Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Śpiewak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9567-3114

ResearcherID: brak

Scopus: 57201721066

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
2
 • Application of passive methods of robust estimation: Baarda's and Pope's in real estate market analysis / Beata ŚPIEWAK // Real Estate Management and Valuation [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5289. — Tytuł poprz.: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN: 1733-2478. — 2018 vol. 26 no. 1, s. 5–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-16. — tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2018.26.issue-1/remav-2018-0001/remav-2018-0001.xml

 • keywords: robust estimation, real estate market analysis, residential properties, Pope's mathod, Baarda's method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/remav-2018-0001

3
 • Influence of radial forces positively, negatively and perpendiculary directed on the static carrying capacity of the one row ball slewing bearing / Anna Jaskot, Beata ŚPIEWAK, Szczepan Śpiewak // Machine Dynamics Research ; ISSN 2080-9948. — Tytuł poprz.: Machine Dynamics Problems ; ISSN: 0239-7730. — 2015 vol. 39 no. 3, s. 33–47. — Bibliogr. s. 46–47, Abstr.

 • keywords: MES, contact zone, slewing bearings, tilting moment, axial forces, static carrying capacity, radial forces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena poprawności doboru metod statystycznych jako narzędzi analizy rynku nieruchomościThe appraisal of correct choice of statistical methods as tools of property market analysis / Beata ŚPIEWAK // W: Wybrane problemy rynku nieruchomości i gospodarowania przestrzenią [Dokument elektroniczny] : monografia naukowa / red. nauk. Iwona Foryś, Jan Kazak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2017. — e-ISBN: 978-83-61564-84-3. — S. 89–101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://tnn.org.pl/tnn/publik/25/Monografia_2017.pdf [2017-11-14]. — Bibliogr. s. 100-101, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza czynnikowa, analiza rynku nieruchomości, zmienna losowa, nieruchomości lokalowe, analiza korelacji i regresji

  keywords: property premises, property market analysis, correlation and regression analysis, factor analysis, random variable

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Poszukiwanie obserwacji odstających na potrzeby modelowania rynku nieruchomości[Looking for outliers in real estate market modeling] / Beata ŚPIEWAK // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — ISBN: 978-83-65272-76-8. — S. 149–150. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6