Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Polczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Application of $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ perovskite as an electrolyte in quasi all-solid-state and $Li-O_{2}$ cell / POLCZYK T., ZAJĄC W. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A-site composition as a factor tailoring disorder in $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_3$ solid electrolyte / W. ZAJĄC, T. POLCZYK, M. Pytel, P. Beer, A. Turek // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-61. — Bibliogr. s. P-61. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: perovskites, solid-state-batteries, LLTO, Li-ion conductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie zawartości siarczanów w wodzie i glebie w Jaskini Wierzchowskiej GórnejDetermination of sulphate content in water and soil in the Wierzchowska Cave / Magdalena Olszewska, Justyna Pleśniak, Tomasz POLCZYK, Weronika Trzop // Analit (Kraków) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2017 nr 3, s. 2–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/1_Olszewska_Magdalena_Analit_3.pdf

 • słowa kluczowe: spektrofotometria, aniony siarczanowe, Dolina Kluczwody, Jaskinia Wierzchowska Górna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Inorganic oxides as electrolytes for lithium all-solid state batteries / Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC, Konrad ŚWIERCZRK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Introducing disorder in $(La, Li)TiO_{3}$ a-site layered ordered perovskite for improved Li-ion conductivity / Wojciech ZAJĄC, Tomasz POLCZYK // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 25. — Toż pod adresem {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ jako elektrolit stały dla akumulatorów Li-ion$La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ as a solid electrolyte for Li-ion batteries / Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • $Li_{3x}La_{2/3-x}TiO_3$ as a ceramic membrane for high energy density lithium metal cells / Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC, Konrad ŚWIERCZEK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 47. — Bibliogr. s. 47. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-19]

 • keywords: perovskite, Li-ion, Li-conductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przewodnik jonów $Li^{+} Li_{3x}La_{2/3-x}TiO_{3}$ – wpływ domieszek na właściwości elektrochemiczne materiałuLithium ion conductor $Li_{3x}La_{2/3-x}TiO_{3}$ – effect of substitution on materials electrochemical properties / Tomasz POLCZYK // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 18

 • słowa kluczowe: magnez, Li-ion, perowskit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Surface engineered $La_{2/3-X}Li_{3X}TiO_3$ perovskite for lithium solid-state batteries / T. POLCZYK, W. ZAJĄC, D. Przyczyna, A. Bombała, M. ZIĄBKA, K. ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-62. — Bibliogr. s. P-62. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: perovskites, solid-state-batteries, LLTO, surface engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ składu chemicznego na spiekalność i przewodnictwo jonowe $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ - ceramicznego przewodnika jonów litu o strukturze perowskituImpact of chemical composition on the sinterability and ionic conductivity of $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ - perovskite structured ceramic conductor of lithium ions / POLCZYK T., ZAJĄC W., ŚWIERCZEK K. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ składu chemicznego na spiekalność i przewodnictwo jonów litu w $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ - ceramicznym elektrolicie stałym o strukturze perowskituEffect of chemical composition on sinterability and lithium-ion conductivity in $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ – perovskite-structure ceramic solid electrolyte / Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC, Konrad ŚWIERCZEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 1, s. 28–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przewodnictwo jonowe, elektrolit stały, ogniwa litowe all-solid-state, spiekanie reaktywne, La2/3-xLi3xTiO3

  keywords: ionic conductivity, all-solid-state lithium-ion battery, solid electrolite, reactive sintering, La2/3-xLi3xTiO3

  cyfrowy identyfikator dokumentu: