Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr W. Saługa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7782-9947

ResearcherID: brak

Scopus: 6506800622

PBN: 951722

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na moc przez koparki kryptowalut w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznegoThe analysis of the possibility of providing demand side response services by cryptocurrency miners in order to improve energy security / Damian Mrowiec, Piotr SAŁUGA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 104, s. 55–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, koparki kryptowalut, kopanie kryptowalut, kryptowaluta, usługi DSR, redukcja zapotrzebowania

  keywords: energy security, demand side response, cryptocurrency, cryptocurrency miners, mining cryptocurrencies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/124361

2
3
 • Definicja stref czasowych wielostrefowej taryfy dynamicznej dla odbiorców grupy taryfowej G12Definition of time of use tariff time zones for G12 tariff group users / Kinga Bojda, Piotr SAŁUGA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 63, s. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz.. — P. Saługa – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'19 : XIX konferencja naukowa : Jastrzębia Góra, 12–14 czerwca 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_63.pdf

 • słowa kluczowe: analiza skupień, taryfy dynamiczne, definicja stref czasowych, taryfa TOU

  keywords: cluster analysis, dynamic tariffs, time zones definition, TOU tariff

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.63.15

4
 • Dobór stopy dyskontowej dla długoterminowych projektów sekwencyjnych z branży surowców mineralnychDiscount rate selection for long-term sequential mineral projects / Piotr W. SAŁUGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 3, s. 49–70. — Bibliogr. s. 67–69, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: degresywna stopa dyskontowa, stopa dyskontowa „dostosowana do ryzyka”, wycena projektów górniczych

  keywords: time-varying discount rate, risk-adjusted discount rate, mineral project valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0036

5
 • Dyskretna aproksymacja procesu stochastycznego zmian cen energii elektrycznej na przykładzie oceny ryzyka funkcjonowania elektrociepłowni[The discrete approximation of the stochastic process of electricity price changes on the example of the risk assessment of the CHP plant] / Paweł JASTRZĘBSKI, Piotr W. SAŁUGA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 31

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, planowanie produkcji, kogeneracja, proces Wienera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomiczno-finansowe aspekty implementacji rynków mocy w PolsceEconomic and financial effects of capacity market implementation in Poland / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński, Krzysztof Zamasz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rynek mocy, koszt nowego wejścia, CONE

  keywords: capacity market, cost of new entry, CONE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic processWycena projektu węglowego z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych w schemacie iloczynowego i arytmetycznego procesu stochastycznego / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 1, s. 25–39. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wycena, opcje rzeczowe, górnicze projekty inwestycyjne, procesy stochastyczne

  keywords: valuation, stochastic processes, mineral projects, real options

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2016-0006

8
9
 • Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznymThe concept of statistical process control application in the energy sector / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński, Radosław KAPŁAN, Paweł GRZESIAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2017 nr 6, s. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: karty kontrolne, sektor energetyczny, zarządzanie jakością, zdolność procesu, statystyczne sterowanie procesem

  keywords: energy sector, quality management, process capability, statistical process control, control charts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metodi prognoznoï ocínki spriâtlivostí geologíčnogo seredoviŝa budívnictvu ob'éktív pídzemnoï urbanístikiForecast assesment methods of geological environment promotion for the construction of urbanistics subjects / Gennadíj Ivanovič Gajko, Ivan Oleksandrovič Matvíjčuk, Volodimir Stefanovič Bilec'kij, Piotr SAŁUGA // Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìmenì V.N. Karazìna. Serìâ: Geologìâ, geografìâ, ekologìâ ; ISSN 2410-7360. — 2018 Vip. 48, s. 39-51. — Bibliogr. s. [51], Abstr.

 • keywords: Monte Carlo Method, system approach, geological environment, geourbanism, underground space, forecast estimation, typifying method, morphological analysis, morphological tables, geomechanical risks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26565/2410-7360-2018-48-03

11
 • Ocena żywotności elektrowni opalanych węglem brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowychAn analysis of the lifetime of lignite power plants in the context of fuel supplies potential and environmental regulations / Marcin Malec, Jacek Kamiński, Piotr SAŁUGA, Przemysław Kaszyński // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2015 nr 2, s. 79–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, wytwarzanie energii elektrycznej, regulacje środowiskowe, dyrektywa IED

  keywords: brown coal, power generation, environmental regulations, Industrial Emissions Directive (IED)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Risk-adjusted discount rate and its components in evaluating hard coal projects at the feasibility stageStopa dyskontowa dostosowana do ryzyka i jej składowe w procesie oceny projektów branży górnictwa węgla kamiennego na etapie wykonalności / Piotr W. SAŁUGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2019 vol. 35 iss. 3, s. 63–74. — Bibliogr. s. 71–73, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-112467-42305?filename=RISK-ADJUSTED%20DISCOUNT.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, koszt kapitału własnego, stopa dyskontowa dostosowana do ryzyka, projekty górnicze, studium wykonalności

  keywords: hard coal mining, cost of equity, feasibility study, risk-adjusted discount rate, coal projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2019.128530

14
 • Rynek mocy w Polsce - aukcja jednocenowa vs. dyskryminacyjnaCapacity market in Poland: Pay-As-Clear vs. Pay-As-Bid auction / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 98, s. 167–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.. — Surowce energetyczne i energia : XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 15–18 października 2017, Cz. 3

 • słowa kluczowe: rynek mocy, aukcja jednocenowa, aukcja dyskryminacyjna, cena mocy

  keywords: capacity market, Pay-As-Bid auction, Pay-As-Clear auction, capacity price

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rynki mocy w warunkach krajowego sektora wytwórczegoCapacity markets in the Polish power generation sector / Krzysztof Zamasz, Jacek Kamiński, Piotr SAŁUGA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2014 nr 6, s. 10–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: inwestycje, rynki mocy, regulacje

  keywords: investments, regulations, capacity markets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
19
 • The storage location problem in a coal supply chain: background and methodological approachLokalizacja składów węgla w łańcuchu dostaw do odbiorcy - tło i podejście metodyczne / Pablo Benalcazar, Jacek Kamiński, Piotr W. SAŁUGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 1, s. 5–14. — Bibliogr. s. 12–13, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/bMmWg4

 • słowa kluczowe: optymalizacja dostaw, kopalnie węgla, lokalizacja magazynów, MILP, handel węglem

  keywords: coal mining companies, MILP, warehouse location, supply optimization, coal trading

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0009

20
21
 • Wycena złóż kopalin dla potrzeb rachunków narodowych a szacowanie ich ceny rynkowej – podstawowe różnice[Valuation of mineral assets for national accounts vs. their market evaluation – basic differences] / Krzysztof Galos, Piotr SAŁUGA, Robert Uberman // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 446–449. — Bibliogr. s. 448–449. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Ekonomika, organizacja i zarządzanie w przemyśle surowców mineralnych. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 • słowa kluczowe: wycena złóż kopalin, statystyka narodowa, wycena komponentów środowiska, Grupa Londyńska, SEEA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne: stan obecny i perspektywy do 2050 r.Energy efficiency as one of the most significant attribute of energy security / Adam SZURLEJ, Jacek Kamiński, Piotr JANUSZ, Piotr SAŁUGA // W: Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław Gędek, Mariusz Ruszel. — Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. — ISBN: 978-83-62751-38-9. — S. 137–153. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zintegrowana procedura wyceny złożonych projektów inwestycyjnychIntegrated valuation procedure of complex investment projects / Piotr W. SAŁUGA, Andrzej Serwicki // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 99–100. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wycena opcji rzeczowych, ryzyko własne, zintegrowana procedura wyceny

  keywords: real options valuation, private risk, integrated valuation procedure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: