Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Ney, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • 25 lat konferencji 1979-2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej[25 years of conference 1979–2004 on Problems of energy resources in domestic economy] / red. nauk.: Roman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 590, [2] s.. — (Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675 ; t. 7 z. spec.). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Address of the Polish Academy of Sciences Mineral and Energy Economy Institute : The role of energy from renewable sources in sustainable development of power industry / Roman NEY // W: International geothermal days POLAND 2004 : International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy : International course on Low-enthalpy geothermal resources – exploitation and development ; Technical field trip to the Podhale region ; International workshop on Geothermal energy resources in Central and Eastern European Countries: state-of-the-art and possibilities for development : Zakopane from 13 to 17. 09. 2004 : proceedings / eds. Beata Kepinska, Kiril Popovski ; UNESCO under the auspice of the Division of Earth Sciences [etc.]. — Skopje ; Krakow : ISS DAGE in Skopje (Macedonia) ; PAS Mineral and Energy Economy Research Institute in Krakow (Poland), 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 10–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktualny stan wystarczalności zasobów oraz perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w PolscePresent recoverable reserves and perspectives for hydrocarbon exploration in Poland / Roman NEY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne, s. 17–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia : Zakopane, 16-19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza efektywności ekonomicznej pozyskania energii geotermalnej z utworów mezozoicznych na Niżu Polskim ze szczególnym uwzględnieniem rejonu UniejowaAn analysis of economic efficency of geothermal energy recovery from the mesozoic in the Polish Lowland, especially in the Uniejów region / Roman NEY, Tomasz KUŹNIAK, Waldemar Zdżyłowski // W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe = Atlas of the geothermal waters of Plish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : commentary / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze = Heating and Heating Systems. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych = Utilization of Geothermal Water Heat). — S. 266–272. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Badania nad pozyskiwaniem energii geotermalnejGeothermal energy investigation / Roman NEY // W: Tematyka prac naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk] w 15–letnim okresie : wydanie jubileuszowe z okazji 15–lecia działalności naukowej IGSMiE : praca zbiorowa / pod red. Janusza Dziewańskiego ; PAN. Kraków. IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 91). — Opis częśc. wg okł. — S. 99–104. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dylematy polskiej polityki energetycznej na początku XXI wiekuDilemmas of Polish energy policy at the beginning of XXI century / Roman NEY // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — ISBN10: 8387854530. — S. 59–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Działalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2001Scientific activity of Mineral and Energy Economy Institute of PAN (Polish Academy of Sciences) in the years 1986–2001 / Roman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 10, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Działalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2006[Scientific activity of Mineral and Energy Economy Institute of PAN in the years 1986–2006] / Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman NEY // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efektywność wykorzystania energii – ważnym zadaniem polityki energetycznejEffectiveness of energy utilisation as an important task of energy policy / Roman NEY // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec., s. 11–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Energetyka w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju[Power industry in the light of balanced development requirements] / Roman NEY, Andrzej DURA // W: Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Artura Pawłowskiego, Marzeny R.  Dudzińskiej. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2001. — (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko” ; ISSN 0860-8296 ; 29). — ISBN10: 8391517845. — S. 17–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Energex'2002 : proceedings of the 9th international energy conference : Cracow, Poland, May 2002 / red. Roman NEY, Lidia Gawlik ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE, 2003. — 119, [3] s.. — (Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675 ; t. 6 z. 1). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Energia geotermalna jako aktualny problem polskiej energetykiGeothermal energy – a current problem of the Polish power engineering industry / Roman NEY // W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe = Atlas of the geothermal waters of Plish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : commentary / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze = Heating and Heating Systems. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych = Utilization of Geothermal Water Heat). — S. 31–48. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Energia odnawialna – moda czy koniecznośćRenewable energy – fashion or necessity / Roman NEY // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 165–173. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gaz ziemny w polskiej energetyce : (perspektywy i warunki)Natural gas in Polish power engineering / Roman NEY // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 1999 t. 73 nr 12, s. 440–448. — Biliogr. s. 448, Summ., Rez., Zsfassung, Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Gaz ziemny w polskiej gospodarce a dywersyfikacja dostawNatural gas in Polish economy and diversification of supplies / Roman NEY, Jakub SIEMEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 9, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Gaz ziemny w strukturze energetycznej PolskiNatural gas in energy structure of Poland / Roman NEY, Józef Raczkowski, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 1999 R. 55 nr 12, s. 745–759. — Bibliogr. s. 758–759, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Górnictwo złóż surowców płynnych - ropa naftowa, gaz ziemny, wody geotermalne; stan aktualny i perspektywyMining of fluid raw materials deposits - crude oil, natural gas, geothermal waters - present state and future prospects / Roman NEY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Jerzy Stosur // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 12, s. 8–17. — Bibliogr. s. 17, Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Miejsce gazu ziemnego w wykorzystaniu nośników energii w PolsceNatural gas in the structure of the primary energy in Poland / Roman NEY, Józef Raczkowski, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // W: XXXV Zjazd Gazowników Polskich : Mikołajki 28 IX–1 X 1999 r. : zbiór referatów / Polskie Górnictwo i Gazownictwo S. A.. — Warszawa : PGG, 1999. — S. 27–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla : praca zbiorowa. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego[The model of ecological and economic forecasts of clean coal production and utilization. Pt. 1, Basis and forecasts of energy resources management as well as strategies and directions of fuel-energy sector development] / pod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.. — Bibliogr. s. 129–138. — ISBN10: 83-87610-72-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolicyThe complex utilization and protection of balneological resources in the region of Cracow – a model study / red. nauk. Roman NEY ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Sozologii. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — 166 s.. — Bibliogr. s. 155–161, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena zasobów surowców energetycznych PolskiAssessment of energy resources in Poland / Roman NEY // Gospodarka Paliwami i Energią ; ISSN 0017-2413. — 2002 R. 50 nr 3, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena zasobów surowców energetycznych Polski[Assessment of energy resources in Poland] / Roman NEY // W: Problemy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej. — Warszawa : [s. n.], 2001. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ochrona złóż i zasobów kopalinResources and mineral deposits conservation in Poland / Roman NEY // W: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2001. — S. 73–83. — Bibliogr. s. 82–83, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Perspektywy energetyczne Polski w świetle tendencji światowychPerspectives for Poland's energy balance in the light of global trends / Roman NEY // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2000 t. 3 z. 1, s. 5–25. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: