Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Flaga, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8612-7832 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 46061084000

PBN: 5e709209878c28a04738eeec

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • A real-time distance measurement system for a Digital Twin using Mixed Reality goggles / Krzysztof LALIK, Stanisław FLAGA // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2021 vol. 21 iss. 23 art. no. 7870, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/23/7870/pdf

  orcid iD
 • keywords: intelligent systems, Industry 4.0, digital twin, mixed reality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s21237870

2
 • Analiza możliwości wykorzystania czujników siły dynamicznej do określania stanu narzędzi w wybranych procesach technologicznych[Analysis of the possibility of using sensors to determine the dynamic force of the tools in selected technological processes] / FLAGA S., KONIECZNY J. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 522–529. — Bibliogr. s. 529

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości wykorzystania czujników siły dynamicznej do określania stanu narzędzi w wybranych procesach technologicznych[Analysis of the possibility of using sensors to determine the dynamic force of the tools in selected technological processes] / FLAGA S., KONIECZNY J. // W: IV Ukraïns'ko-Pol's'kí Naukoví Díalogi : mižnarodna naukova konferencíâ : 11–14 žovtnâ 2011 r, Hmel'nic'kij–Âremče = IV Ukrainian-Polish scientific dialogue : international scientific and technical conference : 11–14 of October 2011, Khmelnytsky–Jaremche / M\'{i}nísterstvo osvíti í nauki = Ministry of Education and Science, molodí ta sportu Ukra\"{i}ni = Youth and Sports of Ukraine, Hmel'nic'kij Nacíonal'nij Uníversitet = Khmelnytsky National University. — [Ukraïna : s. n.], [2011]. — S. 71–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of piezoelectric dynamic force sensor for tool state assessment in manufacturing process / Ireneusz DOMINIK, Stanisław FLAGA, Jarosław KONIECZNY, Jacek SNAMINA // W: ASME 2014 conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems (SMASIS2014) [Dokument elektroniczny] : September 8–10, 2014, Newport, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : ASME, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-7918-4615-5. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-0-7918-4615-5 oraz art. no.: V002T04A021

 • keywords: piezoelectric dynamic force transducer, tool state assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/SMASIS20147658

5
 • Archiving and providing access to process variables using the WEB / Stanisław FLAGA // W: ICCC'2004 : 5\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 1 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 303–308. — Bibliogr. s. 308, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Characteristics of an experimental MSMA-based actuator / Stanisław FLAGA, Bogdan SAPIŃSKI // W: MSM 2012 : Mechatronic Systems and Materials : 8th international conference : Białystok, Poland, July 8–13, 2012 : abstract book / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Politechnika Białostocka. — Białystok : University of Technology, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Characteristics of experimental MSMA-based pneumatic valves / Stanisław FLAGA, Andrzej SIOMA // W: ASME 2013 conference on Smart materials, adaptive structures and intelligent systems [Dokument elektroniczny]. Vol. 1, Development and characterization of multifunctional materials; modeling, simulation and control of adaptive systems; integrated system design and implementation : Snowbird, September 16–18, 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : ASME, cop. 2013. — e-ISBN: 978-0-7918-5603-1. — paper no. SMASIS2013-3323, s. V001T04A016 [1–6]. — Tryb dostępu: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1833254 [2014-04-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/SMASIS2013-3323

9
 • Characteristics of the flow control valve with MSMA actuator / DOMINIK Ireneusz, FLAGA Stanisław // W: ICCC 2014 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 15\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference (ICCC) : Velke Karlovice, Czech Republic, May 28–30, 2014 / eds. Ivo Petráš [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4799-3528-4. — e-ISBN: 978-1-4799-3527-7. — S. 192–195. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 195, Abstr.

 • keywords: MSMA, valve, shape memory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843595

10
11
 • Conception of 3D scanner applied to surface digital recording of rock mass experimental modeling / Ireneusz DOMINIK, Stanisław FLAGA, Bolesław KARWAT, Yurij Shalapko // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3, s. 989–993. — Bibliogr. s. 993, Abstr.

 • keywords: 3D scanner, analogue modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Design and pre-implementation of micro-movements sensor with magnetic shape memory material / Ireneusz DOMINIK, Stanisław FLAGA // W: 12th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Krynica Zdroj, Poland, 08–11 June 2015 : proceedings / ed. Marcin Apostoł ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control, Committee on Mechanics of the Polish Academy of Science. — [Kraków] : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, [2015]. — ISBN: 978-83-64755-08-8. — S. 45

 • keywords: magnetic shape memory alloys, microdisplacement sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Dobór maszyn kompleksu ścianowego pod względem realizacji założonego wydobycia i minimalizacji nakładów na uzbrojenie ściany[Selection of coal cutter-loaders in the aspect of obtaining a planned output and cost minimisation] / Krzysztof KRAUZE, Stanisław FLAGA // W: MD Metody Doświadczalne' 97 : Metody Doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn : III konferencja naukowa : Wrocław, Szklarska Poręba 1997 / Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : IKiEM PW, 1997. — Opis częśc. wg okł.. — S. X, 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Identify the objective parameters of direct communication between PLC and MS SQL server / Stanisław FLAGA, Maciej Majcher // W: ICCC'2023 [Dokument elektroniczny] : 24\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : 12–14 June 2023, Szilvásvárad, Hungary : proceedings / eds. Dániel Drótos, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2023. — Dod. ISBN: 979-8-3503-1023-8, 979-8-3503-1021-4. — e-ISBN: 979-8-3503-1022-1. — S. 147–150. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 150, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-07-19. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047u10054.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10178972

  orcid iD
 • keywords: database, SQL, PLC, LSQL library, S7-1x00

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICCC57093.2023.10178972

17
18
 • Increasing prevalence and incidence of multiple sclerosis in Poland / Waldemar Brola, Piotr Sobolewski, Stanisław FLAGA, Małgorzata Fudala, Konrad Jantarski // Neurologia i Neurochirurgia Polska = Polish Journal of Neurology and Neurosurgery ; ISSN 0028-3843. — 2017 vol. 51 iss. 1, s. 82–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-20

  orcid iD
 • keywords: Poland, multiple sclerosis, epidemiology, prevalence, incidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pjnns.2016.11.005

19
 • Internet technologies for control and monitoring systems / Stanisław FLAGA, Janusz KWAŚNIEWSKI // W: ICCC'2003 : proceedings of 4th International Carpathian Control Conference (ICCC'2003) : 17th international conference Automated Systems of Control of Technological Processes (ASRTP'2003) : XXVIIIth seminary ASO'2003 “Instruments & control” (ASO'2003) : 5th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : High Tatras, Slovak Republic, May 26–29, 2003 / eds. Igor Podlubný, Karol Kostúr ; SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics. Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU BERG Faculty, 2003. — S. 647–650. — Bibliogr. s. 650, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Internet technologies for implementation of a virtual control panel / Stanisław FLAGA, Janusz KWAŚNIEWSKI // Vìsnik Tehnologìčnogo unìversitetu Podìllâ : naukovij žurnal. Tehnìčnì nauki. — 2003 no. 6 č. 1 t. 1 specvipusk, s. 246–248. — Bibliogr. s. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Koncepcja badań symulacyjnych nadrzędnego regulatora obciążenia kombajnu ścianowego KGS-245An idea of simulation tests of superordinated load regulator for the KGS-245 cutter-loader / Stanisław FLAGA, Waldemar RĄCZKA, Bogdan SAPIŃSKI, Marek SIBIELAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 1993 R. 31 nr 11, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koncepcja wirtualnych pulpitów sterowniczych do systemów sterowania opartych na programowalnych sterownikach logicznychA concept of virtual control desk designed for the control system based on programmable logic controller / Stanisław FLAGA, Marek SIBIELAK // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 1996 R. 16 nr 4, s. 42–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • KraSyNT 2015 : 2nd Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland, September 28, 2015 / ed. Agata NAWROCKA, Stanisław FLAGA. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — 33 s.. — ISBN: 978-83-64755-18-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland, September 26, 2016 / ed. Agata NAWROCKA, Stanisław FLAGA ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — 24 s.. — ISBN: 978-83-64755-25-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Laboratory system for gathering and sharing process variables / Stanisław FLAGA, Janusz PLUTA // W: ICCC'2009 : 10\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May, 24–27, 2009 / eds. Andrzej KOT. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH – Univesity of Science and Technology, [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772-51-5. — S. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: