Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Skibiński, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4583-4327

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Calculation of Kirkendall plane position in single and multiphase systems : [abstract] / W. SKIBIŃSKI, B. Wierzba // W: DIMAT 2014 : international conference on Diffusion in Materials : Münster, Germany, August 17–22, 2014 / Westfälische Wilhelms-Universität Münster. — [Münster : WWU], [2014]. — S. O-23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Położenie płaszczyzny Kirkendalla z uwzględnieniem naprężeń wywołanych dyfuzją[Kirkendall plane position including the diffusion induced stress] / Wojciech SKIBIŃSKI, Bartek Wierzba // W: NM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 110. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • The relation between drift, entropy distribution and Kirkendall plane position during diffusion / Bartek Wierzba, Wojciech SKIBIŃSKI, Marek DANIELEWSKI // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2014 vol. 354 Advanced diffusion processes and phenomena, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.. — ISBN 978-3-03835-131-3. — tekst: http://www.scientific.net/DDF.354.67.pdf

 • keywords: interdiffusion, Kirkendall effect, Kirkendall plane, Ni-Pd, entropy production, bi-velocity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scienific.net/DDF.354.67

6
 • The relation between Kirkendall porosity and Matano plane position in binary system Fe-Pd / Wojciech SKIBIŃSKI, Bartek Wierzba // W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-936575-1-3. — S. 429

 • keywords: diffusion, Kirkendall plane, Matano plane, Kirkendall porosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Uogólnienie metody Boltzmanna-Matano[The generalization of the Boltzmann-Matano method] / Wojciech SKIBIŃSKI, Bartłomiej WIERZBA, Marek DANIELEWSKI // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : V ogólnopolska konferencja naukowa : 18–21 września 2013, Łódź–Spała : [streszczenia] / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2013. — Na okł dod.: Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7283-556-7. — S. 13. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Uogólnienie metody Boltzmanna-MatanoThe generalization of the Boltzmann-Matano method in binary systems / Wojciech SKIBIŃSKI, Bartłomiej Wierzba, Marek DANIELEWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 6, s. 864–867. — Bibliogr. s. 867, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda dwu-prędkości, dyfuzja wzajemna, płaszczyna Kirkendalla, płaszczyzna Matano, prędkość dryftu, współczynnik dyfuzji chemicznej

  keywords: bi-velocity method, interdiffusion, drift velocity, Kirkendall plane, Matano plane, intrinsic diffusivities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wzajemna relacja pomiędzy efektami Kirkendalla i Frenkla podczas dyfuzji wzajemnej w układach dwuskładnikowychCompetition between Kirkendall and Frenkel effects during interdiffusion process in binary systems / W. SKIBIŃSKI, B. Wierzba // W: XLII szkoła inżynierii materiałowej : Kraków-Rytro, 23–26 IX 2014 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2014]. — Na okł. tyt.: Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-49-0. — S. 288–292. — Bibliogr. s. 291, Streszcz., Abstr.. — W. Skibiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: dyfuzja wzajemna, porowatość, wakancje, efekt Frenkla

  keywords: interdiffusion, Kirkendall effect, efekt Kirkendalla, voids, vacancies, Frenkel effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wzajemna relacja pomiędzy prędkością dryftu, entropią i położeniem płaszczyzny Kirkendalla podczas dyfuzji wzajemnejCompetition between drift, entropy distribution and Kirkendall plane position in interdiffusion / W. SKIBIŃSKI, B. WIERZBA // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 385–388. — Bibliogr. s. 387, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: układ Ni-Pd, metoda dwu-prędkości, dyfuzja wzajemna, produkcja entropii

  keywords: interdiffusion, Kirkendall effect, entropy production, efekt Kirkendalla, Ni-Pd system, bi-velocity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: