Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Pilch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2342-5776 orcid iD

ResearcherID: GBW-9113-2022

Scopus: 50561939400

PBN: 5e709209878c28a04738ef54

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • A concept of preventive renewal model considering current information on technical conditions / Jakub LEWANDOWSKI, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK // W: Chosen problems of exploitation of technical objects [Dokument elektroniczny] / eds. Aneta Krzyżak, Wojciech Kucharczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Dęblin : Polish Air Force University, 2023. — e-ISBN: 978-83-66514-59-1. — S. 5–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://indd.adobe.com/view/071c5872-6597-40b6-885c-deb0a5cce080 [2023-04-27]. — Bibliogr. s. 19–20

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • A method for obtaining the required system reliability level by applying preventive maintenance / Robert PILCH // Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International ; ISSN 0037-5497. — 2015 vol. 91 no. 7, s. 615–624. — Bibliogr. s. 624, Abstr.

 • keywords: simulation, reliability, preventive replacement, reliability limit, k out of n systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0037549715592274

4
 • A method for rapid evaluation of $K$-out-of-$N$ system reliabilityMetoda szybkiej oceny niezawodności układów typu $K$ z $N$ / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2019 vol. 21 no. 1, s. 170–176. — Bibliogr. s. 176. — Wersja polska {http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2019-01-20p.pdf}. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2019-01-20.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: procesy Markowa, algorytmizacja, inżynieria niezawodności, systemy związane z bezpieczeństwem, układy typu k z n

  keywords: Markov processes, reliability engineering, algorithmization, safety-related systems, k-out-of-n systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2019.1.20

5
6
7
 • Adaptacyjny model odnawiania sieci gazowych z częściową odnową elementówAdaptive model of gas network replacement with imperfect repair of elements / Robert PILCH, Jan SZYBKA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2005 nr 4, s. 249–258. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: parametr strumienia uszkodzeń, sieć gazowa, odnowa profilaktyczna, modele decyzyjno-losowe, niepełna odnowa

  keywords: preventive replacement, gas network, adaptive model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Algorytmizacja procedury oceny niezawodności z zastosowaniem procesów MarkowaAlgoritmisation of reliability estimation procedure with the use of Markov processes / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLIV Zimowej Szkoła Niezawodności : Szczyrk, 10–16 stycznia 2016. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7814-490-8. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, niezawodność, programy obliczeniowe

  keywords: reliability, safety, computational software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An estimation of koon systems availability using a simulation methodPrognozowanie gotowości układów typu kzn metodą symulacyjną / Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 nr 4, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://jmcm.itee.radom.pl/images/pe_2017/pe_4_2017/pe_4_2017_s_091_097.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niezawodność, gotowość układów typu kzn, modele symulacyjne, procesy Markowa

  keywords: availability, koon systems availability, simulation models, Markov processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Analiza wymagań bezpieczeństwa modernizowanego elementu pojazdu szynowegoAnalysis of the safety requirements of the modernized element of a rail vehicle / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan Szybka // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały LI (51) Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk 2023, [styczeń]. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2023. — ISBN: 978-83-8156-491-5. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 75, 76. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pojazdy szynowe, stany graniczne, modernizacja konstrukcji

  keywords: rail vehicles, limit states, moderinization of structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • APEKS – metoda wspomagająca ocenę jakości działań[APEKS – the method aided evaluation of functioning quality] / Jan SZYBKA, Robert PILCH // W: Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności : XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2006 / red. materiałów konf. Tadeusz Salamonowicz ; Polska Akademia Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji ITE, 2006. — Na górze s. tyt. i okł.: Materiały Szkoły Niezawodności. — ISBN10: 8372044848. — S. 315–323. — Bibliogr. s. 323

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networksZastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacji czasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych / Robert PILCH, Jan SZYBKA, Anna TUSZYŃSKA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 2, s. 253–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.. — Wersja polska {http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2014-02-12p.pdf}. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2014-02-12.pdf

 • słowa kluczowe: niezawodność układów sieciowych, sieć wodociągowa, algorytm faktoryzacji, symulacja czasowo-przestrzenna

  keywords: reliability of network systems, water pipe network, factoring algorithm, time space simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Application of neural networks for optimisation of signalling in road trafficZastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną w ruchu drogowym / Robert PILCH, Piotr BERA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 95–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, ruch drogowy, sygnalizacja świetlna

  keywords: neural networks, road traffic, traffic signals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of selected TRIZ instruments in reliability engineering / Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // W: TFC 2018 : 18th TRIZ future conference 2018 : automated invention for smart industries : systematic invention for smart industries : [29-30 October 2018, Strasbourg] : professional proceedings / eds. Denis Cavallucci, Roland de Guio, Sebastian Koziolek. — Strasbourg : European TRIZ Association (ETRIA), [2018]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 979-10699-2919-7. — S. 125–133. — Bibliogr. s. 132–133, Abstr.. — Toż s. 284–292

 • keywords: designing, reliability engineering, TRIZ instruments, reliability formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Determination of preventive maintenance time for milling assemblies used in coal millsWyznaczanie czasu odnowy profilaktycznej zespołów mielących eksploatowanych w młynach węglowych / Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 1, s. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://jmcm.itee.radom.pl/images/pe_2017/pe_1_2017/pe_1_2017_81_86.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odnowa profilaktyczna, młyn węglowy, model decyzyjno-losowy

  keywords: preventive maintenance, coal mill, decision-random model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Determining of hot water-pipe exploitation time on the basis of limiting statesWyznaczanie czasu eksploatacji ciepłociągu na podstawie identyfikacji stanów granicznych / Robert PILCH, Jan SZYBKA, Zdzisław BRONIEC // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2012 vol. 14 no. 3, s. 203–207. — Bibliogr. s. 206–207, Abstr.. — Wersja polska {http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2012-03-03p.pdf}. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2012-03-03.pdf

 • słowa kluczowe: korozja, ciepłociąg, czas eksploatacji, stany graniczne

  keywords: corrosion, exploitation time, limiting states, hot water pipeline

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Efektywność rezerwowania nadmiarowych układów z pojedynczą rezerwą „przesuwającą się”[Effect of redundancy the systems with a single “sliding reserve”] / Robert PILCH, Jan SZYBKA // W: Nadmiarowość w inżynierii niezawodności : XXXII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2004 / red. materiałów konferencyjnych Tadeusz Salamonowicz ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Szczyrk ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. — ISBN10:  8372043620. — S. 268–277. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Extending the possibilities of quantitative determination of SIL – a procedure based on IEC 61508 and the Markov model with common cause failures / Robert PILCH // Quality and Reliability Engineering International ; ISSN 0748-8017. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 337–346. — Bibliogr. s. 345–346. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-30. — tekst: https://goo.gl/M56cv5

  orcid iD
 • keywords: probability of failure on demand, Markov model, safety integrity level, common cause failures, IEC 61508

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/qre.2010

24
 • Factorisation algorithm-based method used for the calculation of network system's reliabilityMetodyka wyznaczania niezawodności układów sieciowych w oparciu o algorytm faktoryzacji / Robert PILCH // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2011 vol. 46 nr 4, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Forecasting of heat pipelines exploitation time / Z. BRONIEC, R. PILCH, J. SZYBKA, J. TARNOWSKI // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 236–241. — Bibliogr. s. 241, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: