Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Różycki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9315-3521 orcid iD

ResearcherID: S-8509-2017

Scopus: 57191850757

PBN: 5e709429878c28a0473b766f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Badanie retardera jako reaktora w procesie uolejania biomasyTesting retarder as a reactor in biomass oiling process / Sławomir RÓŻYCKI // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 35. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Bio-fuels in power engineering / Sławomir RÓŻYCKI // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-89772-72-8. — S. 209–215. — Bibliogr. s. 215, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cellulose biomass liquefaction conditions in mechanocatalytic depolymerization process / Sławomir RÓŻYCKI // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Nuclear technologies, renewable energy sources and clean technologies. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — Na okł. dod.: Book 4. — ISBN: 978-619-7105-63-6. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

 • keywords: renewable energy sources, reactor, liquefaction, biorefineries, depolymerization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Energy efficiency of direct liquefaction of biomass in mechanocatalytical depolymerization process / Sławomir RÓŻYCKI, Włodzimierz KOWALSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 19. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Energy efficiency of direct liquefaction of biomass in mechnocatalytical depolymerization process / Sławomir RÓŻYCKI, Włodzimierz P. KOWALSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 66–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: biomass, energy efficiency, liquefaction, biorefineries, depolymerization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Generatory kawitacji w technologiach upłynniania biomasy[Cavitations generators in biomass liquefaction technologies] / Sławomir RÓŻYCKI, Włodzimierz P. KOWALSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 25. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Greenhouse gases emission in the life cycle of the fuel obtained from a lignocellulosic biomass in the mechanocatalytic depolymerization process / Sławomir RÓŻYCKI, Bartosz HILGER // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 42, Renewable energy sources and clean technologies. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-07-2. — S. 309–316. — Bibliogr. s. 316

 • keywords: biomass to liquid, mechanocatalytic depolymerization, greenhouse gases emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/42/S17.039

12
 • Modernizacja osadników Dorra[Modernization of the Dorr thickeners] / Włodzimierz KOWALSKI, Marcin NIŻNIK, Sławomir RÓŻYCKI, Piotr WARZECHA // W: X Szkoła Geomechaniki 2011 : jubileuszowa międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń, 18–21 października 2011 r.. Cz. 1, Polska : materiały naukowe / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), Irena Skrzyniarz, [et al.]. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2011]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — ISBN10: 83-911515-0-7. — S. 265–273. — Bibliogr. s. 272–273, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Perspektywy dla paliw ciekłych z biomasy[Outlook for liquid fuels from biomass] / Sławomir RÓŻYCKI // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 4). — ISBN: 978-83-938602-6-5. — S. 95–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Physico-chemical properties of suspended solids from coal processing plant / Sławomir RÓŻYCKI, Marian BANAŚ, Ewa WISŁA-WALSH, Tymoteusz TURLEJ, Patrycja Wnęk // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-66-7. — S. 611–618. — Bibliogr. s. 618, Abstr.

 • keywords: SEM, X-ray, coal suspension, EDS, sedimentation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2016/B52/S20.079

15
 • Raw materials for the production of the synthetic oil in Polish conditions / KOWALSKI Włodzimierz, RÓŻYCKI Sławomir, Opalska Anna // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 169–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sedimentation and processing of sewage sludge / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tadeusz MALCHER, Bartłomiej HILGER, Tymoteusz TURLEJ, Piotr WARZECHA, Sławomir RÓŻYCKI ; ed. of vol. Marian BANAŚ. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — 120 s.. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 12). — Bibliogr. s. 111–120. — ISBN: 978-83-65734-01-3. — Autor S. Różycki dopisany na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Synthetic hydrocarbons as a fuel for diesel engines / RÓŻYCKI Sławomir // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 360–365. — Bibliogr. s. 365, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Technologia przyszłości : zastosowanie metod opartych na procesie quasi-pirolizy do unieszkodliwiania i odzysku odpadów[Technology of the future : implementation of the quasi-pyrolisis-based methods in waste neutralization and recovery] / Sławomir RÓŻYCKI // Odpady i Środowisko ; ISSN 1508-9886. — 2010 R. 11 nr 2, s. 69–73. — Bibliogr. s. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The possibilities of using wastes to liquid fuel production / Włodzimierz KOWALSKI, Sławomir RÓŻYCKI // W: 18\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 29.–31.5.2014, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. — ISBN: 978-80-248-3426-9. — S. 87–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.

 • keywords: wastes, alternative fuel, WtL technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The research on the liquid ring pump as a reactor for the process of biomass liquefaction / Sławomir RÓŻYCKI. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — 129 s.. — (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 8) ; (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska). — Bibliogr. s. 123–129, Abstr.. — ISBN: 978-83-938602-2-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wybór urządzenia odpylającego w świetle zasady zrównoważonego rozwoju[Selection of the precipitator in the light of principles of sustainable development] / Sławomir RÓŻYCKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics ; 38). — ISBN10: 83-89772-37-X. — S. 151–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22