Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Biały, dr inż.

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 55855348800

PBN: 602f3d769543c7410626f24b

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Comparison of electricity generating from natural gas and from other sources in selected EU member states and in the USA – a review / Klaudia METELSKA, Rafał BIAŁY, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2017 no. 137, s. 105–121. — Bibliogr. s. 119–121, Abstr.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences. — tekst: http://imp.gda.pl/files/transactions/137/137_07.pdf

 • keywords: gas production, power generation, gas price, production for electricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geologiczne wieloskalowe magazynowanie wodoru jako jeden z kluczowych determinantów rozwoju gospodarki wodorowej[Geological multiscale hydrogen storage as one of the key determinants of the development of the hydrogen economy] / Monika PIECH, Rafał BIAŁY, Adam SZURLEJ // W: Księga posterów VII konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 12–13 września 2022 r. / red. Paweł Borkowski, [et al.] ; Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2022. — e-ISBN: 978-83-958517-4-2. — S. 11-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2022/03/Ksi%C4%99ga_Poster%C3%B3w-VII_Konferencja_2022-IPE-2022-08-31_18-30.pdf [2022-09-06]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Opportunities and challenges for the domestic natural gas sector during the transition to a low-carbon economy / Rafał BIAŁY, Aneta KORDA-BURZA, Adam SZURLEJ, Przemysław WNĘK // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 110. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-14]. — Bibliogr. s. 110

 • keywords: natural gas, hydrogen, gas market, low carbon economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Petrochemia staje się siłą napędową wykorzystania ropy naftowej i odbiorcą nadwyżek gazu płynnego[Petrochemicals become the driving force used to extract oil and gas] / Mariusz ŁACIAK, Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Adam SZURLEJ, Andrzej Paweł Sikora, Mateusz Piotr Sikora // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 12, s. 2056–2060. — Bibliogr. s. 2060

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.12.13

5
 • Porównanie struktur zużycia paliw w transporcie lądowym w Polsce oraz wybranych krajach europejskichThe comparison of structure of fuel consumption structure in land transport in Poland and selected European countries / Michał Kościółek, Rafał BIAŁY // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2018 t. 21 z. 1, s. 117–127. — Bibliogr. s. 125–127, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/ny7Yc6

 • słowa kluczowe: transport, paliwa, gazy cieplarniane

  keywords: transport, greenhouse gases, fuels, GHG

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rynek gazu ziemnego w Ukrainie: zagrożenia i perspektywy rozwojuThe natural gas market in Ukraine: danger and development prospects / Oleksandr BOIKO, Rafał BIAŁY, Adam SZURLEJ // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] = Energy security : pillars and development perspective : 4th scientific conference / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — e-ISBN: 978-83-946727-5-1. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, Ukraina, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, Ukraine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sektor gazu ziemnego w krajach V4 i UkrainyThe natural gas sector in the V4 countries and Ukraine / Rafał BIAŁY, Klaudia METELSKA, Adam SZURLEJ // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] = Energy security : pillars and development perspective : 4th scientific conference / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — e-ISBN: 978-83-946727-5-1. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, LNG, gaz ziemny

  keywords: LNG, natural gas, energy security

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Szanse i wyzwania związane z magazynowaniem energii w postaci wodoru w sieciach gazowychChances and challenges associated with the storage of energy in the form of hydrogen in natural gas network / Adam SZURLEJ, Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Tomasz WŁODEK, Łukasz ZABRZESKI // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów III ogólnopolskiej konferencji naukowej : 16–17 kwietnia 2018, [Rzeszów, Polska] / red. Paweł J. Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2018. — e-ISBN: 978-83-946727-4-4. — S. 50–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/08/KSI%C4%98GA_ABSTRAKT%C3%93W.pdf

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, rynek gazu ziemnego, sieci gazowe, gaz ziemny

  keywords: natural gas market, natural gas, hydrogen, energy storage, natural gas network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The role of LNG supplies for balancing the natural gas demand in the EU countries / Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Mariusz ŁACIAK, Tadeusz OLKUSKI, Mariusz Ruszel, Adam SZURLEJ // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 64. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: LNG, natural gas, energy security, regasification terminals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Transformacja ukraińskiego sektora energiiTransformation of the Ukrainian energy sector / Oleksandr BOIKO, Rafał BIAŁY, Tymoteusz Pruchnik, Adam SZURLEJ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 4, s. 9–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, OZE, gaz ziemny

  keywords: electricity, natural gas, energy security, energy policy, RES

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wyzwania dla polskich producentów nawozów mineralnych w kontekście unijnej polityki klimatycznejChallenges for Polish mineral fertiliser manufacturers in the context of EU climate policy / Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Szymon KUCZYŃSKI, Adam SZURLEJ // W: Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów V konferencji naukowej : Rzeszów, 12–13 października 2020 r. / red. Paweł J. Borkowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. — e-ISBN: 978-83-946727-9-9. — S. 57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ksi%C4%99ga-abstrakt%C3%B3w-2020-Wydanie-I.pdf [2020-08-20]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wodór, amoniak, nawozy mineralne, power-to-gas, gaz ziemny

  keywords: ammonia, natural gas, hydrogen, power-to-gas, mineral fertilisers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wyzwania stojące przed europejskim przemysłem chemicznym w kontekście unijnej strategii wodorowej[The challenges facing the European chemical industry in the context of the EU's Hydrogen Strategy] / Rafał BIAŁY, Adam SZURLEJ, Andrzej P. Sikora, Marcin Potempa // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2020 t. 99 nr 8, s. 1101–1105. — Bibliogr. s. 1105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2020.8.1

14
 • Znaczenie dostaw LNG w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny krajów UEThe significance of LNG supplies for balancing the natural gas demand in the EU countries / Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Mariusz Ruszel, Adam SZURLEJ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 102, s. 231–244. — Bibliogr. s. 243–244, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, LNG, terminale regazyfikacyjne, gaz ziemny

  keywords: LNG, natural gas, energy security, regasification terminals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Znaczenie gazu ziemnego w krajowym bilansie energetycznym w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu[The importance of natural gas for the national energy balance in the context of the European Green Deal] / Rafał BIAŁY, Oleksandr BOIKO, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // W: XXXIV konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pod tytułem Energetyka krajowa a Europejski Zielony Ład : pod patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN : 17–20 października 2021 r., Zakopane : streszczenia / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Polska Akademia Nauk. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], [2021]. — ISBN: 978-83-961960-5-7. — S. 6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: