Wykaz publikacji wybranego autora

Prokop Środa, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Design of transmission gears for maximal unit load / Prokop ŚRODA // W: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia : Trnava 16.–17. október 2003 : zborník abstraktov / Slovenská technická univerzita v Bratislave ; Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2003. — S. 249. — Pełny tekst w: CO-MAT-TECH 2003 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11\textsuperscript{th} international scientific conference : 16–17 October 2003 Trnava, Slovak Republic / eds. Kvetoslava Rešetová, Rastislav Ďuriš ; Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Materials Science and Technology in Trnava. — Wersja dla Adobe Reader. — Dane tekstowe. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2003. — 1 dysk optyczny. — Ekran 998–1000. — Bibliogr. ekran 999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Interpolacja krokowaStep by step interpolation / Bogusław BOŻEK, Prokop ŚRODA // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2004 t. 4 nr 1–2, s. 65–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modyfikacja wielomianowych krzywych BézieraModification of polynomial Bézier's curves / Bogusław BOŻEK, Prokop ŚRODA // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2002 t. 2 nr 1, s. 34–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modyfikacja wielomianowych powierzchni BézieraModification of polynomial Bézier surfaces / Bogusław BOŻEK, Prokop ŚRODA // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2002 t. 2 nr 4, s. 101–105. — Bibliogr. s. 105, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Obciążalność połączenia wciskowego walca hutniczegoLoad capacity of forced-in-joint of metallurgical roll / Prokop ŚRODA, Marcin ŚRODA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 10, s. 529–531. — Bibliogr. s. 531

 • słowa kluczowe: walce hutnicze, połączenie wciskowe, hipotezy wytężenia materiału

  keywords: metallurgical rolls, forced-in-joint, theories of effort

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Projektowanie przekładni zębatych z optymalnymi współczynnikami korekcji na przykładzie przekładni jednostopniowej[Design of transmission gears with optimal set of correction parameters with respect on one-step transmission gears] / Prokop ŚRODA // W: Przekładnie zębate [Dokument elektroniczny] : XVIII konferencja naukowo-techniczna : Węgierska Górka 18–20. 10. 2005 / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dodatkowo: 35 lat kształcenia na kierunku Transport, Jubileusz 60 lat Politechniki Śląskie. — j. — S. [1–4] ; napęd CD. — Bibliogr. s. [3], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Wstęp do grafiki inżynierskiej : rzuty prostokątne[Introduction to engineering graphics : orthographic projections] / Prokop ŚRODA, Marcin KOT. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009. — 215, [1] s.. — Bibliogr. s. [216]. — ISBN: 978-83-60958-48-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: