Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Fortuna, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Algorytm do wyznaczania dokładnych charakterystyk wentylatorów dla warunków umownychAlgorithm determining precise fan characteristics for conventional conditions / Stanisław FORTUNA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania wentylatorów i sprężarek[Testing of fans and compressors] / Stanisław FORTUNA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 287, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; poz. 1586)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie pracy użytecznej i strat w wentylatorze promieniowymThe investigation of the useful work and losses in radial fan / Stanisław FORTUNA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 164 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 227). — Bibliogr. s. 153–159, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-396-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Calculation of fan capacities for fan type series with reference to leak clearance / Stanisław FORTUNA, Stanisław GUMUŁA, Janusz Młodawski // W: Mezinárodní vědecká konference pořadaná k 50. výročí přemístění VŠB – TU do Ostravy : 12.–17.9.1995, (Sekce 14–19) / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — [Ostrava : VŠB – TU], [1995]. — S. 1–11, Sekce 15, Energetické stroje. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Calculation of rotor work on the basis of thermoanemometric measurement results, Pt. 1Porównanie pracy wirnikowej wyznaczonej na podstawie wyników pomiarów termoanemometrycznych i bilansowych. Cz. 1 / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 1, s. 8–13. — Bibliogr s. 13, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rvi03ce.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-01/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: użyteczna praca wirnikowa, praca jednostkowa, metoda termoanemometryczna, metoda bilansowa wyznaczania pracy

  keywords: rotor work, thermoanemometric and balance methods of measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Calculation of rotor work on the basis of thermoanemometric measurement results, Pt. 2Porównanie pracy wirnikowej wyznaczonej na podstawie wyników pomiarów termoanemometrycznych i bilansowych. Cz. 2 / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 1, s. 14–20. — Bibliogr. s. 20, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rvi03ce.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-01/mech03.pdf

 • słowa kluczowe: straty energii w wirniku, praca wirnikowa

  keywords: rotor work, losses energy on rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyki wentylatorów promieniowych z nieciągłościami na krzywych spiętrzeniaRadial fans characteristics with discontinuities on the swelling curves / Stanisław FORTUNA // W: Wentylatory przemysłowe : V konferencja : Zakopane 6–8 października 1997 r. = Industrial fans : the fifth conference / red. J. Otte ; Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. — Gliwice : [PŚ], 1997. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska ; ISSN 1506-9702 ; z. 1). — S. 79–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Comparative analysis of special design radial fan efficiency / Stanisław FORTUNA, Stanisław GUMUŁA // W: Mezinárodní vědecká konference pořadaná k 50. výročí přemístění VŠB – TU do Ostravy : 12.–17.9.1995, (Sekce 14–19) / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — [Ostrava : VŠB – TU], [1995]. — S. 1–20. Sekce 15, Energetické stroje. — Bibliogr. s. 9, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Criteria of similarity for use of fans and verification / Stanisław FORTUNA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 1076. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 1999 no. 115, s. 115–122. — Bibliogr. s. 122. — SYMKOM'99 : Compressor & Turbine Stage Flow Path Theory, Experiment & User Verification : international conference / ed. Jan Krysiński. — Łódź : IMP PŁ, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ćwiczenia laboratoryjne z wentylatorów i sprężarek[Laboratory exercises of fans and compressors] / Stanisław FORTUNA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 1994. — 208 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; nr 1374). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Deterioration of the operational efficiency of radial fans resulting from rotational stallingWpływ oderwania wirującego na własności eksploatacyjne wentylatorów promieniowych / Stanisław FORTUNA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 2, s. 139–148. — Bibliogr. s. 148, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Determination of influence of internal surface roughness of a fan rotor onto its performance parameters / Stanisław FORTUNA // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2014 no. 126 spec. iss., s. 111–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.. — tekst: http://www.imp.gda.pl/files/transactions/126/126_7_.pdf

 • keywords: centrifugal fans, CFD simulation, fan performance prediction, surface roughness of rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Determination of loss coefficient in selected elements of radial fanWyznaczanie współczynnika strat w wybranych elementach wentylatora promieniowego / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 234–239. — Bibliogr. s. 239, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1raz01d3.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: współczynniki strat ciśnienia, lej wlotowy, osiowo-promieniowa komora wlotowa wirnika

  keywords: loss coefficient, inlet cone, axial-radial chamber inlet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Determination of the aerodynamic lift for a radial rotor passage model using the pressure distribution methodWyznaczanie siły nośnej do modelu kanału wirnika promieniowego metodą rozkładu ciśnień / Stanisław Baca, Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2006 vol. 25 no. 3, s. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2006-03/mech01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Eksperymentalna weryfikacja wybranych zależności opisujących moc akustyczną wentylatorówExperimental verification of selected equations describing the sound power level in fans / Stanisław FORTUNA, Ireneusz CZAJKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 1076. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 2010 no. 138, s. 21–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Energia użyteczna powietrza wentylacyjnego wyznaczona z bilansu energetycznego wentylatoraEffective energy of ventilation air calculated from energy balance of a fan / Stanisław FORTUNA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Experimental verification of theoretical work of rotorEksperymentalna weryfikacja teoretycznej pracy wirnikowej / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2006 vol. 25 no. 1, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Summ.. — tekst: https://goo.gl/B5q6Qg

 • słowa kluczowe: użyteczna praca wirnikowa, testowanie wentylatora, analityczne określenie pracy, straty energii w wirniku

  keywords: rotor work, flow test of a fan, analytically calculated work, energy losses in rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Głośność wentylatorów osiowo-promieniowychThe loudness of fans with meridional stream acceleration / Stanisław Natkaniec, Piotr Radek, Stanisław FORTUNA // W: Wentylatory przemysłowe : V konferencja : Zakopane 6–8 października 1997 r. = Industrial fans : the fifth conference / red. J. Otte ; Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. — Gliwice : [PŚ], 1997. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska ; ISSN 1506-9702 ; z. 1). — S. 149–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Investigations of rotating stall in the view of pressure oscillations the position of hysteresis on the charactristics / Stanisław FORTUNA, Artur KIEDLIK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 1076. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 1999 no. 115, s. 123–130. — Bibliogr. s. 130. — SYMKOM'99 : Compressor & Turbine Stage Flow Path Theory, Experiment & User Verification : international conference / ed. Jan Krysiński. — Łódź : IMP PŁ, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Jak zamontować wentylator : zalecenia montażowe[How to assemble fan : assembly recommendation] / Stanisław FORTUNA // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2001 nr 1/2, s. 48–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kierunki modernizacji sekcji wentylatorowych stosowanych w centralach klimatyzacyjnych[Modernization of fans section directions used in air condition centres] / FORTUNA Stanisław // Bliżej : Cykliczny Magazyn Informacyjny. — 2000 nr 2, s. 4–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kryteria doboru metody odzysku ciepła w instalacjach klimatyzacyjnych[The criterion option of the heat salvage method in air-conditioning installations] / Stanisław Brączek, Stanisław FORTUNA, Janusz Młodawski // W: Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym : materiały XIV [czternastej] ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 9–11 października 2002 r. / red. Jan Pawełek, Henryk Żywioł. — Kraków : Wydawnictwo PZITS [Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych], 2002. — S. 43–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Numerical and experimental investigations of the flow in the radial fanBadania numeryczne i termoanemometryczno-bilansowe przepływu przez wentylator promieniowy / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Sobczak // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-04/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: symulacje numeryczne, wentylatory, pomiary termoanemometryczne, charakterystyki eksperymentalne

  keywords: numerical simulations, fans, experimental characteristics, thermoanemometer measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Numerical and experimental investigations on the flow in the low-pressure compressor / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Sobczak // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 117. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 2008 no. 133, s. 129–138. — Bibliogr. s. 137–138. — SYMKOM'08 : international symposium : compressor & turbine flow systems theory & application areas : Łódź 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25