Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Sikora, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900976
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów kompozytowychInvestigations of the sound absorption coefficient of composite materials / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 108 z. 15. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2011 5–M, s. 113–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badanie materiałów dźwięko i wibroizolacyjnych w ochronie środowiskaExaminations of sound and vibration isolation materials in environmental protection / Jan SIKORA, Jan TARGOSZ // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2012 R. 19 nr 9 dod.: TransComp [Dokument elektroniczny], s. 4015–4024.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4024, Abstr., Streszcz.. — TransComp : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu : 3–6 grudnia 2012, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Charakterystyki pochłaniania dźwięku materiałów ziarnistych[Sound absorption characteristic of granular materials] / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2010 R. 15 nr 9, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30. — Do czasopisma dołączono CD-ROM prezentujący katalog produktów firmy: Heisslufttechnik Flocke

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Czynniki wpływające na skuteczność ekranu akustycznego[The factors having an effect on effectiveness of noise barrier] / Jan SIKORA // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2011 nr 7, s. 62–68. — Bibliogr. s. 68, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Doświadczalne wyznaczenie współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymiExperimental determination of sound absorption coefficient of fibrous and shaving materials which are waste products / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2009 3–M R. 106 z. 12, s. 109–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Eksperymentalne badania akustyczne materiałów sypkich[Experimental acoustic investigations of loose materials] / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2010 R. 15 nr 11/12, s. 38–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Experimental determination of sound absorbing coefficient for selected granular materialsDoświadczalne określenie współczynnika pochłaniania dźwięku wybranych materiałów ziarnistych / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2009 vol. 28 no. 1, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2009-01/mech05.pdf

 • słowa kluczowe: współczynnik pochłaniania dźwięku, materiały dźwiękochłonne, zwalczanie hałasu maszyn i urządzeń

  keywords: sound absorption coefficient, sound absorbing materials, noise control of machines

8
 • Katalog nowych materiałów dźwiękochłonnych przydatnych w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych [Dokument elektroniczny][Catalogue of a new sound absorbing materials useful in the design of vibroacoustic protections] / Jan SIKORA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 162 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0540). — Bibliogr. s. 25–26. — ISBN: 978-83-7464-679-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Katalog nowych przegród warstwowych przydatnych w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych [Dokument elektroniczny][Catalogue of a new layered partitions useful in the design of vibroacoustic protections] / Jan SIKORA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 132 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0542). — Bibliogr. s. 27–28. — ISBN: 978-83-7464-681-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Koncepcja ekranu wibroakustycznego ograniczającego oddziaływanie hałasu i drgań na środowisko[Conceptual approach to a vibroacoustic baffle – limiting influence of noises and vibrations on the environment] / Michał KOZUPA, Jan SIKORA // W: Materiały XXXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Korbielów 23.02–27.02.2009 / red. mater. Mieczysław Roczniak, Roman Bukowski ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwce : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, [2009]. — EAN 9788391974469. — S. 51–63. — Bibliogr. s. 62–63, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Materiały dźwiękochłonne uzyskane w wyniku recyklingu wyrobów gumowychSound absorbing materials made of recycled rubber / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2013 R. 18 nr 11/12, s. 56–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Materiały ziarniste w przegrodach warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowychGranular materials in laminar partitions of noise protection systems / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 108 z. 15. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2011 5–M, s. 79–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Materiały ziarniste w przegrodach warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych[Granular materials in laminar partitions of noise protection systems] / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Tworzywa Sztuczne w Przemyśle ; ISSN 2082-6877. — 2015 nr 4, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Materiały ziarniste w zabezpieczeniach przeciwhałasowych[Granular materials in noise protection systems] / Jan SIKORA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2010 [nr] 8, s. 5–7, 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Nowe rozwiązania materiałowe paneli ekranów akustycznych – wytyczne dla producentów[New material solutions of acoustic screens panels - guidance for manufacturers] / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // W: Ochrona środowiska przed hałasem : ekrany w ochronie akustycznej środowiska : I seminarium : Kraków, 7–8 października 2013 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Batko, Witold Cioch, Paweł Pawlik. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-24-4. — S. 197–234. — Bibliogr. s. 233–234

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena właściwości dźwiękochłonnych styropianu[Assessment of sound absorbing properties of foamed polystyrene] / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2011 R. 16 nr 11/12, s. 24–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych[Assessment of sound absorbing properties of a porous lining applied in acoustic baffles] / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2009 R. 14 nr 3, s. 66–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Ocena właściwości dźwiękoizolacyjnych przegród o małych wymiarach[Evaluation of sound insulating properties of small size partitions] / Jan SIKORA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2010 R. 15 nr 10, s. 44–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Pilotażowe badania własności dźwiękochłonnych: keramzyt a półprefabrykat keramzytobeton[Piloting investigations of sound absorbing properties: gravelite and semi-prefabricated product gravelite-concrete] / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2011 R. 16 nr 6, s. 36–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Possibilities of applying new material solutions for layered baffles to limit noise in the energy industry / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-89772-72-8. — S. 217–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Przegrody warstwowe stosowane w rozwiązaniach ograniczających hałas maszyn i urządzeńLayered baffles in solutions restricting the noise level of machinery and tools / Jan SIKORA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka ; ISSN 0137-7043. — 2012 no. 8, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi z granulatów gumowych[Partitions layered with sound-absorbing cores of rubber granules] / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Tworzywa Sztuczne w Przemyśle ; ISSN 2082-6877. — 2013 nr 6, s. 46–51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi pochodzącymi z recyklingu wyrobów gumowychLayered partitions with sound absorbing cores from recycled rubber products / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2014 R. 19 nr 4, s. 52–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Sound absorbing materials from recycled rubber productsMateriały dźwiękochłonne z recyklingu wyrobów gumowych / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2013 vol. 32 no. 3, s. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2013.32.3/mech.2013.32.3.117.pdf

 • słowa kluczowe: współczynnik pochłaniania dźwięku, materiały dźwiękochłonne, zwalczanie hałasu

  keywords: sound absorption coefficient, sound absorbing materials, noise control

25
 • Sound absorption coefficients of granular materialsWspółczynniki pochłaniania dźwięku materiałów ziarnistych / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 3, s. 149–157. — Bibliogr. s. 157, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-03/mech08.pdf

 • słowa kluczowe: współczynnik pochłaniania dźwięku, materiały dźwiękochłonne, zwalczanie hałasu

  keywords: sound absorption coefficient, sound absorbing materials, noise control