Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Lech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22934683200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 77 publikacji Autora


1
 • A mathematical model of thermal decomposition of limestone. Pt. 1, Set of the model equations / Ryszard LECH // Silicates Industriels ; ISSN 0037-5225. — Tytuł poprz.: Verre et Silicates Industriels. — 2008 vol. 73 nrs 11–12, s. 205–218. — Bibliogr. s. 215–216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania termicznego rozkładu dużych próbek wapieni w przestrzeni zamkniętej, wypełnionej mieszaniną powietrza i $CO_{2}$. Cz. 1, Mikrostruktura i właściwości fizykochemiczne trzech wapieniInvestigations of thermal decomposition of big limestone samples in an enclosure filled with a mixture of air and $CO_{2}$. Pt. 1, Microstructure and physicochemical properties of limestones / Ryszard LECH, Przemysław Szostak // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2018 R. 23 nr 6, s. 442–452. — Bibliogr. s. 451–452. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2018/2018_6/Lech_06_2018.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wapień, właściwości fizykochemiczne

  keywords: microstructure, physicochemical properties, limestones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie właściwości dolomitów z trzech złóż, przeznaczonych do przemysłowego stosowaniaThe examination of the properties of dolomites from three deposits, used in the different industries / Patryk Weisser, Ryszard LECH, Jacek GRABSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2014 R. 19/81 nr 3, s. 194–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2014/2014_3/Weisser-3-2014.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Changes of dissociation solid product specific permeability during calcination of limestone containing dolomite / Ryszard LECH // Silicates Industriels ; ISSN 0037-5225. — Tytuł poprz.: Verre et Silicates Industriels. — 2007 vol. 72 N$^{rs}$ 3–4, s. 53–58. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • keywords: calcite, limestone, dolomite, specific permeability, magnesite, dissociation product layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Contraction in layers of particles of selected limestones as a result of thermal decomposition / Ryszard LECH, Patryk Weisser // ZKG International ; ISSN 0949-0205. — 2014 vol. 67 iss. 1–2, s. 54–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Doświadczenie dla określenia czasu dekarbonatyzacji wapienia kawałkowegoThe experiment for determination of limestone calcination time / Ryszard LECH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 825–830. — Bibliogr. s. 830. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effect of the limestone fabric on the fabric development in burnt lime, Pt. 1 / Ryszard LECH, Krystyna WODNICKA, Zbigniew PĘDZICH // Zement, Kalk, Gips International ; ISSN 0949-0205. — 2009 vol. 62 no. 6/7, s. 94–101. — Bibliogr. s. 101, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Effect of the limestone fabric on the fabric development in burnt lime, Pt. 2 / Ryszard LECH, Krystyna WODNICKA, Zbigniew PĘDZICH // Zement, Kalk, Gips International ; ISSN 0949-0205. — 2009 vol. 62 no. 8, s. 63–66, 68, 70–72. — Bibliogr. s. 71–72, Summ., Zsfassung, Rés., Res.. — Tekst ang.-niem.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Empiryczne oznaczenie przedziału zmienności przepuszczalności właściwej produktów dysocjacji termicznej dla wybranych dolomitówEmpirical determination of the varability interval transmissivity range of thermal dissociation products for selected dolomites / Weisser P., LECH R. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Forecasting of the wear of selected refractory material of the $MgO-C$ type in the slag zone of a steel ladle using dimensional analysis / Wiesław Zelik, Ryszard LECH // W: UNITECR 2019 [Dokument elektroniczny] : 16th biennial worldwide congress : Unified International Technical Conference of Refractories : 13th to 16th October, 2019, Yokohama, Japan : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Japan : Technical Association of Refractories, [2019]. — S. 411–414. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://unitecr2019.org/files/UNITECR2019_Proceedings.pdf [2019-10-14]. — Bibliogr. s. 414, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Kalcynacja dużych próbek niektórych wapieni : [abstrakt][Calcination of big samples of chosen limestones : abstract] / Ryszard LECH, Henryk Szeląg, Przemysław Szostak // W: TECHEM 8 [Dokument elektroniczny] : 8. Kongres Technologii Chemicznej : "Surowce - energia - materiały" : 30 sierpnia–4 września 2015, Rzeszów : materiały kongresowe / Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 76. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 76

 • słowa kluczowe: wapień, dysocjacja termiczna, wapno, duże próbki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Key factors influencing the lifetime of a steel ladle in respect of the wear of refractoriesNajważniejsze czynniki wpływające na czas życia kadzi stalowniczej w odniesieniu do zużycia materiałów ogniotrwałych / Wiesław Zelik, Ryszard LECH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 1, s. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/33/165

 • słowa kluczowe: kadź stalownicza, materiały magnezjowo-węglowe, strefa żużla, zużycie materiałów ogniotrwałych

  keywords: steel ladle, magnesia-carbon materials, slag zone, wear of refractories

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Korozja żużlowa materiału MgO-C w ujęciu analizy wymiarowejSlag corrosion of MgO-C materials in attitude of dimensional analysis / Ryszard LECH, Wiesław Zelik // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 224–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja, materiały ogniotrwałe, analiza wymiarowa, kadź główna, MgO-C

  keywords: corrosion, steel ladle, refractory materials, dimensional analysis, MgO-C

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Korozja żużlowa materiału $MgO-C$ w ujęciu analizy wymiarowejSlag corrosion of $MgO-C$ materials in attitude of dimensional analysis / LECH R., Zelik W. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: korozja, materiały ogniotrwałe, analiza wymiarowa, kadź główna, MgO-C

  keywords: corrosion, steel ladle, refractory materials, dimensional analysis, MgO-C

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metoda obliczenia przepuszczalności właściwej wybranych wapieni dolomitowychA calculation method of specific permeability of selected dolostones / Ryszard LECH, Patryk Weisser // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 401–407. — Bibliogr. s. 406–407, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1116

 • słowa kluczowe: dekarbonatyzacja, dolomit, przepuszczalność właściwa

  keywords: dolomite, decarbonisation, specific permeability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Model matematyczny dysocjacji termicznej kulistego ziarna wapienia z uwzględnieniem skurczu. Cz. 1, Układ równań modeluMathematical model of the thermal dissociation of spherical limestone grain with regard to shrinkage. Pt. 1, Equation set of the model / Ryszard LECH // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2011 R. 16/78 nr 5, s. 257–269. — Bibliogr. s. 269. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2011/2011_5/Lech-05-11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modele dekarbonatyzacji ziarna kamienia wapiennego. Cz. 2, Modele z przemieszczającą się granicą reakcyjną w opisie dekarbonatyzacji ziarna kamienia wapiennegoLimestone grain decarbonation models. Pt. 2, Models with moving front face of reaction in the description of limestone grain decarbonation / Ryszard LECH // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2003 R. 8/70 nr 2, s. 82–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ogrzewnictwo, kamień wapienny, dekarbonatyzacja ziarna, dysocjacja, granica reakcyjna, weglan wapnia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modele dekarbonatyzacji ziarna kamienia wapiennego. Cz. 1, Dysocjacja węglanu wapnia i model procesowy dekarbonatyzacji ziarna kamienia wapiennegoLimestone grain decarbonation models. Pt. 1, Calcium carbonate dissociation and process model of limestone grain decarbonation / Ryszard LECH // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2003 R. 8/70 nr 1, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węglan wapnia, kamień wapienny, dekarbonatyzacja ziarna, dysocjacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Modelowanie matematyczne w technologii ceramiki : przykłady[Mathematical modelling in ceramical technology : examples] / Ryszard LECH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 223, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1695). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nie ma restrukturyzacji gazownictwa bez wydzielenia dystrybucji : kogo przestraszył pilotażowy projekt?[There is no restructuring of gas engineering company without separation of the gas distribution] : who is afraid of the pilot project? / Ryszard LECH // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2002 nr 1/2, s. 40, 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Piec cynkowniczy[A zinc-coating furnace] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ryszard LECH. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: C23C 2/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 157639 B1 ; Opubl. 1992-06-30. — Zgłosz. nr P.278889 z dn. 1989-04-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL157639B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Piec z wanną ceramiczną do nagrzewania kąpieli metalizującej[Furnace with a ceramic tank for heating up a metallizing bath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ryszard LECH. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: C23C 2/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 159084 B1 ; Udziel. 1992-04-28 ; Opubl. 1992-11-30. — Zgłosz. nr P.277957 z dn. 1989-02-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL159084B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Planowanie ortogonalne w modelowaniu procesów technologicznychOrthogonal design in modelling of processes / Ryszard LECH // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : VII konferencja naukowa : 21–23.05.2014, Szczyrk : streszczenia (abstracts) / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7511-197-2. — S. 19–20. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: statystyka, plan ortogonalny, mieszanka betonowa, regresja, iloraz SN

  keywords: regression, orthogonal design, concrete mix, statistic, SN ratio

  cyfrowy identyfikator dokumentu: