Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Siostrzonek, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909830

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza infrastruktury elektroenergetycznej kopalni jako istotny element przygotowania przedsięwzięć modernizacyjnychAnalysis of electric power infrastructure at mining operations as an essential component of preparations to upgrade projects / Tomasz SIOSTRZONEK, Arkadiusz Włosik // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza zaburzeń w sieci elektroenergetycznej kopalni jako jeden z etapów przygotowań do budowy górniczego wyciągu szybowegoAnalysis of disturbances in electric power grid of a mine as a step of preparations to installation of mining hoist machinery / Andrzej Dziadowiec, Tomasz SIOSTRZONEK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 132. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG // W: MSM 2008 : Mechatronic Systems and Materials : 4th international conference : Białystok, Poland, July, 14–17, 2008 : abstract book / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Białystok Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automatics and Robotics Białystok, Poland. — Białystok : Białystok Technical University, 2008. — Opis częśc. wg. okł. — S. 133. — Bibliogr. s. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2009 vols. 147–149, s. 416–420. — Bibliogr. s. 420, Abstr.. — Mechatronic Systems and Materials III / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2009. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.147-149.416.pdf

 • keywords: supercapacitor, battery energy storage, flywheel energy storage (FES), hypercapacitor, power electronics, superconducting magnetic energy storage (SMES)

5
 • Energy storage systems the flywheel energy storage / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG, Marcin BASZYŃSKI // W: EPE–PEMC 2008 : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : September 1 – 3, 2008 Poznań–Polska : abstracts / Poznań University of Technology. Faculty of Electrical Engineering, Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering Poznań Section, EPE – PEMC Council and European Power electronics and Drives Association. — Poznań : PTETiS Publishers, 2008. — ISBN: 978-83-921340-6-0. — S. 69. — Index. — Pełny tekst W: EPE–PEMC 2008 [Dokument elektroniczny] : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : 1–3 September 2008 Poznań–Polska : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : [Poznań], 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-1-4244-1742-1. — S. 1802–1806 D11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1806, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-1741-4 oraz zakres stron: 1779-1783

 • keywords: energy storage, supercapacitor, battery management system (BMS), brushless drive, flywheel system

6
 • Flywheel energy storage control system with the system operating status control \emph {via} the Internet / Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2014 vol. 63 iss. 3, s. 457–467. — Bibliogr. s. 467, Abstr.

 • keywords: FPGA, flywheel energy storage system, BLDCPM, high speed drive

7
 • Konfiguracja obwodu mocy maszyny wyciągowej w kontekście oddziaływania na sieć zasilającąConfiguration of the power circuit for a shaft winder in the context of interactions with the supplying lines / Tomasz SIOSTRZONEK, Marcin Grzywa // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 134. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Modernizacja górniczego wyciągu szybowego szybu 2 w PG SILESIA – wnioski z przeprowadzonych pracUpgrade of the shaft hoist no. 2 at PG SILESIA coal mine – outcome from the jobs completed / Wiesław Wójtowicz, Tomasz SIOSTRZONEK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 137. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Modernizacja górniczego wyciągu szybowego w PG ”SILESIA” – w szybie nr 2Modernization mine shaft hoisting machine in PG ”SILESIA” shaft no. 2 / Tomasz SIOSTRZONEK, Wiesław Wójtowicz // W: Transport szybowy [Dokument elektroniczny] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 978-83-60708-89-7. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Modernizacja szybu „Nr 2” w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”Modernization of shaft no 2 in „Silesia” Mining Enterprise / Michal Heřman, Bronisław Gaj, Wiesław Wójtowicz, Tomasz SIOSTRZONEK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 12, s. 639–645. — Bibliogr. s. 645

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Nowe rozwiązania techniczne w napędzie elektrycznym maszyn wyciągowychThe new technical solutions of electrical drive system of hosting machines / Tomasz SIOSTRZONEK, Karol Nyga // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 20–21. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 197–204. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Abstr.. — T. Siostrzonek – dod. afiliacja: SIEMAG TECBERG Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Rozwiązania układowe maszyn wyciągowych dużej mocy z silnikami prądu zmiennegoHardware solutions for high power hoisting machines with AC motors / Tomasz SIOSTRZONEK, Mirosław Pieniążek // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 135. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Sterowanie bezszczotkowym silnikiem prądu stałego o magnesach trwałych (BLDC)The control system of the brushless permanent magnets motor (BLDC) / Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK, Tomasz Karpiel // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy bezpieczeństwa, transportu i przeróbki w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 47–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Sterowanie silników BLDC i PMSMControl techniques for BLDC and PMSM motor / Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK, Tomasz Karpiel // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 138. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Sterowanie wysokoobrotowymi silnikami do urządzeń AGDThe high speed drive control system for the household appliances / Stanisław PIRÓG, Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK // W: SENE 2009 [Dokument elektroniczny] : IX krajowa konferencja naukowa : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : Łódź, 18–20 listopada 2009 / Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : IA PŁ], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — e-ISBN: 978-83-7283-319-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • The control and structure of the power electronic system supplying the Flywheel Energy Storage (FES)Struktura i sterowanie układu napędowego dla wirującego zasobnika energii / Stanisław PIRÓG, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK, Tomasz SIOSTRZONEK, Marcin BASZYŃSKI, Jarosław CZEKOŃSKI, Stanisław GĄSIOREK, Robert STALA // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.

17
 • The high-speed flywheel energy storage system / Stanisław PIRÓG, Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK // W: Energy storage / ed. Md. Rafiqul Islam Sheikh. — Rijeka : Sciyo, 2010. — ISBN: 978-953-307-119-0. — S. 37–68. — Bibliogr. s. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Three phase AC-line converter for the flywheel energy storage system / Adam PENCZEK, Andrzej MONDZIK, Tomasz SIOSTRZONEK // W: MSM 2008 : Mechatronic Systems and Materials : 4th international conference : Białystok, Poland, July, 14–17, 2008 : abstract book / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Białystok Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automatics and Robotics Białystok, Poland. — Białystok : Białystok Technical University, 2008. — Opis częśc. wg. okł. — S. 63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Three phase AC-line converter for the flywheel energy storage system / Adam PENCZEK, Andrzej MONDZIK, Tomasz SIOSTRZONEK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2009 vols. 147–149, s. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2009-01-06. — Mechatronic Systems and Materials III / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2009. — tekst: http://www.scientific.net.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/SSP.147-149.167.pdf

 • keywords: flywheel energy storage (FES), three-phase bidirectional AC-line converter, DSP control

20
 • Trendy w układach hamulcowych realizujące hamowanie bezpieczeństwa maszyny wyciągowejTrends in the braking systems performing safety braking for hoisting machine / Tomasz SIOSTRZONEK, Karol Nyga // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 35–36. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 414–420. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 420, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Układy napędowe elektrycznych maszyn wyciągowychDrive systems of electrical drive hoists / Tomasz SIOSTRZONEK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 R. 21 nr 3, s. 49–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wpływ zmiany konfiguracji obwodu mocy maszyny wyciągowej na sieć elektroenergetyczną kopalniImpact of changes in the power circuit's configuration of the winding machine on electric power grid of the mine / Tomasz SIOSTRZONEK, Marcin BASZYŃSKI, Marcin Grzywa // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2015 R. 66 nr 4, s. 223–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wykorzystanie maszyn prądu zmiennego w napędach górniczych wyciągów szybowychThe use of AC motors in hoisting machines drives / Tomasz SIOSTRZONEK // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 211–220. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, silnik synchroniczny, maszyna wyciągowa, silnik zintegrowany

  keywords: synchronous motor, induction motor, hoisting machine, integrated motor

24
 • Zaburzenia w prawidłowej pracy układów zasilanych z przekształtników energoelektronicznych spowodowane oddziaływaniem maszyny wyciągowejDisturbances in smooth operation of circuits supplied from high-power electronic frequency converters caused by operation of the shaft winder / Tomasz SIOSTRZONEK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 67. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zastosowanie metody DTC w sterowaniu przekształtnikiem zasilającym silnik synchroniczny prądu zmiennego maszyny wyciągowejApplication of the Direct Torque Control (DTC) method to control a frequency converter designed to supply a synchronous AC motor of a hoisting machine / Tomasz SIOSTRZONEK, Marcin BASZYŃSKI, Tomasz Karpiel // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 129. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych