Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Klisowski, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Centrum Transferu Technologii AGH
CTT, Centrum Transferu Technologii AGH


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Badania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennegoTesting of coal in pre- and postfailure stages / Robert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 6, s. 44–46. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennegoTesting of coal in pre- and postfailure stages / Robert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 511–522. — Bibliogr. s. 522, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czynnik sprzężenia zwrotnego systemu sterowania maszyną wytrzymałościową a wyniki badań charakterystyk pozniszczeniowych próbek betonuThe feedback factor of the testing machine control system and the results of the research of post-failure properties of concrete specimens / Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 251–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_23.pdf

 • słowa kluczowe: własności pozniszczeniowe, czynniki sprzężenia zwrotnego

  keywords: feedback signals, post failure properties of materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Experimental studies of the Lvovsko-Volynskii rock postfailure behaviour / D. Babets, O. Ivanov, A. SZUMIŃSKI, R. KLISOWSKI // W: Mechanical characteristics of rock : [2\textsuperscript{nd} International Protodyakonov-Colloquium : 2\textsuperscript{nd} and 3\textsuperscript{rd} December 2009] / ed. Carsten Drebenstedt ; TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. — Freiberg : Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, [2010]. — (Scientific Reports on Resource Issues ; ISSN 2190-555X ; Vol. 2). — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacjiMethodology of experiments and post failure characteristics – remarks about the necessity for standardization / Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Określenie skłonności skał do tąpań na podstawie badań próbek skalnych z kopalń Peru w sztywnej maszynie wytrzymałościowejDetermining the rock susceptibility to bumps on the basis of investigation of rock samples from Peru mines in a stiff testing machine / Danuta KRZYSZTOŃ, Ryszard WOSZ, Jerzy CIEŚLIK, Robert KLISOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 4, s. 23–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-04/GG_2008_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: energie właściwe w poszczególnych zakresach niszczenia próbki, wskaźniki skłonności skał do tąpań, przedkrytyczne i pokrytyczne własności skał

  keywords: pre-critical and post-critical properties of rocks, specific energies in particular ranges of sample failure, indexes of rock susceptibility to bumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Propozycja wskaźnika dla oceny skłonności do tąpań układu warstwy stropowe-pokład[The proposition of rockburst proneness coefficient taking under consideration system of roof and seam strata] / Antoni TAJDUŚ, Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 254–263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przesiewacz wibracyjny, zwłaszcza z sitem szczelinowym oraz sposób sterowania pracą przesiewacza, zwłaszcza z sitem szczelinowym[Vibrating screen, especially with slotted sieve, and method for controlling the operation of the screen, especially with slotted sieve] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr, KLISOWSKI Robert, GAWENDA Tomasz. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 432369 A1 ; Opubl. 2021-06-28. — Zgłosz. nr P.432369 z dn. 2019-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 13, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL432369A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przesiewacz wibracyjny, zwłaszcza z sitem szczelinowym oraz sposób sterowania pracą przesiewacza, zwłaszcza z sitem szczelinowym[Vibrating screen, especially with slotted sieve, and method for controlling the operation of the screen, especially with slotted sieve] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZUBAK, Robert KLISOWSKI, Tomasz GAWENDA. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 241072 B1 ; Udziel. 2022-05-18 ; Opubl. 2022-08-01. — Zgłosz. nr P.432369 z dn. 2019-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL241072B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Statyka i stereomechanika w zadaniach[Statics and stereomechanics in exercises] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 213, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1714). — Bibliogr. s. 213–[214]. — ISBN: 978-83-7464-292-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The influence of material age on the post-failure characteristics of cement mortar specimensWpływ wieku próbek zaprawy cementowej na ich właściwości pozniszczeniowe / Andrzej SZUMIŃSKI, Robert KLISOWSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 62–72. — Bibliogr. s. 72. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Uwagi na temat sposobu prowadzenia testu jednoosiowego ściskania w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowejRemarks about uniaxial compression test in servocontroled stiff machine / Robert KLISOWSKI, Danuta FLISIAK, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 303–313. — Bibliogr. s. 312–313, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Vibrating screen, especially with slotted sieve, and method for controlling the operation of the screen, especially with slotted sieve / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr, KLISOWSKI Robert, GAWENDA Tomasz. — Int.Cl.: B07B 1/42\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3842158 A1 ; Opubl. 2021-06-30. — Zgłosz. nr EP20214707 z dn. 2020-12-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3842158A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ wieku próbek zaprawy cementowej na ich właściwości pozniszczenioweMaterial age effect on the post-failure characteristics of cement mortar specimens / Andrzej SZUMIŃSKI, Robert KLISOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 383–394. — Bibliogr. s. 393–394, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_31.pdf

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton, własności pozniszczeniowe, zaprawa

  keywords: concrete, laboratory tests, post failure properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wstępna ocena własności deformacyjnych soli kamiennej z wysadu DębinyPreliminary estimation of deformational behaviour of rock salt from Dębiny dome / Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wybrane właściwości mechaniczne piaskowców z KWK BogdankaSelected mechanical properties of sandstones from “Bogdanka” Coal Mine / Robert KLISOWSKI, Antoni TAJDUŚ // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 75. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 41). — S. 299–306. — Bibliogr. s. 306

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami[Calculation of shear forces and bending moments in beams : problems and solutions] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1709). — Bibliogr. s. 209–[210]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami[Calculation of shear forces and bending moments in beams : problems and solutions] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1721). — Bibliogr. s. 209–[210]. — ISBN: 978-83-7464-352-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: