on the friction connection capability / Stanisław KISIEL, Zdzisław BRONIEC // W: XIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 1 = XIX Symposium on Fundamentals of Machine Design / oprac. red. Julian Jakubowski ; Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, 1999. — S. 491–495. — Bibliogr. s. 495, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ drgań wymuszonych na nośność połączeń wciskowych – badania eksperymentalneThe effect of forced vibrations on capacity of interference joints – experimental investigations / Stanisław KISIEL, Zdzisław BRONIEC // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2006 vol. 41 z. 3, s. 35–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ wymuszeń eksploatacyjnych na stabilność złącz śrubowychThe effect of operational forces on stability of bolt connection / Stanisław KISIEL, Zdzisław BRONIEC // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2002 vol. 37 z. 2, s. 117–129. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybuchowe odcinanie głównych elementów koparki kołowej dla jej likwidacjiDemolition of bucket-whell excavator by cutting off its major parts by blasting / Stanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł Krzyworączka // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 137–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, koparki kołowe

  keywords: bucket wheel excavators, blasting techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu: