Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Potempa, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, * Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza odpowiedzi czujnika gazów z modulacją temperatury pracy[Response of gas sensors with modulated working temperature] / Wojciech MAZIARZ, Przemysław POTEMPA, Aneta SUTOR, Tadeusz PISARKIEWICZ // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1169–1172. — Bibliogr. s. 1172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of thermistor effect intelligent ozone sensors / Tadeusz HABDANK-WOJEWÓDZKI, Tadeusz PISARKIEWICZ, Przemysław POTEMPA, Seweryn HABDANK-WOJEWÓDZKI // W: Optoelectronic and electronic sensors III : 10–13 May 1998, Jurata, Poland / eds. Antoni Nowakowski, Bogdan Chachulski. — Washington : SPIE, 1999. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 3730). — ISBN10: 0-8194-3204-0. — S. 139–145. — Bibliogr. s. 145, Abstr.

 • keywords: model, thermistor, ozone sensor, PID controler

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.346853

3
 • Cienkie warstwy tlenków metali na podłożach ceramicznych LTCC jako mikrosensory gazówThin film metal oxides deposited onto LTCC substrates as gas sensors / Aneta SUTOR, Przemysław POTEMPA, Tadeusz PISARKIEWICZ, Wojciech MAZIARZ, Piotr WÓJCIK // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2002 R. 43 nr 3, s. 21–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: cienkie warstwy, LTCC, warstwy gazoczułe, półprzewodniki miniaturowe

  keywords: thin films, gas sensors, LTCC, miniature semiconductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Dynamiczne pomiary stężenia gazu z użyciem czujników półprzewodnikowych[Dynamic measurement of gas concentration with use of semiconductor gas sensors] / Wojciech MAZIARZ, Przemysław POTEMPA, Tadeusz PISARKIEWICZ, Aneta SUTOR // W: KKM 2001 : Krajowy Kongres Metrologii : metrologia u progu trzeciego Millenium : Warszawa 24–27 czerwca 2001 r. : materiały Kongresu, T. 3 / red. i skład Jacek Dusza, Zygmunt Jabłoński. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., [2001]. — ISBN10: 838844218X. — S. 925–928. — Bibliogr. s. 928, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fuzzy logic combined with genetic algorithms in the improvement of semiconductor gas sensor performance / T. PISARKIEWICZ, P. POTEMPA // Electron Technology ; ISSN 0070-9816. — 2000 vol. 33 nr 1/2, s. 243–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Fuzzy logic in the improvement of semiconductor gas sensor performance / T. PISARKIEWICZ, P. POTEMPA, T. HABDANK-WOJEWÓDZKI, T. STAPIŃSKI, P. WÓJCIK // W: Optoelectronic and electronic sensors III : 10–13 May 1998, Jurata, Poland / eds. Antoni Nowakowski, Bogdan Chachulski. — Washington : SPIE, 1999. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 3730). — ISBN10: 0-8194-3204-0. — S. 98–102. — Bibliogr. s. 102, Abstr.

 • keywords: fuzzy logic, sensors array, semiconductor gas sensors, In2O3 thin films

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.346844

8
 • Improvements in LTCC technology in view of gas microsensors fabrications / A. SUTOR, W. MAZIARZ, P. POTEMPA, T. PISARKIEWICZ, H. Thust, T. Thelemann // W: IMAPS XXV [Twenty fifth] international conference IMAPS–Poland 2001 : Rzeszów–Polańczyk 26–29 September 2001 : proceedings / eds. Jerzy Potencki, Alicja Bednarczyk, Dariusz Klepacki. — Rzeszów : Rzeszów University of Technology ; Kraków : International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter, 2001. — Na okł. dodatkowo: 50 years 1951–2001 of Higher Technical Education in Rzeszów. — ISBN10: 839044626X. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Microprocessor – based sensor of $CO/C_{3}H_{8}$ gas mixture / P. Stępski, T. PISARKIEWICZ, W. MAZIARZ, P. POTEMPA // W: IMAPS XXV [Twenty fifth] international conference IMAPS–Poland 2001 : Rzeszów–Polańczyk 26–29 September 2001 : proceedings / eds. Jerzy Potencki, Alicja Bednarczyk, Dariusz Klepacki. — Rzeszów : Rzeszów University of Technology ; Kraków : International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter, 2001. — Na okł. dodatkowo: 50 years 1951–2001 of Higher Technical Education in Rzeszów. — ISBN10: 839044626X. — s. 211–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Microsystems and sensors in the Electronic Department of Mining and Metallurgy University / T. PISARKIEWICZ, S. NOWAK, P. POTEMPA // Materiały Elektroniczne ; ISSN 0209-0058. — 2001 t. 29 nr 1/2, s. 72–83. — 1st Joint seminar Poland-Japan on Micromachining : September 4, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sensory gazu w oparciu o cienkie warstwy tlenku indu otrzymywane technologią RGTO[Gas sensors using indium oxide thin films manufactured by RGTO technology] / Aneta SUTOR, Tadeusz PISARKIEWICZ, Premysław POTEMPA, Marta RADECKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1267–1270. — Bibliogr. s. 1270

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Uproszczona metoda analizy sieci kolejowych Kelly'egoSimplified Kelly networks of queues analysis / Przemysław POTEMPA, Mirosław WILCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 1999 t. 18 z. 1, s. 17–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: