Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Duda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2298-2351 orcid iD

ResearcherID: A-9350-2015

Scopus: 25923259300

PBN: 5e709207878c28a04738ed15

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • A case study assessing thermal activity at a significant geotourism locality of Ema coal tailing dumps in the mining landscape of Ostrava, Czech Republic / Marian Marschalko, Petra Zástěrová, Işik Yilmaz, Petr Jelínek, Jan Růžička, Kateřina Růžičková, Robert DUDA // Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology ; ISSN 1470-9236. — 2017 vol. 50 iss. 1, s. 53–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-25

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1144/qjegh2016-007

2
 • Analysis geofactors influencing foundation engineering / Petra Bednářová, Marian Marschalko, Dominik Niemiec, Karel Kubečka, Robert DUDA // W: SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-32-2. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 39–40, Abstr.

 • keywords: geotechnical engineering, geofactors, engineering geology, geological subsoil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of disposable groundwater resources for hydraulic fracturing of gas shales in the Lublin Basin (eastern Poland)Ocena dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych do szczelinowania łupków gazonośnych w Basenie Lubelskim (wschodnia Polska) / Robert DUDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 4, s. 79–96. — Bibliogr. s. 91–94, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97048-29541?filename=Assessment%20of%20disposable.pdf

 • słowa kluczowe: Polska, wody podziemne, zasoby wód, poziomy wodonośne, szczelinowanie, Basen Lubelski, gaz łupkowy

  keywords: shale gas, hydraulic fracturing, Poland, ground water, water resources, aquifers, Lublin Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0032

4
 • Assessment of factors affecting the intrinsic vulnerability of groundwater rated by the mean residence time estimation method / Robert DUDA, Paweł Kowalczyk // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2019 vol. 63 iss. 1, s. 126–138. — Bibliogr. s. 137–138. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-14. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26038/pdf

  orcid iD
 • keywords: GIS, residence time, intrinsic vulnerability, MRT, ground water vulnerability, travel time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1454

5
 • Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych[Water-management balance of groundwater] / Robert DUDA, Jan MACUDA, Sylwester Tyszewski, Magdalena Kiejzik-Głowińska, Marek Nawalany // W: Technologiczno-środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. T. 1, Gospodarka wodą / red. nauk. Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017. — Tyt. na okł.: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. — ISBN: 978-83-62984-48-0. — S. 28–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych[Water-management balance of surface water] / Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski, Robert DUDA, Magdalena Kiejzik-Głowińska, Wiktor Treichel, Marek Nawalany // W: Technologiczno-środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. T. 1, Gospodarka wodą / red. nauk. Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017. — Tyt. na okł.: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. — ISBN: 978-83-62984-48-0. — S. 45–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Feasibility analysis of groundwater abstraction for gas shale fracturing in the Lublin basin (Eastern Poland)Ocena możliwości poboru wód podziemnych do szczelinowania łupków gazonośnych w Basenie Lubelskim (wschodnia Polska) / Robert DUDA, Jan MACUDA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 303–312. — Bibliogr. s. 311–312. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93823/PDF/10267-Volume60_Issue1-20_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: wody podziemne, Basen Lubelski, szczelinowanie skał, wodonośność, wydajność jednostkowa, kreda lubelska, gaz łupkowy, zaopatrzenie w wodę

  keywords: shale gas, hydraulic fracturing, ground water, water supply, specific capacity, Lublin Cretaceous, Lublin Basin, water bearing capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-0020

8
9
 • Groundwater vulnerability map of Poland as useful tool for risk assessment to groundwater resources / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Groundwater vulnerability map of Poland based on time scale / Stanisław WITCZAK, Anna J. ŻUREK, Robert DUDA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Danuta Kubacka // W: Groundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — ISBN: 978-83-61644-47-7. — S. 70–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : praca zbiorowaThe identification and assessment of anthropogenic impacts on water resources of the Raba river catchment, together with assessment of risk of failing to meet the environmental objectives / pod red. Elżbiety Nachlik ; [zespół aut. Katarzyna Baran-Gurgul [et al.], Robert DUDA, Zofia Gręplowaska [et al.], Magdalena PASZKIEWICZ, Dorota Pusłowska-Tyszewska, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Sylwester Tyszewski, Stanisław WITCZAK, Robert ZDECHLIK, Jarosław Żołnacz] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. — 225 s.. — (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; ISSN 0860-097X ; 340. Inżynieria Środowiska). — Bibliogr. s. 213–222, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Implementation of the nitrate directive in Poland from hydrogeological point of view / Anna ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Robert DUDA // UFZ-Bericht ; ISSN 0948-9452. — 2004 nr 18, s. 297–298. — 11th Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference : 18–22 October 2004 / eds. Walter Geller [et al] ; UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research. — [S. l. : s. n., 2004]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych[Manual of hydrogeological drilling operations] / Andrzej GONET, Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA, Robert DUDA, Jerzy Porwisz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 139 s.. — Bibliogr. s. 113–117. — ISBN: 978-83-7464-431-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Kilka uwag o modelowaniu matematycznym zlewni RabyA few ramarks about Raba River watershed mathematical modeling / Robert DUDA, Robert ZDECHLIK, Magdalena PASZKIEWICZ // Geologos ; ISSN 1426-8981. — 2006 nr 10, s. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — 2 MPWP 2006 : Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : II konferencja naukowa : 15–17 listopada 2006, Poznań–Ciążeń / red. nauk.: Krzysztof Dragon [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. IG of the Adam Mickiewicz University, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koncepcja mapy podatności wód podziemnych na zanieczyszczenieThe concept of groundwater vulnerability map / Robert DUDA, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 269–278. — Bibliogr. s. 277–278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1 : 500 000Groundwater vulnerability to pollution in Poland / red. mapy Stanisław WITCZAK ; Robert DUDA, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2011. — 2 mapy na 8 ark. + Metodyka i objaśnienia tekstowe 138 s. + CD-ROM. — Bibliogr. s. 105–115. Summ.. — ISBN: 978-83-88927-25-6. — Zawiera dwie plansze: Plansza 1, Podatność wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu = Groundwater vulnerability of shallow aquifers to pollution from land surface ; Plansza 2, Podatność na zanieczyszczenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) = Groundwater vulnerability of major groundwater basins (MGWB). — Dod. ISBN 978-83-88927-24-9 (Metodyka i objaśnienia tekstowe)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Methods of determining rock mass freezing depth for shaft sinking in difficult hydrogeological and geotechnical conditionsOkreślenie głębokości zamrażania górotworu dla potrzeb głębienia szybów w trudnych warunkach hydrogeologicznych i geotechnicznych / Robert DUDA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 517–528. — Bibliogr. s. 528. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93570/PDF/10267-Volume59_Issue2-18_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: LGOM, zamrażanie górotworu, głębokość zamrażania, głębienie szybów, poziom wodonośny

  keywords: LGOM, rock mass freezing, strata freezing, freezing depth, shaft sinking, water bearing layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0038

19
 • Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w KrakowieMethodology of selecting the optimal method of the wellhead protection area delineation taking into account the hydrogeological conditions in areas administered by the Regional Water Management Board in Krakow / Robert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.. — Bibliogr. s. 111–117, 146–148, Summ.. — ISBN: 978-83-88927-29-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metodyka wyznaczania stref podatnych na wymycie azotanówThe method of nitrate vulnerability zones identification / Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK, Robert DUDA // W: Hydrogeochémia '03 : aktuálne problémy hydrogeochémie. 1., Legislatíva a jej aplikácia v praxi : 2. Modelovanie v hydrogeochémii : 3. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zbornik z vedeckej konferencie : 12.–13. jún 2003 Bratislava. VII. ročník / Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra hydrogeológie ; Slovenská asociácia hydrogeológov ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Bratislava : PRIF UK. Katedra hydrogeológie, 2003. — S. 12–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modeling of the transport of contaminants from the Żelazny Most flotation tailings damModelowanie migracji zanieczyszczeń ze składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most / Robert DUDA, Stanisław WITCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 4, s. 69–88. — Bibliogr. s. 86–87, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, prognoza, wody podziemne, odpady poflotacyjne, migracja zanieczyszczeń

  keywords: modelling, flotation tailings, prediction, ground water, mass transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowanie migracji zanieczyszczeń jako narzędzie oceny zagrożenia i ochrony wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny MostContaminant transport modelling as a tools for endangering assessment and protection of groundwater in the region of Żelazny Most disposal site / Robert DUDA, Robert ZDECHLIK, Jarosław KANIA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : VIII sympozjum : Poznań–Kiekrz 4–6 września 1997, T. 8 / red. Józef Górski, Ewa Liszkowska. — Wrocław : WIND, [1997]. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Monitoring wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most w okresie jego eksploatacji i po jej zakończeniu[The Żelazny Most waste landfill area groundwater quality monitoring in forming and post-forming times] / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA // W: Problemy hydrogeologiczne górnictwa rud miedzi : seminarium naukowo-techniczne : Lubin, 4–5 listopada 2004 / KGHM Polska Miedź S. A.. — [Lubin : KGHM Polska Miedź], [2004]. — Na okł. dodatkowo: XXVIII Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego. — S. 161–178. — Bibliogr. s. 176–178, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości przedstawiania map odporności zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenie z wykorzystaniem GISGIS approach for groundwater vulnerability assessment / Robert DUDA, Konrad Foryciarz, Anna ŻUREK // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — ISBN10: 83-86053-98-4. — S. 108–113. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwość wykorzystania mapy podatności do weryfikacji stref wrażliwych na zanieczyszczenia azotanamiThe possible using of the vulnerability map for NVZs delimitation / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 715–721. — Bibliogr. s. 721, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: