Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Snopkowski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909525

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • 90 lat Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w badaniach naukowych i kształceniu kadr90 years of the Department of Economics and Management in Industry of the AGH University of Science and Technology in scientific research and staff education / Roman MAGDA, Jerzy ZAŁUCKI, Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 2–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Błędy i niedokładności w symulacji stochastycznej procesów – możliwości ich weryfikacjiErrors and imperfections in stochastic simulation of process – chances of verifying them / Ryszard SNOPKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 93–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03/GG_2009_3_07.pdf

 • słowa kluczowe: symulacja stochastyczna, modelowanie procesów, symulacja procesów górniczych

  keywords: stochastic simulation, modeling of process, mining process simulation

3
 • Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennegoFactors affecting the instability of duration of the production cycle realized in a longwall working in hard coal mines / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Działalność naukowo-badawcza realizowana w Pracowni Marketingu i Modelowania Procesów Produkcyjnych w latach 2007-2011[Research activity carried out in the Laboratory of Marketing and Modelling Production Process in 2007-2011] / Ryszard SNOPKOWSKI // W: Materiały konferencyjne sesji naukowej z okazji Jubileuszu 90-lecia Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle : Kraków, 18 września 2012 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2012. — S. 19–26. — Bibliogr. s. 21–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Examples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologiesPrzykłady wykorzystania wskaźnika natężenia strugi urobku dla różnych technologii urabiania kombajnem / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 39–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr., Streszcz.. — 3rd International Scientific Conference MEET 2017 (Management, Economics, Ethics, Technics)

 • słowa kluczowe: wydobycie, przodki ścianowe, efektywność procesu produkcyjnego

  keywords: output, longwall faces, effectiveness of production process

6
 • Kombajny ścianowe – ich wpływ na formy organizacji robót w ujęciu chronologicznymShearers – their influence on the forms of work organization in chronological order / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Koncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakościąThe concept of reliability tests of conveyor belts with the use of quality management tools / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, przenośnik taśmowy, niezawodność, narzędzia zarządzania jakością

  keywords: reliability, coal, conveyor belt, quality management tools

8
 • Longwall face crew selection with respect to stochastic character of the production process. Pt. 2, Calculation exampleWyznaczanie obsady przodka ścianowego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego. Cz. 2, Przykład obliczeniowy / Ryszard SNOPKOWSKI, Marta SUKIENNIK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 1, s. 227–240. — Bibliogr. s. 240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Method of the assessment of the influence of longwall effective working time onto obtained mining outputMetoda oceny wpływu efektywnego czasu pracy w ścianie na uzyskiwane wydobycie / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 967–977. — Bibliogr. s. 977

 • słowa kluczowe: wydobycie zmianowe, proces produkcyjny, przodki ścianowe, efektywny czas pracy, efektywność procesu produkcyjnego

  keywords: production process, effective working time, daily output, longwall faces, effectiveness of production process

10
 • Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall facesMetoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 121–138. — Bibliogr. s. 137–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Modelowanie wydobycia z przodka ścianowego dla niestabilnej prędkości posuwu kombajnu w technologii dwukierunkowego urabianiaModelling of longwall face output for unstable speed of cutter-loader advance in two-way getting technology / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 31–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Modelowanie wydobycia z przodka ścianowego dla niestabilnej prędkości posuwu kombajnu w technologii jednokierunkowego urabianiaModelling of longwall face output for cutter-loader advance instable speed in one-way coal cutting technology / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 114–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Ogólne założenia metody wyznaczania obsady przodka ścianowego uwzględniającej stochastyczny charakter procesu produkcyjnegoGeneral assumptions of the method of longwall face personnel determination taking into account the stochastic character of the production process / Ryszard SNOPKOWSKI, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 161–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Próba oceny wpływu niestabilności efektywnego czasu pracy w ścianie na uzyskiwane wydobycie na podstawie badań modelowychEvaluation attempt of instability of effective worktime in longwall influence on obtained output – on basis of model research / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 111–114. — Bibliogr. s. 113–114. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Stochastic model of the longwall face excavation using two-way shearer mining technologyStochastyczny model wydobycia z przodka ścianowego dla dwukierunkowej technologii urabiania kombajnem / Ryszard SNOPKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 573–585. — Bibliogr. s. 585. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/411/413

 • słowa kluczowe: wydobycie zmianowe, modelowanie procesów, górnictwo węgla kamiennego

  keywords: modeling, hard coal mining, shift mining

17
 • Stochastyczne metody analizy procesu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego[Stochastic methods of the analysis of the production process implemented in longwalls of hard coal mines] / Ryszard SNOPKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 245, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0467). — Bibliogr. s. 243–[246]. — ISBN: 978-83-7464-530-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Stochastyczny model wydobycia z przodka ścianowego dla jednokierunkowej technologii urabiania kombajnemStochastic model of output from longwall face for unidirectional technology of shearer-loader breaking / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 84–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wkład Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH do dydaktyki i badań naukowych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczymContribution of AGH Department of Economics and Management in Industry to didactic and reseach activity concerning management and production engineering in the mining industry / Roman MAGDA, Ryszard SNOPKOWSKI, Jerzy ZAŁUCKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, zarządzanie i inżynieria produkcji, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH

  keywords: mining industry, management and production engineering, AGH Department of Economics and Management Industry

20
 • Wybrane aspekty ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennegoSelected aspects of risk in the production process in longwall fronts in coal mines / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 86–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, ryzyko, przodek ścianowy, mapa procesu

  keywords: hard coal, risk, longwall front, process chart

21
 • Wyznaczanie obsady przodka ścianowego – rozwój metod w ujęciu chronologicznymAssignment of the personnel of a longwall face – development of methods in the chronological system / Ryszard SNOPKOWSKI, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 153–156. — Bibliogr. s. 155–156, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych