Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Kwaśny, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Aktywność fotokatalityczna cienkich warstw ditlenku tytanu zawierających nanorurki $TiO_{2}$The photocatalytic activity of titanium dioxide thin films containing $TiO_{2}$ nanotubes / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 vol. 66 nr 1, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz.

 • słowa kluczowe: synteza, struktura, TiO2, fotokataliza, nanorurki

  keywords: TiO2, synthesis, structure, photocatalysis, nanotubes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność fotokatalityczna cienkich warstw $TiO_{2}$ zawierających nanorurki tytanowe i węglowePhotocatalitic activity of thin layers of $TiO_{2}$ containing titanium or carbon nanotubes / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Catalytic properties of $TiO_{2}$ and $TiO_{2}/SiO_{2}$ thin films prepared by sol-gel method / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY // W: ICG 2010 : XXII International Congress on Glass : Bahia, Brazil, September 20–25, 2010 : proceedings / eds. J. R. Martinelli, Samuel M. Toffoli, Luis Carlos Barbosa. — [Brasil : ABIVIDRO – Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro], [2010]. — S. [1–9]. — Bibliogr. s. [7–9], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Deposition of inorganic-organic, color coating on glass; physic-chemical and technological aspects / Maria ŁĄCZKA, Marek NOCUŃ, Agnieszka TERCZYŃSKA, Sławomir KWAŚNY, Edward Szneler, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // W: ICG 2010 : XXII International Congress on Glass : Bahia–Brazil, September 20–25, 2010. — [Brazil : Campinas, SP: Associação Brasiliera das Indústrias Automaticás de Vidro], [2010]. — (Program and book of abstracts. International Congress on Glass ; ISSN 2178–5619). — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Otrzymywanie i charakterystyka struktury nanorurek $TiO_{2}$Manufacturing and characteristics of the structure of $TiO_{2}$ nanotubes / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 2, s. 209–213. — Bibliogr. s. 213, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Otrzymywanie nanorurek $TiO_{2}$ oraz charakterystyka ich struktury[Synthesis and structure characterization of $TiO_{2}$ nanotubes] / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 153. — Bibliogr. s. 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Otrzymywanie powłok antyrefleksyjnych na szkle techniką zol-żelPreparation of antireflection coatings by the sol-gel method / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY, Paulina Skuba // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 1, s. 46–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/288

 • słowa kluczowe: elipsometria, porowatość, grubość, zol-żel, powłoki antyrefleksyjne

  keywords: porosity, sol-gel, ellipsometry, antireflection coatings, thickness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Otrzymywanie powłok o właściwościach [fotokatalitycznych na szle techniką zol-żel]Sol-gel prepared layer with catalytic properties / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2010 nr 2, s. 14–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Otrzymywanie, właściwości oraz aktywność fotokatalityczna cienkich filmów $SiO_{2}-TiO_{2}$ domieszkowanych wanademPreparation, properties and photocatalytic activity of thin $SiO_{2}-TiO_{2}$ doped with vanadium / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 4, s. 478–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Preparation and characterization of $V_{2}O_{5}$ doped $SiO_{2}-TiO_{2}$ thin films / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY // Central European Journal of Engineering ; ISSN 1896-1541. — 2012 vol. 2 nr 1, s. 127–128. — Bibliogr. s. 127–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Spectroscopy studies of $TiO_{2}$/ carbon nanotubes nanocomposite layers synthesized by the sol-gel method / NOCUŃ Marek, KWAŚNY Sławomir, KWAŚNY Magdalena // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Spectroscopy studies of $TiO_{2}$/carbon nanotubes nanocomposite layers synthesized by the sol-gel method / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY, Magdalena KWAŚNY, Irena GRELOWSKA // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 203

 • keywords: carbon nanotubes, thin films, sol-gel, titanium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Synthesis, chemical characterization and antifungal activity of thin layers prepared by sol-gel method / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY, Joanna ZONTEK // W: PGL'2011 : tenth seminar “Porous glasses–special glasses” : Wrocław, 30.08–3.09.2011 : abstracts and program / Wrocław University of Technology. Institute of Physics. — [Wrocław : s. n.], [2011]. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • ${TiO_{2}}$ and ${TiO_{2}/SiO_{2}}$ thin films prepared by sol-gel method and their selective properties : [abstract] / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY, Joanna ZONTEK // W: Frontiers in silicon chemistry 2011 : 1st Munich forum on Functional materials : April 14–15, 2011, München. — [München : s. n.], [2011]. — S. A60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Właściwości i aktywność fotokatalityczna cienkich filmów $SiO_{2}-TiO_{2}$ domieszkowanych wanademProperties and photocatalytic activity of $SiO_{2}-TiO_{2}$ thin films doped with vanadium / Marek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ dodatku nanokoloidalnego srebra na właściwości pleśniobójcze cienkich warstwThe impact of addition the nano-colloidal silver on the antifungal properties of thin layers / J. ZONTEK, S. KWAŚNY, M. NOCUŃ, J. WASYLAK // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 395–400. — Bibliogr. s. 399–400, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ modyfikatorów nieorganicznych i organicznych na lepkość zoli, strukturę i własności barwnych powłok hybrydowychEffect of organic and inorganic modifiers on sols viscosity, structure and properties of coloure hybrid coatings / Sławomir KWAŚNY, Marek NOCUŃ, Agnieszka TERCZYŃSKA, Maria ŁĄCZKA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ modyfikatorów nieorganicznych i organicznych na lepkość zoli, strukturę i własności barwnych powłok hybrydowychInfluence of inorganic and organic modifiers on viscosity of sols, structure and properties of coloured hybrid coatings / Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Sławomir KWAŚNY, Agnieszka TERCZYŃSKA-MADEJ, Marek NOCUŃ, Zbigniew Olejniczak, Maria ŁĄCZKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 1, s. 93–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/297

 • słowa kluczowe: materiały hybrydowe, proces zol-żel, lepkość zoli, warstwy barwne

  keywords: hybrid materials, sol-gel method, sol viscosity, coloured coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: