Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Porzycka-Strzelczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1209-4887

ResearcherID: brak

Scopus: 32867980300

PBN: 900472

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • 3D GIS analysis of PSInSAR data as a source of information in monitoring of areas endangered by terrain deformations / S. PORZYCKA, A. LEŚNIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 323–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia DąbrowskiegoTemporal analysis of slow ground deformations in the area of Dąbrowski Basin / Stanisława PORZYCKA, Andrzej LEŚNIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 70–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia DąbrowskiegoTemporal analysis of slow ground deformations in the area of Dabrowski Basin / Stanisława PORZYCKA, Andrzej LEŚNIAK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 233–245. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza możliwości zastosowania radarów satelitarnych (SAR) do monitoringu wpływu drążenia tuneli na występowanie osiadania terenu na przykładzie II linii metra w WarszawieAnalysis of the applicability odf radar satellites (SAR) for monitoring the impact of tunnel drilling on the example of the second line subway in Warsaw / Hubert MALIK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: PSInSAR, SAR, Warszawa, metro, druga linia odcinek centralny

  keywords: PSInSAR, SAR, Warsaw, metro, central part of second line of Warsaw subway

5
6
 • Analysis of trend changes of ground deformation in the selected mining areas in Dabrowski Coal Basin (south Poland) / Stanisława PORZYCKA, Andrzej LEŚNIAK // W: 2011 IEEE International geoscience & remote sensing symposium [Dokument elektroniczny] : July 24–29, 2011, Vancouver, Canada : symposium proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4577-1004-9. — S. 2629–2632. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2632, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Application of polarimetric signatures in the coherent scatterers recognition on SAR images / STRZELCZYK J., PORZYCKA-STRZELCZYK S. // W: POLinSAR 2013 : 6th international workshop on Science and applications of SAR polarimetry and polarimetric interferometry : 28 January through 01 February 2013, Frascati : programme & abstract book. — [Italy : s. n.], [2013]. — S. 142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Comparison of results of different polarimetric SAR data decomposition procedures / Jacek STRZELCZYK, Stanisława PORZYCKA // W: SGEM 2012 : modern management of mine producing, geology and environmental protection : 12\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–22, June, 2012 Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, mineral processing, oil and gas exploration, applied and environmental geophysics, geodesy and mine surveying, photogrammetry and remote sensing, cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 847–854. — Bibliogr. s. 854, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Coregistration of SAR images using dual-polarimetric information / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Anna FRANCZYK, Hubert MALIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-02-7. — S. 155–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • keywords: SAR, polarimetric signature, coregistration

10
 • Environment monitoring using satellite radar interferometry technique (PSInSAR) / A. LEŚNIAK, S. PORZYCKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 382–387. — Bibliogr. s. 387, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Geostatistical computing in PSInSAR data analysis / Andrzej LEŚNIAK, Stanisława PORZYCKA // W: Computational Science – ICCS 2009 [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Baton Rouge, LA, USA, May 25–27, 2009 : proceedings, Pt. 1–2 / eds. Gabrielle Allen [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5544, LNCS 5545). — e-ISBN: 978-3-642-01969-2 ; e-ISBN10: 3-642-01969-2. — S. 397–405. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 405, Abstr.. — Publikacja zawarta w Pt. 1

 • keywords: interferometry, geostatistics, PSInSAR, kriging, ground deformations

12
 • Ground deformations monitoring in the Upper Silesian Coal Basin (Poland) using PSInSAR technique / PORZYCKA Stanisława, LEŚNIAK Andrzej // W: IASPEI [Dokument elektroniczny] : moribo wa lefatshe = rhythm of the earth : general assembly : 12–16 January 2009, Cape Town, South Africa : abstracts / International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior ; Council for Geoscience. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Africa : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg programu konferencji i CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Ground deformations monitoring within rural areas using satellite radar interferometry method / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Hubert MALIK, Jacek STRZELCZYK // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 1075–1082. — Bibliogr. s. 1081–1082, Abstr.

 • keywords: rural areas, ground deformations, satellite radar interferometry

14
15
 • Impact of tectonics on ground deformations caused by mining activity in the north-eastern part of the Upper Silesian Coal BasinWpływ tektoniki na deformacje terenu wywołane działalnością górniczą w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Andrzej LEŚNIAK, Stanisława PORZYCKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 227–238. — Bibliogr. s. 236, Abstr., Streszcz.

 • keywords: faults, PSInSAR, ground deformations, Dabrowskie Coal Basin

16
 • Integration of LiDAR and PolSAR data for classification of urban building structures / Hornicka Ewelina, LUPA Michał, PORZYCKA-STRZELCZYK Stanisława // W: Living planet symposium 2016 [Dokument elektroniczny] : Prague, 09–13 May 2016 / European Space Agency. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1] paper 2122. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Kompleksowa interpretacja pomiarów satelitarnych i naziemnych w ocenie zagrożeń na terenach górniczych i pogórniczychComprehensive interpretation of satellite and surface measurements for hazard assessment on mining and post mining areas / Andrzej LEŚNIAK, Stanisława PORZYCKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 147–159. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: radar interferometry, InSAR, PSInSAR, induced seismicity, hazard assessment, ground subsidence

18
 • Konstrukcja procesu ETL dla danych przestrzennychConstruction of spatial data ETL process / Joanna Klisiewicz, Adam PIÓRKOWSKI, Stanisława PORZYCKA // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2011 vol. 32 no. 2B, s. 131–142. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Możliwości składowania danych 3D w bazach danych przestrzennychPossibilities of 3D data storage in spatial databases / Przemysław Lisowski, Artur KRAWCZYK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2014 vol. 35 no. 2, s. 101–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: GIS, bazy danych przestrzennych, analiza przestrzenna, dane 3D

  keywords: GIS, spatial databases, spatial analysis, 3D data

20
 • Object detection with few training data: detection of subsiding troughs in SAR interferograms / Paweł ROTTER, Jacek STRZELCZYK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Claudio Feijoo // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 16th International Conference : ICAISC 2017 Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10245). — Toż na Dysku Flash. — ISBN: 978-3-319-59062-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59063-9. — S. 570–579. — Bibliogr. s. 578–579, Abstr.

 • keywords: Gabor filter, subsiding troughs, SAR interferograms

21
 • Parallel kriging algorithm for unevenly spaced data / Jacek STRZELCZYK, Stanisława PORZYCKA // W: Para 2010 : state of the art in scientific and parallel computing : Reykjavík, June 6–9, 2010 : programme schedule and short abstracts / University of Iceland. Department of Computer Science. — [Reykjavík : UI. DCS], [2010]. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Parallel kriging algorithm for unevenly spaced data / Jacek STRZELCZYK, Stanisława PORZYCKA // W: Applied parallel and scientific computing : 10th international conference, PARA 2010 : Reykjav\'{i}k, Iceland, June 6–9, 2010 : revised selected papers, Pt. 1 / ed. Kristján Jónasson. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 7133). — ISBN: 978-3-642-28151-8 ; e-ISBN: 978-3-642-28150-1. — S. 204–212. — Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Preliminary pattern recognition in polarimetric signatures / Stanisława PORZYCKA, Jacek STRZELCZYK, Marzena BIELECKA, Andrzej LEŚNIAK // W: IGARSS 2012 [Dokument elektroniczny] : IEEE international geoscience and remote sensing symposium : remote sensing for a dynamic Earth : 22–27 July 2012, Munich / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : IEEE, cop. 2012. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-1-4673-1158-8. — S. 3486–3488. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 3488, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN 978-1-4673-1159-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Preliminary results of a new polarimetric decomposition based on polarimetric signatures / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Maciej DWORNIK, Andrzej LEŚNIAK // W: IGARSS 2014 [Dokument elektroniczny] : 2014 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium ; 35\textsuperscript{th} CSRS : 35\textsuperscript{th} Canadian Symposium on Remote Sensing : July 13–18, 2014, Québec, Canada : symposium proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-5774-3. — S. 2778–2781. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2781, Abstr.. — W bazie Web of Science wersja wydana w serii: IEEE International Symposium on Geoscience and Remote Sensing IGARSS ; ISSN 2153-6996 ; ISBN 978-1-4799-5775-0

 • keywords: simulated annealing, polarimetric decomposition, signatures

25
 • Preliminary results of displacement monitoring from radar interferometry in the area of “Kazimierz-Juliusz” coal mine / S. PORZYCKA, A. LEŚNIAK // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych