Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Polak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1893-2717

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909511

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1Interpretation of pumping tests results on the basis of examination of AGH-1 well / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Jerzy KLICH // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 106–111. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: próbne pompowanie, metoda interpretacji próbnego pompowania

  keywords: pumping test, method of pumping test interpretation

2
 • Causes and effects of uncontrolled water inrush into a decommissioned mine shaft / Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Piotr CZAJA // Mine Water and the Environment ; ISSN Mine Water and the Environment. — 2016 vol. 35 iss. 2, s. 128–135. — Bibliogr. s. 134–135, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-31. — tekst: http://goo.gl/GZxmoh

 • keywords: mine flooding, backfill saturation, groundwater hazard

3
 • Causes of decreased discharge and damage to a dewatering well’s gravel coat / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA // Mine Water and the Environment ; ISSN Mine Water and the Environment. — 2016 vol. 35 iss. 2, s. 120–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-08-08. — tekst: http://goo.gl/qpIWkK

 • keywords: groundwater, lignite mining, well damage, discharge rate, clogging, well efficiency

4
 • Comparison of methods used in Poland for the evaluation of dewatering wells / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 355–360. — Bibliogr. s. 360, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Diagnostyka warunków pracy studni ujęciowej oraz systemu pompowo-tłocznego na podstawie próbnego pompowaniaThe diagnostics of groundwater well and pumping system working conditions based on step drawdown test / Krzysztof POLAK, Kamil Górecki // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2016 t. 90 nr 8, s. 285–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz., Summ.. — K. Polak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sprawność, studnia wiercona, ujęcie wody, wydajność pompowania, depresja, straty hydrauliczne, głębinowy agregat pompowy, renowacja studni

  keywords: efficiency, water intake, pumping rate, water well, drawdown, hydraulic losses, submersible pump, well rehabilitation

7
 • Efektywność studni odwadniającychEfficiency od dewatering wells / POLAK Krzysztof // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: sprawność, agregat pompowy, studnia, ośrodek wodnonośny, układ tłoczny, punkt najwyższej sprawności

  keywords: pipeline, efficiency, well, pumping unit, aquifer, best efficiency point

8
 • Górnictwo siarki w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutroSulphur mining in Poland yesterday, today and tomorrow / Stanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Krzysztof POLAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 101–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie OpolskimHydrogeological determinants of rock raw materials exploitation in Opole Region / Kazimierz RÓZKOWSKI, Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 112–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: surowce skalne, warunki hydrogeologiczne, Region Opolski

  keywords: rock raw materials, hydrogeological conditions, Opole Region

10
 • Improvement of drainage wells efficiency / K. POLAK // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 123–132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/03_SURFACE_MINING_006.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 131–132, Abstr.. — Publ. w cz. Surface Mining

 • keywords: groundwater, power savings, well loss, pumping rate, pump unit, well discharge, step drawdown test, critical velocity of seepage, drainage well

11
 • Interpretacja wyników próbnego pompowania studziennego na podstawie bilansu energiiThe integration of step drawdown test based on energy balance / Krzysztof POLAK // Technologia Wody ; ISSN 2080-1467. — 2017 R. 9 z. 5, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.. — K. Polak – dod. afiliacja: Centrum Energetyki AGH

 • słowa kluczowe: agregat pompowy, studnia głębinowa, bilans energii, zeskok hydrauliczny, straty energii

  keywords: energy loss, well loss, pump unit, water wells, pressure balance

12
 • Lej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczegoCone of depression and range of negative impact of dewatering / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 98–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, lej depresji, zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia kopalni

  keywords: mining damage, cone of depression, extent of the negative impact of mine dewatering

13
 • Lustro prawdę powie, czyli wpływ eksploatacji kruszywa spod wody na zmiany w środowisku[The water mirror tells the truth, that is environmental changes caused by underwater exploitation] / Krzysztof POLAK, Anna Kosińska // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2013 nr 2, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Methods of lignite extraction and utilization in the 21st century bearing the influence on the environment / Z. KASZTELEWICZ, J. KLICH, W. KOZIOŁ, K. POLAK, M. ZAJĄCZKOWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 119. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : open pit mining – trends and challenges : 7–12 September 2008, Poland, Kraków – Katowice – Sosnowiec / eds. Paweł Krzyworączka, Anna Sołtys, Józef Limanówka. — Kraków : The Organizing Committee of the 21st World Mining Congress, 2008. — Dod. tyt.: 21st World Mining Congress & Expo 2008 : Bełchatów, Poland 10.09.2008. — ISBN 978-83-88519-85-7. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Metody wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego w I połowie XXI wieku[Methods of extraction and utilization brown coal in the first half of the 21st century] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Michał ZAJĄCZKOWSKI // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2008 nr 4, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Możliwości wdrażania czystych technologii węglowych w branży węgla brunatnego w PolsceThe possibilities of implementing clean coal technologies in the brown coal industry in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 2, s. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-02/GG_2009_2_18.pdf

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, CCS, emisja CO2, pakiet energetyczno-klimatyczny UE, sprawność elektrowni opalanych węglem brunatnym, zgazowanie węgla brunatnego

  keywords: clean coal technologies, CCS, CO2 emission, EU energy-climate package, efficiency of power units running on brown coal, brown coal gasification

17
 • Ocena efektywności renowacji studni głębinowej za pomocą ditlenku węglaThe efficiency evaluation of groundwater well rehabilitation by carbon dioxide / Krzysztof POLAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 6, s. 13–20. — Bibliogr. s. 19–20. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: energochłonność, efektywność, ditlenek węgla, renowacja, odwodnianie, studnia odwadniająca, kolmatacja, oszczędność energii

  keywords: energy consumption, carbon dioxide, efficiency, energy savings, dewatering, rehabilitation, clogging, drainage well

18
 • Ochrona środowiska wodnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla BrunatnegoWater protection in Lower Rhine Lignite Basin / Marcin CHODAK, Krzysztof POLAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 109–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja odkrywkowa, tereny podmokłe, rzeki

  keywords: surface mining, wetlands, rivers

19
 • Odwadnianie kopalń surowców skalnych[Rock materials mines drainage] / Krzysztof POLAK, Krzysztof Pawelczyk // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 1, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Perspektywy, ograniczenia oraz zadania dla wdrożenia podziemnego zgazowania węgla w Polsce w świetle doświadczeń światowych[The perspectives, limitations and tasks for implementing underground coal gasification in Poland against a background of worldwide experience] / Stanisław HAJDO, Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK // W: Górnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja : Ustroń, listopad 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, [2010]. — ISBN: 978-83-87267-95-7. — S. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Podziemne zgazowanie węgla (PZW) – instalacja badawcza Chinchilla w AustraliiUnderground Coal Gasification (UCG) – Chinchilla pilot plant in Australia / Piotr CZAJA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 131–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Polskie doświadczenia w rekultywacji wodnej wyrobisk poeksploatacyjnych odkrywkowychPolish experiences in water reclamation of post-mining opencast excavations / Krzysztof POLAK, Stanisław HAJDO, Grzegorz GALINIAK, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 1, s. 65–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Porównanie parametrycznych metod oceny stanu studni wierconych[Comparision of parametric methods of evaluation condition drilled wells] / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2012 t. 86 nr 1, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Prognoza zatapiania wyrobiska poeksploatacyjnego ŚwierkiForecast of flooding of the post-mining excavation Swierki / Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Wojciech Chudzik // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kamieniołom, rekultywacja wodna, metoda bilansowa

  keywords: quarry, water reclamation, balance method

25
 • Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych[Guidebook of hydraulics studies in geoengineering] / pod red. Krzysztofa POLAKA ; Grzegorz GALINIAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Mateusz SIKORA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 131, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1733). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-696-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych