Wykaz publikacji wybranego autora

Dominika Rudiuk, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-6843-2887

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Bariery we współpracy proinnowacyjnej uczelni i przedsiębiorstwBarriers in the pro-innovative cooperation of universities and enterprises / Dominika RUDIUK // W: Nowe trendy społeczno-ekonomiczne a rozwój przedsiębiorstwa / red. nauk. Paweł Antonowicz, [et al.]. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2021. — Dod. ISBN: 978-83-8209-090-1. — ISBN: 978-83-66551-19-0. — S. 243–256. — Bibliogr. s. 254–255, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacje, współpraca nauki z biznesem, komercjalizacja badań naukowych

  keywords: innovation, cooperation between science and business, commercialization of scientific research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Finansowanie projektów naukowo-badawczych na przykładach wybranych krajówFinancing research and development projects on examples of selected countries / Dominika RUDIUK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2019 R. 17 nr 1 cz. 1, s. 103–120. — Bibliogr. s. 118–119, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://wzr.ug.edu.pl/.zif/16_8.pdf

 • słowa kluczowe: współpraca nauki z biznesem, finansowanie projektów naukowo-badawczych, koreański model finansowania projektów naukowych, szwajcarski model finasowania projektów naukowych

  keywords: financing research and development projects, cooperation between science and business, the Swiss model for financing scientific projects, the Korean model for financing scientific projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Korea Południowa – światowy lider innowacyjności w sferze badań i rozwoju[South Korea - a global leader in innovation in the area of research and development] / Dominika RUDIUK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mechanisms supporting cooperation of scientific institutions and enterprises in the implementation of R&D projects on the example of Israel and the USAMechanizmy wspierające współpracę instytucji naukowych i przedsiębiorstw przy realizacji projektów B + R na przykładzie Izraela i USA / Dominika RUDIUK // W: Wybrane uwarunkowania i determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : monografia / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Klaudia Smoląg. — Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, [2021]. — ISBN: 978-83-7285-981-5. — S. 161–179. — Bibliogr. s. 177–179, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania i rozwój, innowacyjność, B+R, współpraca przedsiębiorców z instytucjami naukowymi

  keywords: innovation, R&D, cooperation between entrepreneurs and scientific institutions, Research and Development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wybrane działania i programy wspierające współpracę naukowców z przedsiębiorcami jako przykład wzmocnienia powiązań nauka–biznes w MałopolsceSelected activities and programs supporting the cooperation of scientists with entrepreneurs as an example of strengthening the links between science and business sector in Malopolska region / Dominika RUDIUK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 96–97. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: uczelnie publiczne w Małopolsce, współpraca nauki z biznesem

  keywords: public universities in Malopolska region, cooperation between science and business sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: