Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Biessikirski, mgr inż.

specjalista

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Badania intensywności drgań parasejsmicznych przy strzelaniu w kopalniach odkrywkowychStudy of paraseismic vibrations intensity by blasting in surface mines / Zbigniew ONDERKA, Roman BIESSIKIRSKI, Jacek SIERADZKI // W: VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego : nauka-technika-środowisko : Wrocław, 20–22 września 2000 = The 7\textsuperscript{th} National Conference of Surface Mining : science–technique–environment / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 91) ; (Seria: Konferencje ; 28). — S. 321–337. — Bibliogr. s. 336–337

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania wpływu robót strzałowych na konstrukcję koparki SchRs 4000 pracującej w nadkładzie z twardymi przerostami wapiennymi w KWB „Bełchatów”How blasting works influence the structure of the SchRs 4000 excavator operating in the overburden with hard intermediate limes in the brown coal quarry “Bełchatów” / Artur BĘBEN, Roman BIESSIKIRSKI, Antoni ŁOPATA, Andrzej PODSIADŁO // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 83–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie składu gazów postrzałowych po detonacji górniczych materiałów wybuchowychStudy of the composition of post-blast gases from detonating mining explosives / Andrzej BIESSIKIRSKI, Roman BIESSIKIRSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 3, s. 11–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Rez., Zsfassung.

 • słowa kluczowe: materiał wybuchowy, gazy postrzałowe

  keywords: explosive material, blasting fumes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Działalność profilaktyczna kopalń odkrywkowych w zakresie oddziaływania robót strzelniczych na otoczeniePreventive measures taken by open mines towards blasting affecting the environment / Jan WINZER, Roman BIESSIKIRSKI, Zdzisław Kamiński // W: Technika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10: 838831615X. — S. 469–484. — Bibliogr. s. 483

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Działalność profilaktyczna w kopalniach odkrywkowych w zakresie oddziaływania robót strzałowych na otoczenieThe prevention activity in opencast mines to reduce the impact of blasting work on the environment / Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 10, s. 15–19. — Bibliogr. s. 19, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań (KSMD)The On-site Mine Vibration Monitoring Facility / Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER, Jacek SIERADZKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10: 838831615X. — S. 485–499. — Bibliogr. s. 499

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • KSMD – system do monitorowania drgań powodowanych robotami strzelniczymi w otoczeniu kopalń odkrywkowychKSMD – a system for monitoring of blasting induced vibrations around quarries / Zbigniew ONDERKA, Roman BIESSIKIRSKI, Jacek SIERADZKI, Jan WINZER // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 199–211. — Bibliogr. s. 210–211, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metodyka postępowania w ochronie otoczenia przed oddziaływaniem robót strzałowych[Methods of procedure in the protection of the environment in case of blasting works] / Paweł BATKO, Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : X konferencja : Mysłowice 27–28 marca 2008 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Głowny SIiTG, [2008]. — Na okł. dod.: Wyższy Urząd Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa. — ISBN: 978-83-87267-86-5. — S. 161–181. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metodyka postępowania w ochronie otoczenia w przypadku robót strzałowychMethods of procedure in the protection of the environment in case of blasting works / Edward Maciąg, Jan WINZER, Roman BIESSIKIRSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nowe rozwiązania organizacji robót strzałowych w górnictwie odkrywkowymNew solutions in organization of blasting works in open mining / Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 95–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Organizacja centralnego systemu dokumentowania oddziaływania robót strzałowych na otoczenieThe organization of central documentation system for shooting environmental effect / Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 3, s. 12–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Roboty strzałowe a ochrona otoczenia – dokumentowanie oddziaływania w kopalniach odkrywkowychBlasting works and the protection of the environment – the documentation of the impact in quarries / Jan WINZER, Roman BIESSIKIRSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 6, s. 54–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz.. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia niektórych referatów. — X Warsztaty Górnicze 2006 : zagrożenia naturalne w górnictwie : jubileusz 10. lecia = 10 Years jubilee of Mining Workshop : rozwiązania inżynierskie i badania naukowe w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice 12–14 czerwca 2006 / WUG. — Katowice : WUG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Roboty strzałowe a ochrona otoczenia – dokumentowanie oddziaływania w kopalniach odkrywkowychBlasting works and the protection of the environment – the documentation of the impact in quarries / Jan WINZER, Roman BIESSIKIRSKI // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 489–502. — Bibliogr. s. 501–502, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rola spektrum odpowiedzi w procesie oceny drgań w budynkach przy robotach strzałowychEstimation of response spectrum in the damage process of buildings by quarry blast vibrations / Zbigniew ONDERKA, Roman BIESSIKIRSKI, Jacek SIERADZKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Strefa drgań parasejsmicznych wzbudzanych robotami strzałowymi prowadzonymi w odkrywkowych zakładach górniczychParaseismic vibration zone activated by blasting operations performed in open cast nmining plants / Roman BIESSIKIRSKI, Jacek SIERADZKI, Jan WINZER // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 4, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Strefa drgań parasejsmicznych wzbudzanych robotami strzałowymi w odkrywkowych zakładach górniczychThe zone of para-seismic vibrations induced by shooting in open-pit mines / Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER, Jacek SIERADZKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 3, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Uprawnienia i kwalifikacje w zakresie robót strzałowychAuthorizations and qualifications in the range of blast works / Paweł BATKO, Roman BIESSIKIRSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 78–81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Uwagi praktyczne do nieelektrycznego odpalania długich otworów na przykładzie systemu Nonel UnidetPractical remarks to non-electric blasting long boreholes considering the Nonel Unidet system as an example / Roman BIESSIKIRSKI, Jacek SIERADZKI, Jan WINZER // W: Technika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10: 838831615X. — S. 241–251. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowychSeismic and air effects of quarry blasting / Zbigniew ONDERKA, Roman BIESSIKIRSKI, Jacek SIERADZKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 76–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ warunków geologiczno-górniczych na fragmentację urobku w kopalniach wapieniaGeological and mining conditions effects on output disintegration in limestone mines / Andrzej BIESSIKIRSKI, Roman BIESSIKIRSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2012 nr 12, s. 18–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Współdziałanie niskich budynków z podłożem w przypadku strzelań MW w kamieniołomachInteraction of low buildings with ground in the case of explosive's firing / Edward Maciąg, Jan WINZER, Roman BIESSIKIRSKI // W: Warsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : WUG, 2007. — 1 dysk optyczny. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 69). — ISBN: 978-83-60195-35-2. — S. 297–308. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 308, Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — CD-ROM towarzyszy czasop.: WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wybrane problemy przy projektowaniu robót strzałowych w górnictwie odkrywkowymSelected problems during the designing the blasting operations in open-cast mining / Roman BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Jan WINZER // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 5 wyd. spec., s. 145–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.. — Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie : konferencja pod patronatem prezesa Wyższego Urzędu Górniczego : Ustroń, 8–10 października 2008 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zakres i specyfika robót strzałowych prowadzonych w KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Bełchatów” w latach 1980–1999Bound and specific blasting at brown coal BELCHATOW mine in the years 1980–1999 / Zbigniew ONDERKA, Roman BIESSIKIRSKI, Jacek SIERADZKI, Jan WINZER // W: Sympozjum naukowe : „25 lat doświadczeń KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Bełchatów” : Bełchatów, 17–18 stycznia 2000 r. / Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu. — [Polska : s. n.], 2000. — S. 35–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: