Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Soboń, mgr inż.

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
2
  • Geological, hydrogeological and technological conditions of application of production-injection systems for Lower Jurassic reservoir horizons in the Polish Lowlands : selected aspects of sustainable development of microregions / Jan A. SOBOŃ // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]

  • keywords: geothermal water exploitation, geothermal reservoir, geothermal installation, characterization of Lower Jurassic complex

3
  • Interpretacja lekkich węglowodorów w gazie podglebowym nad złożem gazu Palikówka (południowa część zapadliska przedkarpackiego, NE Polska) w odniesieniu do struktury geologicznej i lokalizacji nowych otworówInterpretation of light hydrocarbons in subsoil gases above the Palikówka gas field (Southern Carpathian Foredeep, NE Poland) in relation to the geological structure and location of new wells / Jan SOBOŃ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 88. — Tekst pol.-ang.

  • słowa kluczowe: gaz glebowy, powierzchniowe badania geochemiczne, lekkie alkany, geologiczne struktury gazonośne, złoża gazu w zapadlisku przedkarpackim

    keywords: surface geochemical survey, soil gas, light alkanes, geological gas structures, gas fields of the Carpathian Foredeep

4
  • Wybrane problemy wiercenia otworów geotermalnych : warunki geologiczne wydobycia oraz koncepcje systemów eksploatacyjno-zatłaczających złóż geotermalnychSelected problems of geothermal wells drilling, geological conditions of exploitation and concepts of exploitation-injection systems for the geothermal aquifers / Jan SOBOŃ // W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe = Atlas of the geothermal waters of Plish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : commentary / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze = Heating and Heating Systems. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych = Utilization of Geothermal Water Heat). — S. 186–213. — Teskt pol.-ang.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych