Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Siwik, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk humanistycznych / historia

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / historia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3058-4927

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901255

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • 100-lecie AGH - kontekst społeczno-polityczny[100 years of AGH - socio-political context] / Anna SIWIK // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2019 nr 12, s. 15. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XXVI Kongres Techników Polskich; IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich : Kraków, 13-15.06.2019

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Lesław H. HABER, Anna SIWIK // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 11–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Akademia Górniczo-Hutnicza ; Politechnika Krakowska : kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954The University of Mining and Metallurgy in Kraków, and Cracow University of Technology : the development of the academic community of Kraków technology universities in the period 1945-1954 / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. — 165, XVI s.. — Bibliogr. s. 151–159, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Akcja balonowa na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 1956 roku[The “baloon campaign” on the territory of Nowy Sącz County in 1956 / Tomasz J. Biedroń, Anna SIWIK // Rocznik Sądecki ; ISSN 0080-3561. — 2008 t. 36, s. 310–317. — A. Siwik – afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cooperation among East European Émigrés: the Socialist case / Anna SIWIK // W: East Central Europe in exile. Vol. 2, Transatlantic identities / ed. Anna Mazurkiewicz. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, cop. 2013. — Publikacja zawiera materiały konferencji: East Central Europe in exile: patterns of transatlantic migration : Gdańsk, 31 May – 3 June 2012. — ISBN: 978-1-4438-4891-6 ; ISBN10: 1-4438-4891-3. — S. 177–192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Demokracja. Teoria. Idee. Instytucje : praca zbiorowa[Democracy. Theory. Ideas. Institutions] / pod red. Tadeusza BIERNATA, Anny SIWIK. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. — 172 s.. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Demokracja w ujęciu socjaldemokratów : poglądy socjalistów polskich na emigracji na tle doktryny socjaldemokratycznejDemocracy as seen by social democrats : the opinions of Polish socialist emigrants against the background of the social democratic doctrine / Anna SIWIK // W: Demokracja : teoria, idee, instytucje : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Biernata i Anny Siwik. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. — ISBN10: 83-7174-824-8. — S. 103–119. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dylematy ideowe polskich socjalistów na emigracji[Ideological dilemmas faced by Polish socialists in exile] / Anna SIWIK // W: Epigoństwo czy twórcza ciągłość? : ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej / pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7611-876-5. — S. 324–342

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ekshumacja i pogrzeb ofiar PUBP w Limanowej w maju 1957 roku w świetle meldunków służb bezpieczeństwaExhumation and burial of the PUBP victims in Limanowa in May 1957 in light of the reports of security services / Tomasz J. Biedroń, Anna SIWIK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; ISSN 1689-9903 ; folia 109. Studia de Securitate et Educatione Civili ; ISSN 2082-0917. — 2012 [no.] 2, s. 173–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Emigracja a Kościół katolicki w Polsce w świetle dokumentów Rady Jedności Narodowej[Emigration and the catholic Church in Poland in the view of documents of the National Unity Council] / Anna SIWIK // W: Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku : księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi / pod red. Janusza Farysia, Romana Nira, Marka Szczerbińskiego; Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, [et al.]. — Gorzów Wielkopolski : Sonar, 2004. — Dod. ISBN: 838874722. — ISBN10: 8388784722. — S. 205–215

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Emigracja wobec opozycji politycznej w Polsce w latach 1976–1980 : (w świetle londyńskiego „Dziennika Polskiego”)[Attitude of the émigré towards political opposition in Poland in years 1976–1980 : (opinions presented by the London “Dziennik Polski”)] / Anna SIWIK // W: Między historią a prawem : tom studiów dedykowany pamięci profesora Bronisława Hełczyńskiego (1890–1978) / pod red. Pawłą Leszczyńskiego, Romana Nira, Marka Szczerbińskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim [etc.]. — Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, 2007. — ISBN: 978-83-918032-4-0. — S. 451–463

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Emigracyjna działalność i programy (1939–1990)[Programs and activities] / Anna SIWIK // W: Polska Partia Socjalistyczna : historia i współczesność : 1892–2007. — Warszawa : Allied Media Sp. z o. o., cop. 2007. — Na okł. dod.: 115-lecie Polskiej Partii Socjalistycznej. — ISBN: 978-83-926537-0-7. — S. 39–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Emigracyjna wizja socjalizmuAn emigratory vision of socialism / Anna SIWIK // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2010 R. 36 z. 2, s. 55–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • „I tylko wrony na śniegu, żałosna to defilada...” : stan wojenny w województwie nowosądeckim[”End only crows on the snow, mournful the march...” : the martial law in the voivodeship of Nowy Sącz] / Anna SIWIK, Tomasz Jan Biedroń // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2012 R. 44 nr 4, s. 77–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ideological differences between Western European and Central-Eastern European Socialists – the Polish case 1945–1989 / Anna SIWIK // W: Politický exil z krajín strednej a východnej Európy : motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945–1989 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 19.–20. novembra 2013 = Political exile from Central and Eastern Europe: motives, strategies, activities and perception in the East and the West 1945–1989 : anthology of the international scientific conference, Bratislava 19–20 November 2013 / ed. Peter Jašek. — Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017. — ISBN: 978-80-89335-80-0. — S. 277–289. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Jan Lencznarowicz : Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956, Kraków 2009, Księgarnia Akademicka[Jan Lencznarowicz : Yalta as the foundation myth of the Polish political emigration 1944–1956] / Rec. Anna SIWIK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2010 R. 42 nr 3, s. 219–221. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Katedra Politologii i Historii Najnowszej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie[The Department of Political Science and Contemporary History at the Faculty of Humanities AGH – University of Science and Technology] / Anna SIWIK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2013 R. 45 nr 2, s. 40–41. — Afiliacja Autorki: Katedra Politologii i Historii Najnowszej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kobieta w historii Polski[Women in Polish history] / Anna SIWIK // W: Kalejdoskop genderowy : w drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce / pod red. Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. — ISBN: 978-83-233-2972-5. — S. 17–41. — Bibliogr. s. [40]–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Les socialistes polonais en France et l'idée d'unification de l'Europe[Polish socialists in France in the face of the unification of Europe] / Anna SIWIK // W: Les exilés polonais en France et la réorganisation pacifique de l'Europe (1940–1989) / eds. Antoine Marès, Wojciech Prażuch, Inga Kawka. — Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, cop. 2017. — (Geschichte, Erinnerung, Politik = Studies in History, Memory and Politics ; ISSN 2191-3528 ; vol. 17). — Dod.: e-ISBN 978-3-631-70583-4 (EPUB), e-ISBN 978-3-631-70584-1 (MOBI). — ISBN: 978-3-631-67449-9 ; e-ISBN: 978-3-653-06596-1. — S. 79–88. — Bibliogr. w formie przypisów, Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Lesław H. Haber – socjolog i badacz na pograniczu dwu epokLesław H. Haber – the academic teacher and scholar combining the vision of the two epochs: the 20th and 21st centuries / Anna SIWIK // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 13–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Lidia Ciołkoszowa - w służbie ideiLidia Ciołkowszowa - for the ideals / Anna SIWIK // W: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej : Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork, T. 2 / pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej. — Białystok : Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. — Dod. ISBN 978-83-7431-463-3. — ISBN: 978-83-62357-93-2. — S. 149–163. — Bibliogr. w formie przypisów. — Na końcu książki bibliografia dla całości

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • „Na podstawie wydanych przez obywatela ministra dyspozycji...” : Akademia Górnicza i Akademia Górniczo-Hutnicza w powojennej rzeczywistości 1945–1989/1990 : dokumenty[“On the basis of instructions issued by the citizen minister...” : Academy of Mining and Academy of Mining and Metallurgy in the post-war realit (1945-1989/90) : documents / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 575, [28] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 557–560. — ISBN: 978-83-7464-840-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nastroje społeczne w Polsce przed Październikiem 1956 rokuSocial moods in Poland before October 1956 / Tomasz Jan Biedroń, Anna SIWIK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; ISSN 1689-9903 ; folia 76. Studia de Securitate et Educatione Civili ; ISSN 2082-0917. — 2010 [no.] 1, s. 160–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowa polityka wschodnia w ujęciu paryskiej „Kultury”[The new polities of the East as depicted by the Parisian „Kulture”] / Anna SIWIK // W: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej / pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej. — Białystok : Trans Humana, 2009. — Dod. ISBN 978-83-61209-28-7. — ISBN: 978-83-927957-1-1. — S. 255-264. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • NSZZ Rolników Indywidualnych w województwie nowosądeckim (1980–1981) : kontekst społeczno-polityczny[The Independent Self-Govering Trade Union of Private Farmers in the Nowy Sącz Voivodeship (1980–1981) : the socio-political context] / Anna SIWIK, Tomasz Jan Biedroń // W: O Polskę wolną! O Polskę Solidarną! : NSZZ Solidarność w latach 1980–1989 : zbiór studiów / pod red. Wojciecha Polaka. [et al.]. — Gdańsk : tatastudio, 2011. — ISBN: 978-83-933786-0-9. — S. 42–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: